ülkeler Etiket:

Suriye

Komşuları Türkiye, Ürdün, Lübnan, israil ile sınır komşusudur. Batısında Akdeniz’e kıyısı vardır. Yeryüzü Şekilleri Yüzey şekilleri sadedir. Akdeniz kıyıları boyunca Ensariye Dağları ve Suriye-Lübnan sınırında Antilübnan Dağları, bunların doğusunda Gab çukuru vardır. Asi ırmağı buradan Türkiye sınırlarına girer. Burası büyük bir çöküntü alanıdır. Daha doğusunda ise platolar ve çöller geniş yer tutar. ...Devamı

Irak

Komşuları •    Türkiye, Ürdün, Kuveyt, Suriye, İran, Suudi Arabistan’la komşudur. •    Basra Körfezi’ne kıyısı vardır. Yeryüzü Şekilleri •    Yeryüzü şekilleri sadedir. Engebeli alan sadece Türkiye-Irak sınırında görülür. Burada Zağros Dağları ve Güneydoğu Toroslar’ın uzantıları vardır. •    Güney ve batı kesiminde platolar, Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya ovaları yer alır. •    Basra ...Devamı

İran

Komşuları •    Türkiye, Irak, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan’la komşudur. •    Türkiye’nin komşuları içerisinde yüzölçümü bakımından Türkiye’den büyük olan tek ülkedir. •    Kuzeyinde Hazar Denizi, güneyinde Basra Körfezi ve Umman Denizi yer alır. Yeryüzü Şekilleri •    İran, Alp-Himalaya dağ kuşağı içinde yer alır. •    İç kesimlerde platolar ve çöller geniş alan ...Devamı

Ermenistan

Sınırlar Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan’la komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Denize kıyısı olmayan bu ülkenin yerşekilleri dağlık ve engebelidir. •    Aras nehri Türkiye-Ermenistan sınırını çizer ve ovalarını sular. •    Alp-Himalaya deprem kuşağında yeralan ülkede sık sık deprem olayları görülmektedir. İklim ve Bitki örtüsü •    Dağlık ve denizlerden uzaktır. Bu nedenle iklimi sert ...Devamı

Gürcistan

Komşuları •    Karadeniz kıyısındadır. •    Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Ülke yeryüzü şekilleri bakımından üç bölüm halinde incelenir. •    Kuzeyde yüksek Büyük Kafkas dağları, en güneyde Küçük Kafkas dağları ve arada kalan çöküntü ovasından oluşur. •    Yine ülkenin doğusunda birleşen dağların gerisinde Kura nehrinin suladığı ovalar bulunur. ...Devamı

Azerbaycan

Komşuları •    Jeopolitik önemi fazla olan ülke, Kafkasya’nın güneyinde yer alır. •    Kuzeyinde Rusya Federasyonu, doğusunda Hazar Denizi, batısında Ermenistan ve Gürcistan, güneyinde İran bulunmaktadır. Yeryüzü Şekilleri •    Ülkenin kuzeyinde doğu – batı doğrultulu Büyük Kafkas Dağları uzanır. •    Ülkenin güneydoğusunda Küçük Kafkas Dağları yer alır. Dağlar üzerinde geniş platolar bulunur. •    ...Devamı

Afganistan

Komşuları •    Yüzölçümü Türkiye’den biraz daha küçük olan ülke bir Ortadoğu ülkesidir. •    Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, İran, Pakistan, Çin ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Çok dağlık bir ülkedir. Hindikuş dağları doğu batı doğrultuludur ve ülkeyi iki kısma böler. •    Kuzeyde dağların eteklerinde Seyhun ve Ceyhun ırmaklarının suladığı ovalar bulunur. •    Ülkenin en ...Devamı