Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Yaşam Döngüsü ve Döngüsel Ekonomi

0 418

Döngüsel Ekonomi, hâlihazırda geçerli olan doğrusal ekonomik sisteme uygulanabilirken, bu gelecek vaat eden bir alternatiftir. Sınırlı kaynaklara sahip bir dünyaya sahip olma gerçeği, sürdürülebilir süreçlere öncelik verilmesi gereken sürdürülebilir bir ekonomik sistemin benimsenmesi ihtiyacını içerir. Bu nedenle bu sınırlı kaynaklar bağlamında, döngüsel ekonomi, ancak kaynakları mümkün olduğunca uzun süre kapalı döngüler içinde tutarak sürdürülebilir bir şekilde elde edilirse ekonomik büyüme sağlar. Ürün ve hizmetlerin tasarım aşamasında alınan kararların büyük önemi, ürünle ilgili tüm çevresel etkilerin %80’den fazlasının tasarım aşamasında ortaya çıkmasıyla sonuçlanır.
Bu arada Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusu 2050’de 9,5 milyara ulaşacak olursa, mevcut ve öngörülen yaşam tarzını sürdürmek için yaklaşık üç gezegenin doğal kaynaklarına ihtiyaç duyulacağı konusunda uyarır. Öte yandan, Küresel Ayak İzi Ağı, 2020 yılına kadar tüm yıl boyunca sahip olunan kaynakların 22 Ağustos’a kadar harcandığı bildirilmektedir. Bu yeterli değilse, herkes iklim değişikliğine çok uzun yıllardır tanık olur. Hükümetler arası iklim değişikliği paneline göre, sanayi çağının başlangıcından bu yana, dünyanın ortalama sıcaklığı 1°C artmıştır. Eğilim devam ederse, 2100 yılına kadar 3°C ile 5°C arasında artması beklenmektedir. Ayrıca, doğal kaynakların çıkarılması ve işlenmesi son yirmi yılda önemli ölçüde hızlanmış, biyolojik çeşitlilik kaybı, su stresi ve iklim değişikliği ile ilgili etkilerin yarısından sorumlu olduğu bilinmektedir. Yaşam Döngüsü ve Döngüsel EkonomiAyrıca dünya, sistemler üzerinde anlamsız bir şekilde artan baskı ile sistemik bir kriz yaşamaktadır. Bunun yanında doğal kaynakların tükenmesi, kültürel miras kaybı oranlarının yükselmesi, nesli tükenen canlılar, endişe verici sosyal ve ekonomik eşitsizlikler karşısında sürekli artan farkındalıkla birlikte sürdürülebilirlik kavramı önem kazanmıştır. Buna paralel olarak, sürdürülebilirlik kelimesi herhangi bir bağlam, amaç, argüman veya ideolojik-politik akım için çok amaçlı ve geçerli bir terim haline gelmiş görünmektedir.
2000 yılında binyıl kalkınma hedefleri ile başlatılan çalışmaları 2015 yılında sürdüren sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündemi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 193 ülke tarafından kabul edilmiştir. Önümüzdeki 15 yıl için yol haritası olan 2030 gündemi, dönüştürücü, evrensel ve entegre olarak kabul edilirken, insanlar ve dünya için hem günümüzde hem de gelecekte barış ve refah için ortak bir plan sunmaktadır. 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminin 17 hedefi, çeşitli cephelerde sistematik dönüşümler olmadan gerçekleştirilemez. Gerçekten de, sürdürülebilir kalkınma için 12. hedef, sorumlu bir üretim ve tüketim sistemine işaret eder.
Doğrusal sistem paradigması içinde kalmak ve tamamen kurmak özel değişiklikler yeterli olmayacaktır. Ayrıca, kaliteli ve kapsayıcı eğitimin sağlanması ile herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarının teşvik edilmesi başlıklı sürdürülebilir kalkınma için 4. hedef her zaman akılda tutulmuştur. Bu kaliteli eğitim ve yaşam boyu öğrenme, biçimlendirici programları sürekli olarak gözden geçirilmesini-uyarlanmasını gerektirir. Halihazırda, BM’nin sürdürülebilir kalkınma için eğitime ilişkin küresel eylem programı, iki hedef aracılığıyla 2030 kalkınma gündemine önemli ölçüde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu hedeflenen amaçlar aşağıdaki gibidir:
• Tüm insanların sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmalarını sağlayan bilgi, beceri, değer ve tutumları edinme fırsatına sahip olması için eğitim ve öğrenimi yeniden yönlendirmek.
• Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen tüm gündemler, programlar ve faaliyetlerde eğitim ve öğrenimi güçlendirmek,Yaşam Döngüsü ve Döngüsel Ekonomi
Bu BM programına paralel olarak, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’ni (AB) modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye sahip adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisi olan Avrupa Yeşil Anlaşmasını başlatmıştır. Ana hedefleri, bir yandan 2050 yılına kadar sıfır net sera gazı emisyonu ve diğer yandan ekonomik büyümeyi kaynak kullanımından ayrı tutmaktır. Ayrıca, yeni döngüsel ekonomi eylem planı ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca tasarımlarını hedefleme, döngüsel ekonomi süreçlerini teşvik etme, sürdürülebilir tüketimi teşvik etme ve kullanılan tüm kaynakların AB ekonomisinde olduğu sürece kalmasını sağlama gibi girişimleri duyurmaktadır.
Haziran 2020’de onaylanan döngüsel ekonomi 2030 için İspanya stratejisi, Avrupa stratejisiyle tamamen uyumludur. Bu sayede tüm malzemeler mümkün olan en geniş ölçüde kullanılır, bu sayede atık oluşumu minimuma indirilir. Böylece, bu strateji İspanya’nın sürdürülebilir, karbondan arındırılmış, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomi elde etme çabalarına katkıda bulunur. Döngüsel ekonomi açısından Bask bölgesi, İspanya’nın önde gelen bölgelerinden biridir. 1980’lerde travmatik bir endüstriyel dönüşüm geçirmiş ve o zamandan beri çevre ile uyumlu bir gelişmeye kendini adamıştır. Kamu kurumlarının ve şirketlerin bu görevdeki büyük uzlaşmasını vurgulamakta fayda vardır.
Gündem Euskadi – Bask Ülkesi 2030 ve Bask Ülkesi 2030 sürdürülebilirlik eğitimi stratejisi aracılığıyla, Bask Özerk Bölgesi hükümeti de bahsedilen 2030 Gündemi ile uyumludur. Bu bağlamda, Ocak 2020’de Bask Hükümeti, 2030 döngüsel ekonomi stratejisinin kilit noktalarını yayınlamış, bu stratejik hedefler ve zorluklar arasında üniversite düzeyinde araştırma ve derece çalışmalarını teşvik etmiştir. Daha yakın zamanda, Mayıs 2021’de yayınlanan Bask yeşil anlaşması, pandemi sonrası krizi ele alırken ve kimseyi geride bırakmadan daha sürdürülebilir bir gelecek için kendi yol haritasını önermektedir. Bask Ülkesi’nin 2030’luk bir zaman ufku olan döngüsel ekonomi stratejisinin misyonu, Bask ülkesinin döngüsel ekonomi modeline geçişini desteklemek ve kendisini Avrupa’da bir referans bölgesi olarak konumlandırmaktır. Bölge için üç ana alanda olumlu sonuçlar elde etme hedeflenmektedir ve bu üç ana alan aşağıdaki gibidir:
• Bask şirketlerinin dairesel ürünlerle ilgili cirosunu 10.000 milyon Euro’ya çıkarmak,
• Döngüsel Ekonomi alanında 3.000 iş yaratmak,
• Tüketimle ilişkili karbon emisyonlarını %26 azaltmak,
Bu stratejilerin uygulanması, çalışan veya bir derece/yüksek lisans derecesi için eğitim gören kişiler olsun, nitelikli insanlar gerektirir. Döngüsel ekonomide kalifiye insanlar ve uzmanlar gereklidir, aynı zamanda bu çok önemlidir ki diğer alanlarda veya başka disiplinlerde çalışan kişilerin bu yeni döngüsel ekonomi paradigmasının farkında olmaları gerekir. Döngüsel ekonomi sistemik bir değişim gerektirir ve bu değişim ancak insanların çoğunluğunun bu ihtiyacın farkında olması ve yapılması gereken eylemler hakkında yeterli bilgiye sahip olması durumunda gerçekleştirilebilir.
Sürdürülebilir kalkınma için eğitim olgun bir çalışma alanı oluşturduğundan, sürdürülebilir kalkınmayı öğretmeyi amaçlayan bilim adamları, sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanında birçok derece alabilirler. Aksine, genel döngüsel ekonomi literatürüne rağmen, döngüsel ekonomi için eğitim üzerine araştırmalar hala biraz sınırlıdır. Şu anda, döngüsel ekonomi ile ilgili akademik dergilerde yayınlanan en az 850 makale ile akademi, bu konuyu çeşitli öğretim programlarına dahil etmek için çaba sarf etmektedir. Yaşam Döngüsü ve Döngüsel EkonomiBu nedenle, ürün yaşam döngüsü düşüncesine odaklanan döngüsel ekonomi alanında yüksek lisans derecesinin geliştirilmesi, endüstrinin ve toplumun çevresel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına cevaptır. Yüksek lisans derecesinin ikincil bir amacı, üniversitedeki tüm lisans ve yüksek lisans derecelerinde döngüsel ekonomi eğitiminin ilkelerini entegre etmek için farklı disiplinlerden bir profesör grubu oluşturmaktır. Deneyimin yenilikçi yönü, uzun soluklu, başarılı ve ölçeklenebilir bir deneyim olmasıdır. Ayrıca diğer üniversitelere veya yüksek öğretim kurumlarına da aktarılabilir.

Kaynakça:
ntnu.edu/studies/msce
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/599130-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA1-JMD-MOB
circulareconomyclub.com/listings/education/masters-1/
studyinnorway.no/Masters-and-Bachelor-course-search/Programme/circular-economy

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.