Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Doğal Gaz Nedir?

0 194

Doğal gazı enerji kaynağı olarak diğer tüm yakıtlardan daha fazla kullanıyoruz. En hızlı büyüyen ve en temiz yanan fosil yakıt olan doğal gaz, toplam enerji talebimizin yaklaşık üçte birinden ve elektrik üretimimizin neredeyse dörtte birinden sorumludur.

Doğal Gazın Tanımı Nedir?Doğal Gaz Nedir?

Doğal gaz, gözenekli tortul kayalarda, özellikle de petrol verenlerde biriken, genellikle %80’den fazla metan ile birlikte az miktarda etan, propan, bütan, nitrojen ve bazen helyumdan oluşan gaz halindeki hidrokarbonların yanıcı bir karışımıdır.

Doğal Gazı Oluşturan Ana Gaz Türleri Nelerdir?

Genel olarak konuşursak, doğal olarak oluşan dört gaz vardır. Doğru oranlarda karıştırıldıklarında doğal gazı oluştururlar. Bunlar dört doğal gaz olarak bilinir ve ilk dört alkan olan metan, etan, bütan ve propanı içerir.

Bir alkan, tek bağların her bir atomu birbirine bağladığı bir hidrokarbondur. Hidrokarbonlar yalnızca karbon ve hidrojen atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerdir. Metan, etan, bütan ve propan – doğal gazı oluşturmak için kullanılan alkanların gruplandırılması – birçok ortak noktaya sahiptir. Hepsi renksiz, kokusuz ve yanıcı gazlardır. Bununla birlikte, hepsinin farklı moleküler yapıları ve bireysel kullanımları vardır.

4 Doğal Gaz Nedir?

1. Metan

Toksik olmayan bir gaz olan metan, doğal gazın ana bileşenidir ve karışımın %80’inden fazlasını oluşturur. Hidrokarbon moleküllerinin en basit formudur. Metan kokusuz olduğundan, gaz olarak kullanıldığında sızıntıları tespit edebilmemiz için kokulu sülfür bileşikleri eklenir. Yakıldığında, metan emisyonları atmosfere salınır ve burada sera gazı haline gelir.

2. Etan

Etan tipik olarak doğal gaz karışımının %1 ila %6’sından fazlasını oluşturur ve bu da onu ikinci en büyük fosil yakıt bileşeni yapar. Etan’ın birincil kullanımı etilen üretimi içindir.
Petrokimyasal hammadde, sayısız günlük ürünün üretimi için petrolden (petrokimyasal) elde edilen bir malzemedir (hammadde). Hatta şu anda piller, giysiler, dijital cihazlar, elektrikli araç parçaları, tıbbi ekipman, güneş panelleri, rüzgar türbini kanatları gibi birkaç petrokimyasal ürün kullanıyor olabilirsiniz.
Etan da bir sera gazıdır, ancak metandan çok daha küçük ölçektedir. Uranüs, Neptün, Jüpiter, Satürn ve Satürn’ün uydusu Titan’ın atmosferinde etan izleri vardır.

3. Propan

Az miktarda propan doğal gaz karışımının bir bileşenidir. Ancak, esas olarak ızgaralar, portatif sobalar, otobüsler, taksiler, forkliftler ve eğlence araçları için yakıt olarak kullanırız. Propan yanması doğal gaz kadar temiz değildir, ancak benzinden çok daha temizdir.

4. Bütan

Bütanın kokusuz olduğunu düşünmemize rağmen, doğal gaz veya petrole benzer hafif, rahatsız edici bir kokusu vardır. Bütan son derece yanıcıdır ve kolayca sıvılaştırılabilen bir gazdır. Bütan, doğal gaz karışımının küçük bir bölümünü oluşturur, ancak daha çok çakmaklarda, pürmüzlerde ve taşınabilir sobalarda ve aerosol itici, soğutucu ve ısıtma yakıtı olarak kullanılmasıyla bilinir.Doğal Gaz Nedir?

Gaz ve Doğal Gaz Aynı mıdır?

Gaz ve doğal gazın ortak noktası nedir? Amerikalıların çoğunluğu her ikisini de günlük olarak kullanmaktadır. Ayrıca her ikisi de hidrokarbonlardan oluşur ve fosil yakıtlardan yapıldıkları için yenilenemeyen kaynaklardır. Ancak gaz ve doğal gaz aynı şeyler değildir. Aynı adı paylaşıyor olabilirler, ancak tıpkı gece uçan bir sopa ile beyzbolda kullandığımız sopa gibi, oldukça farklıdırlar.

Gaz ve Doğal Gaz Nasıl Farklıdır?

Gaz ve doğal gazın birbirine benzediği birçok noktayı ele aldık. Şimdi, ikisini birbirinden ayıran özelliklerden birkaçına göz atalım. İşte en önemli dört fark:

Doğal gazı ısıtma kaynağı olarak, yemek pişirmek için ve elektrik üretimi için kullanırız. Gaz veya benzin (petrol ve ham petrolün bir ürünü olduğu için petrol olarak da bilinir) esas olarak araçlar için motor yakıtı olarak kullanılır. Doğal gaz, benzine göre yaklaşık %25 daha az karbondioksit üretir ve bu da onu daha temiz bir kaynak haline getirir. Doğal hallerinde benzin bir sıvı iken, doğal gaz aslında bir gazdır. Her ikisi de hidrokarbonlardan oluşmasına rağmen, doğal gaz benzine göre daha az atom içerir.

Doğal Gaz Nereden Geliyor?

Doğal olarak oluşan gazlar, tortu, kara ve deniz altında bulunan çürüyen hayvan ve bitki maddelerinin katmanlarından kaynaklanır. Gömülü organik madde oksijensiz kaldığında, Dünya yüzeyinin altında yoğun ısı ve basınç altında termal bir parçalanmaya uğrar. Milyonlarca yıl süren bu süreç, organik maddeyi hidrokarbonlara dönüştürür ve gaz halinde doğal gaz olarak bırakır.

Gazın kaynağına ve bulunduğu yere göre iki doğal gaz kategorisi vardır. Bu kategoriler konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan olarak adlandırılır.

Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Doğal Gaz Arasındaki Fark Nedir?

Konvansiyonel doğal gaz yatakları çoğunlukla petrol rezervuar yataklarıyla birlikte bulunur ve erişimi nispeten kolaydır. Konvansiyonel doğal gazı orijinal bir sondaj yöntemi (dikey kuyu sondajı olarak adlandırılır) ve geleneksel pompalama teknikleriyle çıkarırız.

Geleneksel olmayan doğal gaz yataklarına erişim daha zordur. Erişilebilirliğin zayıf olması, Dünya yüzeyinin ne kadar altında bulunduklarından kaynaklanıyor olabilir. Genel olarak, konvansiyonel olmayan doğal gaz yataklarını geçilmez olarak sınıflandırdığımız kaya oluşumlarında buluruz. Konvansiyonel olmayan doğal gaz genellikle kömür yatağı metan, metan hidratlar, şeyl gazı ve sıkı gaz kumtaşından çıkarılır.

Doğal Gazı Nasıl Temin Ediyoruz?Doğal Gaz Nedir?

Doğal gaz yatakları tamamen oluştuktan sonra yeraltında kaya oluşumları içinde hapsolur. Doğal gazı buradan çıkarabiliriz. Çevredeki çökeltiler ve kaya oluşumları hem yüksek geçirgenliğe sahip hem de gözenekli ise bu işlem en kolay şekilde gerçekleşir.

Geçirgenlik Nedir?

Genellikle sıvı ve gaz tarafından içinden geçilebilen bir şey geçirgendir. İçinden geçilmesi ne kadar kolaysa, geçirgenliği de o kadar yüksektir. Kayadaki geçirgenlik, gözenek boşluklarının birbirine nasıl bağlandığı ile ölçülür. Doğal gazın çevresindeki kayalardan daha düşük bir yoğunluğa sahip olduğunu varsayalım. Bu durumda, sıkı kaya oluşumlarına ulaşana kadar bu gözenek boşluklarından yukarı doğru akacak ve orada kalacaktır. Bugün birçok doğal gaz yatağını burada buluyoruz.

Gözeneklilik Nedir?

Bir şey açıklıklar veya küçük deliklerle dolu olduğunda, onun gözenekli olduğunu düşünürüz. Yüksek gözenekliliğe sahip kayalar, kaya taneleri içinde çok sayıda küçük deliğe veya boş alana sahiptir. Bu boşluklar sıvı ve gazın kolayca emilmesini sağlar. Kumtaşı, yüksek gözenekliliğe sahip bir kaya örneğidir çünkü taneleri içinde büyük miktarda boş alan veya depolama alanı bulunur.

Doğal Gaz Yataklarının Yerini Nasıl Tespit Ederiz?

Her şeyden önce, herhangi bir eski kaya oluşumundan doğal gaz çıkaramayız. Öncelikle doğal gaz yataklarını nerede bulacağımızı belirlememiz gerekir. Bunları sismik testler kullanarak tespit edebiliriz. Sismik dalgalar, kömür yatakları ve şeyl kayaları gibi doğal gaz yataklarına ev sahipliği yaptığı bilinen yeraltı kaya oluşumlarının olduğundan şüphelenilen alanlarda üretilir.

Jeofizikçiler sonuçları jeofon adı verilen akustik alıcılar aracılığıyla yorumlar. Bir doğal gaz yatağı bulunduktan ve geliştirme için seçildikten sonra bir dizi adım atılır. İlk olarak, sondaj şirketi arazi sahibiyle bir araya gelerek yüzey erişim haklarını görüşür ve müzakere eder. Ekip daha sonra gaza ulaşmak için hangi sondaj yönteminin gerekli olacağını belirleyecektir. Ve çıkarma işlemini haklı çıkaracak kadar büyük bir doğal gaz yatağı olup olmadığını öğrenmek için bir keşif kuyusu açacaklardır.

Doğal Gaz Nasıl Çıkarılır?

Doğal gazın çıkarılması için kullanılan üç farklı teknik vardır. Yöntem, bölgenin jeolojisine ve doğal gaz yataklarının ne kadar erişilebilir olduğuna bağlı olarak seçilir. Bu üç çıkarma yöntemi dikey sondaj, yatay sondaj ve hidrolik çatlatma olarak da bilinen hidrolik kırılmadır.

Dikey Sondaj Nedir?

Geleneksel doğal gaza geri dönecek olursak, dikey sondaj tipik olarak yalnızca doğal gaz yatakları doğrudan Dünya yüzeyinin altında bulunduğunda kullanılır. Kuyular, bu geleneksel doğal gaz yataklarını tutan gözenekli kaya oluşumlarının içine doğru açılır. Adına sadık kalınarak, sondaj dikey yönde, dümdüz aşağıya doğru yapılır.
Dikey sondaj, Dünya yüzeyinden doğal gaz çıkarmak için kullanılan ilk yöntemdir. Aslında 1980’lere kadar elimizdeki tek yöntem dikey sondajdı. En kolay ve en uygun maliyetli çıkarma yöntemi olduğu için bugün hala bu yöntemi kullanabiliyoruz.

Yatay Sondaj Nedir?

Tüm doğal gaz yatakları kolay erişilebilir yerlerde bulunmaz. Yatay sondajın ortaya çıktığı yıllar 1980’li yıllardır. Bu buluş, jeologların sondajı kelimenin tam anlamıyla başka bir yöne taşımasına olanak tanıdı. Yatay sondaj teknolojisi sayesinde daha önce erişilemeyen doğal gaz yatakları artık çıkarılabilir hale geldi. Burada, esnek bir sondaj borusu ve yönlendirilebilir bir matkap ucu birlikte çalışarak dikey bir kuyuyu bükerek ve ardından doğal gaz yatağı boyunca yatay bir açıyla sondaj yaparak sıkı kaya oluşumlarında gezinir.

Hidrolik Çatlatma veya Fracking Nedir?Doğal Gaz Nedir?

Hidrolik çatlatma ya da fracking, Kuzey Amerika’da daha önce aşılmaz kaya oluşumları nedeniyle erişilemeyen doğal gazı ortaya çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Hidrolik çatlatma işlemi kimyasallar, kum ve sudan oluşan bir karışımın yüksek basınçla bir kuyuya enjekte edilmesini içerir. Bu yüksek basınçlar, Dünya yüzeyinin çok altında bulunan kaya oluşumlarını çatlatır, dolayısıyla hidrolik çatlatma adını alır.

Kaya oluşumlarını çatlatma eylemi, sıkışmış doğal gazın serbest kalmasına neden olur. Gaz serbest kaldıkça yukarıya, kuyuya girdiği Dünya yüzeyine doğru hareket eder. Yükselmeye devam eden doğal gaz daha sonra kuyu başından borularla çıkarak yakındaki depolama tanklarına aktarılır.

Fracking ile İlgili Endişeler Nelerdir?

Her ne kadar başka türlü ulaşamayacağımız doğal gaz yataklarına erişmemizi sağlasa da, birçok insan fracking işleminin çevre üzerindeki etkisinden endişe duymaktadır. Çatlatma işlemi için büyük miktarlarda su kullanmamız gerekiyor ki bu pek de çevre dostu değil. Ayrıca, ağır suyun genellikle uzak yerlere taşınması gerektiğinden, bu işlemi zor ve maliyetli hale getirmektedir.

Fosil yakıt endüstrisi, karışımda hangi kimyasalları kullandıkları konusunda şeffaf değil. Bu şeffaf olmama durumu, olası yeraltı suyu kirlenmesi endişesine yol açmaktadır. Fracking bazı depremlerin nedeni olabilir.

Doğal Gaz Çıkarıldıktan Sonra Ne Olur?

Sondaj tamamlandıktan ve doğal gaz kaynağı kuyuya akmaya başladıktan sonra, sondaj ekipmanı çıkarılır ve yerine bir kuyu başı yerleştirilir. Toplama boru hatları daha sonra gaz kaynağını işleme tesisi tesislerine taşır.

Doğal Gaz Nasıl Üretilir?

Gaz tesislerinde doğal gaz bir filtreleme sistemi kullanılarak işlenir. Filtrasyon istenmeyen gazları ve asit, hidrojen sülfür, cıva, azot, kükürt dioksit ve su buharı gibi diğer safsızlıkları giderir. Hatta bazı gaz tesisleri bütan, etan, pentan ve propan gibi yan ürünleri de giderir.

Doğal gazı sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olmak üzere iki farklı şekilde işleyebiliriz. İşlemenin tamamlanmasının ardından doğal gaz temiz ve tüketici dağıtımına hazır olarak kabul edilir.

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Nedir?

Sıkıştırılmış doğal gaz esas olarak metandan oluşur. CNG oluşturmak için kullanılan yüksek miktarda basınç, gazı orijinal hacminin %1’inin altına düşürür. Hava ile birleştirildiğinde ve ateşlendiğinde CNG yakıt olarak çalışır. CNG yakıtının geleneksel benzine göre birçok avantajı vardır. Motorlar için daha kolaydır, doğal gaz fiyatları benzin fiyatlarından önemli ölçüde daha düşüktü. CNG’nin yanması daha az hidrokarbon, karbon monoksit ve nitrojen oksit ürettiğinden çevre için de benzinden daha iyidir.

Doğal gaz kokusuz ve renksiz olduğundan, doğal gaz şirketleri güvenlik önlemi olarak CNG’ye koku verici maddeler eklemektedir. Bu koku çürük yumurta kokusuna benzer. Gaz şirketleri, insanları olası sızıntılara karşı uyarmak için CNG’ye bu kötü kokuyu ekler. Açık havada bir sızıntı meydana gelirse, CNG o kadar hafiftir ki kolayca dağılması gerekir. Ancak kapalı bir alanda meydana gelen bir sızıntı, yangın veya patlamaya neden olabileceğinden tehlikeli olabilir ve boğulma dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sıkıştırılmış doğal gazın kullanımı sıvılaştırılmış doğal gaza göre daha kolay olabilir. Avantajlarına ek olarak, CNG’nin üretimi daha ucuzdur ve sınırsız bekleme süresine sahiptir, bu da depolandığında asla son kullanma tarihinin geçmeyeceği anlamına gelir.

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Nedir?

Sıvılaştırılmış doğal gaz hala temel olarak metandan oluşur, ancak sıvı hale getirilmiştir. Bunu başarmak için karbondioksit, belirli hidrokarbonlar ve su buharı gibi donabilecek her şeyin uzaklaştırılması ve gazın eksi 260 Fahrenheit dereceye kadar soğutulması gerekir. Bu aşırı sıcaklık, taşınmasını zor ve tehlikeli hale getirebilir.

Dönüştürüldükten sonra, LNG’nin hacmi orijinal gazdan yaklaşık 600 kat daha küçüktür. Bu dönüşüm LNG’yi depolama için ideal bir doğal gaz formu haline getirir, özellikle de gerektiğinde kolayca gaz haline geri dönebildiği için. Sıvılaştırılmış doğal gaz CNG ile aynı faydaların çoğuna sahiptir, ayrıca yanıcı ve patlayıcı değildir, bu da onu hem yurtiçi hem de uluslararası taşımacılık için önemli ölçüde daha güvenli hale getirir.

Bununla birlikte, CNG’den farklı olarak, LNG bir koku maddesi içermez, bu da sızıntı tespitini daha zor hale getirir. LNG ile çalışan araçlarda herhangi bir sızıntıyı tespit etmek için elektronik metan sensörleri bulunur. LNG sızıntıları da CNG sızıntıları kadar tehlikelidir. Yangına neden olma veya boğulmaya yol açma potansiyeline sahiptirler. Gaz dedektörlerinin takılması riski azaltabilir ve tüketicileri olası sızıntılara karşı uyarabilir.

Doğal Gaz Nasıl Dağıtılır?

Doğal gaz kaynaklarını çıkarma alanlarından işleme tesislerine ve oradan da nihai varış noktasına güvenli bir şekilde taşımak için geniş bir gaz boru hattı ağı kullanılır. Buradan dağıtım veya gaz şirketleri doğal gazı işyerlerine ve evlere ulaştırır veya daha sonraki bir tarihte kullanmak üzere güvenli bir şekilde depolar.

Doğal Gaz Yükselir mi Düşer mi?

Havadan daha ağır olan gazların yere düşeceğini, havadan daha hafif olan gazların ise yükseleceğini varsaymak mantıklıdır. Ve temel anlamda bu aslında doğrudur. Evinizde önemli bir doğal gaz kaçağı varsa, havadan daha az yoğun olan metan tavana kadar yükselecektir. Yani, yukarıdaki soruya cevap vermek gerekirse, doğal gaz yükselir.
Ancak, gazın yoğunluğu havanın yoğunluğundan, nispeten hızlı bir şekilde karışmasını ve yayılmasını engelleyecek kadar farklı değildir. Bu nedenle, sızıntı çok küçük veya çok yavaşsa, hiç yükselmeyebilir. Bir süre sonra, tavanda yükselen ve biriken gazlar bile havayla karışacak ve bulundukları alana eşit olarak dağılacaktır.

Doğal Gaz GüvenliğiDoğal Gaz Nedir?

Kendinizi olası doğal gaz sızıntılarından nasıl koruyacağınızı ve bir sızıntıdan şüphelenirseniz ne yapmanız gerektiğini bilmek çok önemlidir. Kaynak olarak doğal gaz kullanıyorsanız, bir gaz kaçağı dedektörü satın almayı ve kurmayı düşünün.

Gaz sızıntıları nadir olsa da her an meydana gelebilir. Aşağıdakiler, mülkünüzde veya çevresinde bir sızıntı olabileceğine dair işaretlerdir:

Tıslama sesi veya kükreme
Ölü veya rengi solmuş bitkiler
Sıcak bölgelerde zeminde donmuş lekeler
Çürük yumurta veya sülfür kokusu
Doğal gaz kaçağı olduğundan şüpheleniyorsanız, kıvılcım veya tutuşmaya neden olabilecek herhangi bir şey yapmaktan kaçının. Daha güvenli bir alana gitmek için derhal mülkünüzü terk edin. Ardından, sorunu bildirmek için kamu hizmetinizin gaz kaçağı yardım hattını arayın.

Doğal Gaz Nasıl Kullanılır?

Bugün hala bu yenilenemeyen fosil yakıta şaşırtıcı derecede önemli sayıda şekilde güveniyoruz. Neden mi? Her ne kadar doğal gaz gibi fosil yakıtların çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğunu bilsek de, bunların yerine yenilerini koymanın o kadar da kolay olmadığını fark ettik.

Alternatif ve yenilenebilir enerji entegrasyonu uzun bir yol kat etti. Ancak rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi kaynaklar şu anda tüketici talebini karşılayacak kadar enerji üretemiyor. Fosil yakıtları tamamen değiştirebilmek için, son 200 yılda kurduğumuz fosil yakıt temelli sistemlerin satın alınabilirliği, erişilebilirliği ve verimliliği ile eşleşecek bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. O zamana kadar doğal gazı evleri ısıtmak, elektrik sağlamak ve çok daha fazlası için kullanılan ana kaynak olarak görmeye devam edeceğiz.

Şimdilik, doğal gazın nasıl kullanıldığını beş ana kategoride sınıflandırıyoruz:
Elektrik enerjisi üretimi
Endüstriyel kullanım
Konut kullanımı
Ticari kullanım
Araç yakıtı

Doğal Gazın En Büyük 3 Kullanım Alanı Nedir?

1. Elektrik Santralleri

Bazı ülkelerde kullanılan doğal gazın üçte birinden fazlası elektrik üretimi için tüketilmektedir. ABD Enerji Bilgi İdaresi, şebeke ölçeğindeki elektrik santrallerinin 2019 yılında ABD genelinde yaklaşık 4,13 trilyon kilovat-saat (kWh) elektrik ürettiğini tahmin etmektedir. Bunun içinde doğal gaz, elektrik üretiminin %38’inden fazlasını sağlayarak açık ara en çok kullanılan kaynak olmuştur.

2. Endüstriyel Kullanım
Elektrik santrallerinin hemen ardından gelen endüstriyel kullanım, ikinci sırada yer almaktadır. Doğal gaz, fabrikaları sıcak tutmak ve yakmak için bir ısı kaynağı olarak kullanılır. Ama aynı zamanda inanılmaz miktarda üretim amacıyla da kullanılıyor.

Doğal gazı aşağıdaki gibi temel ürünleri üretmek için bir ısı kaynağı olarak kullanıyoruz:

Tuğlalar
Çimento
Seramikler
Gıda ürünleri
Cam
Kağıt
Çelik
Çini

Üretimde doğal gaz, aşağıdaki gibi ürünlerin yapımında bileşen olarak da kullanılır:

Antifriz
Kumaşlar
Gübre
İlaçlar
Plastikler

Ayrıca, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kimyasalların üretiminde doğal gaz kullanıyoruz:

Asetik asit
Amonyak
Bütan
Etan
Metanol
Propan
3. Konut Kullanımı

ABD’deki evlerin yarısından fazlası kaynak olarak doğal gaz kullanmaktadır. Bu konut tüketicilerinin büyük çoğunluğu doğal gazı ısıtıcı ve su ısıtıcıları için ısıtma kaynağı olarak kullanmaktadır. Doğal gaz ayrıca yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, şömine yakmak ve bazı aydınlatma armatürlerine güç sağlamak için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Doğal Gazı Nerede Buluruz?

Sadece 10 ülke dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %80’ine sahiptir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezüella, Nijerya ve Cezayir sırasıyla altı ila onuncu sıralar olarak bu listenin en altında yer alıyor. İşte ilk beş:

1. Rusya

Dünya fosil yakıt rezervlerinin %19’undan biraz fazlasına ev sahipliği yapan Rusya, dünya genelindeki toplam gaz rezervlerinin yaklaşık dörtte birine sahiptir. Ülkenin doğal gaz rezervlerinin yarısından fazlası Sibirya’da bulunmaktadır. Yamburg, Urengoy ve Medvezhye bölgenin önemli rezervlerinden üçüdür. Yine de Rusya’nın gaz rezervlerinin çoğu Yukarı Batı Sibirya’nın Nadym-Pur-Taz (NPT) bölgesinde yer almaktadır.

2. İran

Dünyanın en büyük ikinci doğal gaz rezervleri İran’a ait olmasına rağmen, bu rezervlerin büyük bir kısmı geliştirilmemiştir. Ülkenin doğal gaz rezervlerinin %60’ından fazlası açık denizlerde bulunmaktadır. İran’ın en büyük doğal gaz sahası Güney Pars’tır. Ülkedeki diğer önemli doğal gaz rezervleri Kuzey Pars, Kish ve Kangan’dır.

3. Katar

Katar dünyanın en büyük LNG tedarikçisi olarak üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkenin doğal gaz rezervleri Katar’ın kendisine eşit büyüklükte bir alanı kapsamaktadır. Ülkenin önde gelen doğal gaz üretim kaynağı olan Kuzey Sahası, dünyanın en büyük asosiye olmayan gaz sahasıdır.

4. Türkmenistan

Türkmenistan gaz rezervlerini geliştirmekte bazı zorluklarla karşılaşsa da, bu Orta Asya ülkesi dünyanın dördüncü en büyük doğal gaz rezervlerine ev sahipliği yapmaktadır. En eski ve en büyük gaz sahalarından biri Amu Derya havzasındaki Dauletabad Sahası’dır. Doğu bölgesinde yer alan Güney Yoloten bölgesi de önemli doğal gaz rezervleri içermektedir.

5. Amerika Birleşik Devletleri

ABD’deki doğal gaz üretiminin çoğunluğu Teksas’ta ve Meksika Körfezi çevresindedir. Doğal gaz içeren kilit bölgeler Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusundaki Marcellus Shale kaya formasyonu ve Teksas’taki Barnett Shale kaya formasyonunda yer almaktadır. Şeyl oluşumları 30’dan fazla eyalette keşfedilmiştir. ABD şu anda dünyanın en büyük doğal gaz tüketicisi ve en büyük doğal gaz üreticisidir.

Doğal Gaz Nasıl Ölçülür?Doğal Gaz Nedir?

Genel olarak doğal gazı fit küp (cf) cinsinden ölçeriz. Ancak doğal gazdan ne kadar enerji üretildiğini hesaplarken ölçü birimi İngiliz ısı birimleridir (BTU). Bir pound suyun sıcaklığını bir Fahrenheit derece artırmak bir BTU’ya eşdeğerdir. Doğal gaz faturanızı okurken, doğal gaz tüketiminizin İngiliz ısı birimi cinsinden listelendiğini göreceksiniz. Bir fit küp 1.027 İngiliz ısı birimine eşittir.

Ne Kadar Doğal Gaz Kaldı?

Küresel enerji talebi sürekli artarken, doğal gaz da dahil olmak üzere fosil yakıtlar önde gelen enerji kaynağı olmaya devam etmektedir. Ne yazık ki bu kaynaklar, nüfus ve talepteki ciddi artış nedeniyle hızla tükenmektedir.
Doğal gazın tükenmesine o kadar yakınız ki, düzenleyici tedbirlerin değiştirilmesi ve enerji verimliliğinin uygulanması kritik önem taşıyor. Eğer bir değişiklik yapmazsak, bugünün çocukları yaşlanmadan önce doğal gaz arzımızı tüketmiş olacağız.

Mevcut doğal gaz üretim oranının aynı kaldığını varsayalım. Bu durumda geriye sadece 40 ila 52 yıllık doğal gaz rezervi kaldığını tahmin ediyoruz. Doğal gazdan daha az petrol kaldığı için doğal gaz kullanımımızı arttırmak zorunda kalabiliriz ki bu da bizi bu sürenin kısa sonuna yaklaştıracaktır.

Doğal Gaz Temiz Enerji Sayılır mı?

Her ne kadar doğal gaz en temiz yanan fosil yakıt olarak kabul edilse ve bazıları tarafından bir temiz enerji biçimi olarak görülse de, artık birçok kişi doğal gazın “daha temiz” olsa da aslında temiz bir enerji kaynağı olmadığını ifade ediyor. Doğal gaz yakıldığında Dünya atmosferine karbon emisyonları salmakta ve bilim insanları bu emisyonları çevresel sorunlarla ilişkilendirmektedir. Hava kirleticileri, kronik sağlık sorunları, iklim değişikliği, küresel ısınma, habitat tahribatı ve doğal afetlerin nedeni olarak bilinmektedir.

Doğal Gazın Korunmasına Nasıl Yardımcı Olabilirim?

Alternatif bir kaynak olarak biyometan olarak da bilinen yenilenebilir doğal gaz (RNG), çöp atıklarından, çiftlik hayvanlarından ve diğer organik maddelerden anaerobik sindirim yoluyla üretilen bir yakıttır. Fosil bir yakıt değildir, ancak RNG kimyasal yapısı bakımından geleneksel doğal gazla aynıdır. Bu benzerlik, dağıtım için doğal gazla aynı sistemi kullanmasına olanak tanır.

Kaynakça:
BBC

Yazar: Tuncay Bayraktar

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.