Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Thunder God Sarmaşığının Sağlık Açısından Faydaları

0 208

Thunder god sarmaşığı geleneksel Çin tıbbında romatoid artrit, Crohn hastalığı, sedef hastalığı, lupus gibi kronik enflamatuar ve otoimmün durumlar için kullanılmaktadır. Her ne kadar araştırmalar otoimmün sorunları düzeltebileceğini öne sürse de, ciddi yan etkiler yüksek dozlarda kullanımını kısıtlamaktadır. Thunder god sarmaşığı sağlık yararları bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Artrit

Romatoid Artritli 100’den fazla kişi üzerinde yapılan 2 klinik çalışmada, Thunder god sarmaşığı özü (60-360 mg/gün) eklem iltihabı, ağrı ve fiziksel sağlığı iyileştirdiği gözlemlenmiştir. 62 kişide yapılan bir başka çalışmada anti-romatizmal ilaç sülfasalazinden daha etkili olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, gün boyunca cilt üzerine uygulanan tentürü 61 kişilik bir denemede artriti azaltmıştır. İmmünsüpresif metotreksat ile kombine edildiğinde, 400’den fazla kişi üzerinde yapılan denemelere göre daha düşük dozlarda ekstrakt kullanılabilmektedir. Bu doz 20 mg, 2x-3x/gündür. Bu sarmaşık ve aktif bileşenleri de birçok hayvan çalışmasında artriti azalttığı gözlemlenmiştir. Ankilozan spondilit, bir tür omurga artritidir. 48 kişi üzerinde yapılan 2 klinik çalışmada, Thunder god sarmaşığı (60 mg/gün) ağrı, şişme, iltihaplanma ve hareket kabiliyetini arttırdığı bulunmuştur. Bununla birlikte, 800’den fazla kişi üzerinde yapılan çalışmaların analizi, etkinliğinin yeterli kanıtını bulamamıştır. Sonuçlar umut verici olmakla birlikte, FDA tarafından artrit için onaylanmamıştır.

Böbrek Hastalığı

Thunder God Sarmaşığının Sağlık Açısından Faydaları200’den fazla çalışmanın ve böbrek hastalığı olan 16 k insanın çeşitli analizlerinde, Thunder god sarmaşığı böbrek fonksiyonunu geliştirdiği, hastalığın kötüleşmesini önlediği ve böbrek hasarı belirteçlerini azalttığı bulunmuştur. Yaklaşık 900 kişiden oluşan 15 çalışmada, bu bitki (120 mg/gün’e kadar) neden olduğu böbrek hasarını azaltmıştır. Thunder god sarmaşığının yararları aşağıdaki gibidir:
• İltihap
• Diyabet
• Doku izi
• Kan damarlarını veya böbrekleri etkileyen diğer enflamatuar ve otoimmün hastalıklar
• Genetik bir hastalık (polikistik böbrek hastalığı)
• İmmünosüpresif ilaçlar
Ayrıca yapılan çalışmalarda hayvanlarda diyabet gibi çeşitli kronik hastalıkların neden olduğu böbrek hasarını azalttığı, antibiyotik ve kemoterapi ilaçlarının toksik etkilerini önlediği bulunmuştur. Ancak yine de, bu avantaj FDA tarafından onaylanmamıştır.

Sedef Hastalığı

İmmün aşırı aktivasyonu azaltma kabiliyeti sayesinde, Thunder god sarmaşığı sedef hastalığına yardımcı olmaktadır. İki büyük analize göre, bu bitki ve bileşen triptolid sedef hastalığını iyileştirdiği bulunmuştur ve bu iki büyük analiz 30 klinik çalışma ve neredeyse 2,5k kişiyi kapsamaktadır. 100’den fazla kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, sedef hastalığı (asitretin) için geleneksel bir ilaç kadar etkili ve daha az ters etki yarattığı gözlemlenmiştir. Sedef hastalığı olan çocuklar için yapılan bir başka çalışma, Çin bitkilerinin nasıl reçete edildiğine bakmış ve yararlı olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, sadece grafiklerden gelen bilgileri takip etmişlerdir. Thunder god sarmaşığı farelerde sedef hastalığı için de etkili olmuştur. Yaygın olarak araştırılırken, sedef hastalığı için de kullanımı FDA tarafından onaylanmamıştır.

Alerjiler

Thunder god sarmaşığı, antihistaminlerin, 2.5k den fazla kişiyle yapılan 21 çalışmanın meta analizine göre, cilt alerjileri (ürtiker) üzerindeki etkisini artırdığı bulunmuştur. Aktif bileşeni olan selastrol ayrıca farelerde alerjik cilt iltihabı geliştirmiştir. Astımlı farelerde, bu bitki ve bileşeni triptolid, hava yolu iltihabını azalttığı gözlemlenmiştir.

Crohn Hastalığı

Thunder God Sarmaşığının Sağlık Açısından FaydalarıCrohn hastalığı olan 16 kişiyle yapılan klinik bir çalışmada Thunder god sarmaşığı, ülseri iyileştirdiği ve iltihabı azalttığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmada 12 hafta boyunca 60 mg / gün kullanılmıştır. 250’den fazla kişi üzerinde yapılan diğer 3 çalışmada, Crohn’un kötüleşmesini önlemede iki anti-enflamatuar ilaçtan (mesalazin ve sülfasalazin) daha yararlı olduğu bulunmuştur. 47 kişi üzerinde yapılan bir başka denemede, ilk haftalarda tipik ilacın (azatiyoprin) yanı sıra yararı olmuştur ancak uzun vadede etkileri olmadığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda hayvanlarda iltihabı azaltmıştır. Crohn hastalığı olan kişilerde faydalarını desteklemek için mevcut kanıtlar yetersizdir. Daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Organ Nakli Reddinin Önlenmesi

Böbrek nakli yapılan 300’den fazla kişi üzerinde yapılan 2 klinik çalışmada, böbrek nakil reddini azalttığı bulunmuştur. Hayvanlarda, Thunder god sarmaşığı ve aktif bileşenleri bazı nakledilen organların reddi engellediği gözlemlenmiştir. Bu nakli gerçekleşebilen organlar aşağıdaki gibidir:
• Böbrek
Kalp
• Karaciğer
• Kemik iliği
• İnce bağırsak
• Pankreas dokusu
• Kornea
• Sinir
• Cilt
Thunder god sarmaşığı fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, nakledilen hücrelerin konağın organlarına saldırdığı bir kemik iliği nakli komplikasyonu olan graft versus-host hastalığını önlediği bulunmuştur. Bu çalışmalar ümit vaat ederken, Thunder god sarmaşığının organ reddini önlemeye yardımcı olduğunu iddia eden kanıtlar hala sınırlıdır. Daha ileri klinik araştırmalar bu ön sonuçları doğrulamalıdır.

Viral Enfeksiyonlar

HIV konvansiyonel tedavi alan 18 kişiden oluşan küçük bir çalışmada, Thunder god sarmaşığı bağışıklık tepkisini geliştirdiği bulunmuştur. CD8 aktivasyonunu önleyerek CD4 hücre iyileşmesini sağlamıştır. Hücrelerde, Thunder god sarmaşığı bileşenleri bazı hastalıklara neden olan virüslerin bölünmesini engellemektedir. Bu hastalıklar aşağıdaki gibidir:
• AIDS
• Hepatit C
• Dang
• Oral herpes
• Genital herpes
• Mononükleoz ve zatürre
Bununla birlikte tek klinik çalışma çok küçük olduğundan ve diğer sonuçlar hücre bazlı çalışmalarda alındığından, mevcut kanıtlar Thunder god sarmaşığı virüsünün virüs enfeksiyonlarına yardımcı olduğunu iddia etmek için yetersizdir.

Lupus

Thunder God Sarmaşığının Sağlık Açısından FaydalarıThunder god sarmaşığı Çin’de birkaç lupus vakasını geliştirmiştir. Kullanımını destekleyen çalışmaların çoğu 80’lere dayanmaktadır ve bu yararı belirsiz bırakmıştır. Lupuslu farelerde, Thunder god sarmaşığı sağ kalımı arttırdığı, böbrek hasarı ve iltihabı azalttığı bulunmuştur. İnsanlarda yalnızca bazı anekdot kanıtlar ve birkaç hayvan çalışması bu faydayı desteklemektedir. Daha büyük, daha kaliteli klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Hayvan ve Hücre Araştırmaları

Hayvanlar ve hücrelerde yapılan ön araştırma, Thunder god sarmaşığı diğer sağlık koşulları için potansiyel faydalarını araştırmaktadır. İnsanlarda sonuçlarını doğrulamak için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Çoklu Skleroz

Sıçanlarda ve farelerde, Thunder god sarmaşığı ve aktif bileşenleri, enflamatuar yolakları bloke ederek ve enflamatuar hücreleri öldürerek Multipl Sklerozu iyileştirerek beynine sızmalarını önlediği bulunmuştur.

Kanser

Thunder god sarmaşığı ve aktif bileşiklerinin antikanser aktivitesi ile ilgili ön araştırmalarbulunmaktadır. Günümüzde hayvan ve hücre evresinde bu bitkinin kanser terapilerinde yararlı olup olmadığını belirlemek için daha ileri klinik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Hiçbir koşulda, geleneksel kanser tedavilerini Thunder god sarmaşığı veya başka takviyelerle değiştirilmemelidir. Şayet destekleyici bir önlem olarak kullanılmak isteniyorsa, beklenmeyen etkileşimlerden kaçınmak için uzman bir doktorla görüşülmelidir. Thunder god sarmaşığı hayvan ve hücre tabanlı çalışmalarda bazı kanser türlerini öldürebilmektedir. Bu kanser türleri aşağıdaki gibidir:
• Karaciğer
• Safra kanalı
• Akciğer
• Göğüs
• Yumurtalık
• Prostat
• Mesane
• Mide
• Kolon
• Üst boğaz
Beyin
• Hipofiz bezi
• Lenf düğümü
• Lösemi
• Beyaz kan hücresi (multipl miyelom)
• Cilt
Aktif bileşikleri bu çalışmalarda kanser oluşumunu, büyümesini, olgunlaşmasını ve yayılmasını önlediği bulunmuştur. Ayrıca hayvanların hayatta kalmalarını ve antikanser ilaçların etkisini artırdığı bulunmuştur. Bileşikleri, yalnızca hücre bazlı çalışmalarda kanser türlerine karşı aktiftir ve bu kanser türleri aşağıdaki gibidir:
• Yumuşak doku ve kemik (sarkom)
• Rahim
• Servikal
• Pankreas
• Adrenal bezi
Dahası triptolid, B hücrelerinde ve kansere neden olan bir virüsle enfekte olan üst boğaz hücrelerinde kanser ilerlemesini engellemektedir.

Sinir Fonksiyonu

Hayvan çalışmalarında, triptolid ve tripchlorolid sinir hücresi hasarını, bilişsel işlev kaybı, mobilite ve eşgüdüm kaybını azalttığı bulunmuştur. Thunder god sarmaşığı sinir fonksiyonunda oluşan hastalıklara faydalı olmaktadır ve bu hastalıklar aşağıdaki gibidir:
• Alzheimer
• İnme
• Omurilik hasarı
• Beyin hasarı
• Yaşlanma
• Toksinler (MPP +)
Ayrıca bu aktif bileşikler Alzheimer ve Parkinson Hastalığı benzeri hücrelerin hasarı ve kötüleşmesini de azalttığı gözlemlenmiştir.

Kalp Desteği

Thunder God Sarmaşığının Sağlık Açısından FaydalarıThunder god sarmaşığı, kalp işlevini iyileştirdiği, sıçanlarda kalp dokusu hasarı ve iltihabı azalttığı bulunmuştur. Bu geleneksel bir Çin formülasyonunun (Xinfeng) bir parçası olarak daha etkili olmuştur. Fareler üzerinde yapılan çalışmada triptolid kalp komplikasyonlarından koruduğu gözlemlenmiştir. Bu kalp komplikasyonlar aşağıdaki gibidir:
• Kronik kalp yetmezliği
• Diyabet
• Yüksek tansiyon
• Kalp krizinden sonra kan akışının geri dönüşü (iskemi-reperfüzyon hasarı)
Obezite önleme
Obez fareler üzerinde yapılan çalışmada celastrol, enerji ve şeker kullanımını arttırdığı, yiyecek alımını ve kan yağ seviyelerini, vücut ağırlığını ve yağ depolarını azalttığı bulunmuştur. Ayrıca hücresel araştırmalarda, yağ hücrelerinin büyümesini ve gelişmesini engellediği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte Triptolid, diyabetik farelerde obeziteyi iyileştirdiği ve kandaki yağ seviyelerini düşürdüğü bulunmuştur.

Prostat Desteği

Thunder god sarmaşığı, prostat iltihabına veya prostatite neden olan bir bakteri (Ureaplasma urealyticum) ile enfekte olmuş sıçanlarda iltihabı azalttığı bulunmuştur. Hem Thunder god sarmaşığı hem de bileşen triptolid, sıçanlarda yüksek testosteronun neden olduğu prostat genişlemesini geliştirdiği gözlemlenmiştir.

Görme Desteği

Kornea iltihabı görme kaybına neden olmaktadır. Triptolid, iltihaplanmaya yanıt olarak farelerin kornealarında görmeyi kötüleştiren yeni kan damarlarının oluşumunu önlediği bulunmuştur. Aynı zamanda kornea hücrelerindeki inflamatuar proteinleri azalttığı gözlemlenmiştir. Celastrol, göz sinir hücrelerinin yaralanma ve yüksek basınç altında hayatta kalmasını destekleyerek, glokomun yavaşlayabileceğini veya önleyebileceğini öne sürülmüştür.

Thunder god sarmaşığı Çin’de binlerce yıldır kullanılmaktadır. Özellikle 1970’lerden bu yana, bu bitki romatoid artrit, Crohn, lupus ve sedef hastalığı gibi kronik enflamatuar durumlar için popüler bir ilaçtır. Ana aktif bileşikleri üzerine yapılan araştırmalar, nörodejeneratif hastalıklar, alerjiler, obezite için ve ayrıca organ nakli reddinin önlenmesinde potansiyel faydalar ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte, herhangi bir sonuca varmadan önce daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, yüksek miktarlarda ciddi toksisiteye, kısırlık, sindirim sorunları, karaciğer, böbrek veya terapötik dozlarda kalp hasarı gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu istenmeyen etkilerin bir kısmı, alternatif takviye formları kullanılarak veya Thunder god sarmaşığını diğer bitkilerle birleştirerek önlenebilmektedir.

Kaynakça:

rxlist.com
drugs.com
drweil.com
theepochtimes.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.