sindirim sistemi

     Tükrükle Sindirim İnsan sindirim sisteminde, ağızdan anüse kadar besin karmaşık boru sistemi boyunca ilerledikçe meydana gelen kimyasal değişimler çok önemlidir. Enzimatik sindirim ağızda başlar. Tükrükte, nişastanın glukoza hidrolizini başlatan; fakat tamamlamayan, amilaz (aynı zamanda pityalin Yazının Devamı

    İnce Bağırsak Besin, mideyi çorba benzeri bir karışım halinde terkeder. Pilorik sfinkter yoluyla ince bağırsağa geçer. Burası sindirim kanalının, sindirimin ve absorpsiyonun en fazla meydana geldiği bölgesidir. İnce bağırsağın, mideye bağlı olan ilk kısmına Yazının Devamı

Atıklar Doğal olarak, bitkiler dışkı üretmezler. Bunun nedeni, bitkilerin kökleri yoluyla (ya da karnivor bitkilerde olduğu gibi yaprakları yoluyla) aktif transport ya da ozmozla gövdelerine aldıkları besinlerde büyük ölçüde seçici olmalarıdır. Bitki, besinleri sindirmek zorunda Yazının Devamı

 İnsanın sindirim sisteminin yapısını incelemek, bir toprak solucanında kolaylıkla görülemeyecek genel ilkeler hakkında biraz fikir verse de, kendimize ve kendi türümüze karşı duyduğumuz doğal ilgi, bizi, insan sistemlerini daha ayrıntılı olarak incelemeye zorlar. Ağız Boşluğu Yazının Devamı

  Sölenterler ve yassısolucanlardan daha gelişmiş olan hayvanlar tam bir sindirim kanalına, yani iki açıklığı, ağız ve anüs, bulunan bir kanala sahiptirler. Böyle bir sistemin, bir gastrovasküler boşluğa karşı avantajları çok açıktır. Artık vücuda giren Yazının Devamı

Reflüyü tanımlayacak olursak, mide ve yemek borusu arasında yer alan sindirim için salgılanan mide asitlerinin yemek borusuna çıkışını engelleyen kapakçığın görevini doğru bir şekilde yerine getirmediği hallerde mide asitlerinin yemek borusuna çıkması sonucu yaşanan bir Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :