Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Üretim Yönetimi Sistemlerinin Alt Sistemleri

0 590

Üretim Sistemi çoğunlukla iki ana alt sistem içinde toparlanabilen çeşitli alt sistemlerden oluşmaktadır. Birinci grupta, üretim sisteminin tasarımına ilişkin alt sistemler, ikinci grupta üretim sisteminin yürütülmesine ve kontrolüne ilişkin alt sistemler yer almaktadır. Bu sistemler ve ilgi alanları şu şekilde sıralanmaktadır:

A. Sistemin Tasarımına İlişkin Alt Sistemler

Üretim Yönetimi Sistemlerinin Alt SistemleriÜrün Tasarımı: Ürünün tasarlanması, ürünün niteliklerinin belirlenmesi, standardizasyon, yeni ürünler üzerine uygulamalı araştırma, deneme ve geliştirme çalışmalarının planlanması, organizasyonu, yönetimi ve denetimi.

Üretim Mühendisliği: Üretim makinaları. taşıma ve bağlama araç ve gereçleri,
yardımcı aletler, çeşitli donanım ve tesislerin değerlendirilmesi, seçim ölçütlerinin belirlenmesi, üretim sürecinin tasarlanması, imalat yöntemlerinin analizi ve seçimi.

İş Tasarımı: İş yöntemleri ve iş standartlarının belirlenmesi, iş analizi, iş ve işçi değerlendirme, ücret sistemleri, iş etüdü, verimlilik, iş yeri düzenleme, iş tasarımı, iş zenginleştirme ve iş genişletme.

Tesis Planlama: Kuruluş yeri seçimi, arazi içi yerleşim, malzeme taşıma, iş akışlarının planlanması, fabrika içi yerleşim düzeninin belirlenmesi.

Üretim Planlama: Satış tahminleri, kapasite analizi, toplu üretim planını oluşturma, üretim kaynak gereksinimlerinin belirlenmesi, imalat ve tedarik parti miktarlarının belirlenmesi, hat dengeleme.

B. Sistemin Yürütülmesine ve Kontrolüne İlişkin Alt Sistemler

Üretim ve Stokların Kontrolü: Rotalama, üretim çizelgeleme. iş yükleme ve sıralama, iş dağıtımı, işi başlatma, stok kontrol, ambarlama, verimlilik izleme.

Kalite Kontrol: Kalite standartları, kabul örneklemesi, kalite kontrolda kullanılan şemaların ve araçların belirlenmesi, üretim sırasında ve sonrasında kontrol.

Maliyetlerin Kontrolü ve Geliştirilmesi: İşçilik, malzeme, genel ve idari maliyetlerin denetimi, birim, ortalama ve marjinal maliyetler, değer analizi.

Bakım-Onarım: Arızi bakım, planlı bakım, yenileme, revizyon

Yazar:Oguzhan Sahna

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.