Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Üretim Sistemlerinin İşleyişi

0 353

Üretim Sistemlerinin İşleyişiÜretim sistemleri tasarım ve işleyişi gerçekleştirme etkinlikleri bütününe, üretim yönetimi denir. Üretim yöneticileri, üretim sistemleri tasarlar, kalite belirler ve üretim yaparlar. Küresel işletmeler, girdi sağlayıcılar, tüketiciler ve teknoloji sağlayıcılarla sürekli ilişkiler kurarlar. Üretim sistemlerinin sorunlarını çözümler, üretim sistemlerini iyileştirir ve üretim faaliyetlerini bütünleştirirler.

Üretim işlemleri, dönüşüm sürecini meydana getirir. Dönüşüm sürecinde hammadde, malzeme, makine, işçilik, yönetim, sermaye gibi girdiler mal veya hizmet çıktılarına dönüşür. Sistem gereksinimleri ve tüketici geri bildirimleri, özel iletişim kanallarıyla dönüşüm sürecine bağlanır. Dönüşüm sürecinde gerekli uyarlamalar yapılır. Üretim sistemleri yönetiminin amacı, dönüşüm sürecini etkin tutarak, girdilerin toplam değerinden büyük çıktılar elde etmektir. Üretim sistemi, girdi sağlayıcılardan tüketicilere doğru değer üretme zincirinde çeşitli işlem ve aşamalar kabul edilir.
Üretim sisteminin temel öğeleri, girdi, dönüşüm, çıktı ve geri bildirimdir.

E-İŞLETMECİLİĞİN ÜRETİM YÖNETİMİNE ETKİLERİ
Üretim yönetimi, interneti büyük ölçüde kullanmakta ve önemli rekabet avantajı sağlamaktadır. E-İşletmeciliğin üretim yönetimine etkileri;
Daha iyi müşteri ilişkileri
Daha verimli süreçler
Daha ucuz girdiler satın alma
Bilgi teknılojisi sinerjisinden faydalanma
Daha iyi ve hızlı kararlar
Yeni organizasyon biçimleri
Geniş arz kaynaklarını karşılaştırma
İleri müşteri beklentilerini karşılama
Yeni işletmecilik yol ve yöntemleri uygulama
Küresel üretim koşullarına uyum

KÜRESELLEŞMENİN ÜRETİM YÖNETİMİNE ETKİLERİ
Geleceği takip eden işletmeler, düşük işçilik maliyetiyle rekabet avantajı sağlamak ve yeni dış pazarlara girerek kar maksimizasyonu için küreselleşme yoluna giderler. Küreselleşme, ürün, sermaye, bilgi ve işgücünün dünyada serbest dolaşması hedefine yöneliktir.

İşçilik Maliyetleri Kaynaklı Rekabet Avantajı Gereksinimi:
Sermaye ve bilgi dolaşımında küreselleşmeye ulaşılmıştır. Ancak, ürün ve işgücü dolaşımında tam ulaşılamamıştır. Dolayısıyla küresel işletmeler, işçilik maliyeti düşük ülkelere açılmayı tercih ederler.

Küresel Rekabet Gereksinimi:
Küresel mal, hizmet ve bilgi pazarı, müşteri çoğaltır ve büyük rekabet avantajı sağlar. Küresel rekabet, girişim rekabetinden ziyade ülke rekabetidir. Ülkeler küresel pazarlardan satş geliri elde ettikçe, milli gelir ve yaşam kalitesi artar.

Kaynakça:
Anadolu Üniversitesi – Genel İşletme – Haziran 2008

Yazar: Halil İbrahim Arik

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.