Ambalaj Ve Paketleme Sektöründe Sürdürülebilir Ve Eko-Tasarım Çözümleri

Son yıllarda, gündeme getirilen en popüler ve en evrensel konulardan biri, gelecek nesillerin şu anki zevkle aynı yaşam standartlarını ve yaşam olanaklarını yaşamalarını sağlayacak sürdürülebilir kalkınma konusudur. Hem kamu kuruluşları hem de özel firmalar, tedarik zincirleri boyunca gerçek veya potansiyel atık kaynaklarını belirlemek ve azaltmak için mevcut süreçlerini değerlendirmek adına artan bir ...Devamı

Karaciğerin Hastalık Belirtileri, Karaciğer Büyümesi ve Tedavisi

Kişiye göre az çok değişmekle beraber her organ belirli bir büyüklüğe sahiptir. Büyüklük yaşa ve cinsiyete göre de değişmektedir. İnsan vücudunda karnın sağ tarafında bulunan ve göğüs kafesiyle korunan en büyük organ olan karaciğerin birbirinden önemli yüzlerce görevi bulunmaktadır. Kandaki alkol, amonyak gibi toksik maddeleri temizlemesi, fazla glikozun glikojene dönüştürüp depolaması, yağların ...Devamı

İcra ve İflas Hukukunda Satış (Paraya Çevirme) Aşaması

Genel Olarak Satış aşaması, haczedilmiş olan malın paradan başka bir şey olması durumunda söz konusu olacaktır. Eğer bahsettiğimiz gibi para dışında başka bir mal söz konusu ise, alacaklının alacağına karşılık olarak haczedilen bu mal doğrudan verilmez. Ancak icra dairesince satıldıktan sonra malın bedelinden alacaklının alacağı ödenecektir. Taşınır Malların Satışı İcra ve iflas ...Devamı

Kanunlar İhtilafının Çözümünde Kullanılan Yöntemler

Genel Olarak Milletlerarası unsurlu ilişkilerde Türk mahkemelerinin önüne gelen uyuşmazlıklar için uygulanacak hukukun tespit edilmesi,kanunlar ihtilafının çözülmesi anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda bir takım yöntemler öngörülmüştür. Söz konusu yöntemlerin bazıları terk edilmiş,bazılarından verim alınamamış,bir kısmı da kısmen uygulanmakta ve günümüzde tam olarak uygulamada yer almaktadır. Yöntemler A- Lex Fori’nin Uygulanması “Lex fori” teriminin ...Devamı

Avustralya Turist Vizesi Nasıl Alınır?

Avustralya, dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Okyanusya kıtası olarak adlandırılan bölgede yer alan bu ülke, Hint ve Pasifik Okyanuslarının birleştiği noktada yer alır. Oldukça büyük bir kara parçası olan Avustralya, kimilerine göre bir ada kimilerine göre ise bir kıtadır. Her ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, Avustralya dünyanın en refah en modern ülkeleri arasında ...Devamı

SEAT Nasıl Bir Markadır?

SEAT; İspanyolca açılımı ”Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo” olan dünyaca ünlü bir otomobil üreticisidir. İspanyolların en önemli markaları arasında yer alan SEAT, ülke tarafından üretilmiş olan en önemli ve en popüler tek otomobil markasıdır. İspanya’nın dünya pazarına sunduğu bir ulusal marka olan SEAT, resmi kayıtlara göre 9 Mayıs 1950 tarihinde kurulmuştur. ...Devamı

Dünyaca Ünlü “Tivoli Bahçeleri”

Tivoli Bahçeleri, Avrupa Birliği’nin önde gelen ülkelerinden Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan dünyaca ünlü bir yerdir. Dünyanın en önde gelen şehirleri arasında yer alan Kopenhag’ın en gözde mekanlarından biri olan Tivoli Bahçeleri’nin şöhreti, ülke sınırlarını aşmış ve bütün dünyaya yayılmıştır. Öyle ki, söz konusu yer her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmekte. Dünyanın ...Devamı

Almata Nasıl Bir Şehirdir?

Almata, Orta Asya ülkelerinden Kazakistan’da bulunan bir şehirdir. Şehir, ülkenin en önemli ve en popüler şehirleri arasında yer alır. Uzun yıllar boyunca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin bir parçası olmuş olan Kazakistan’ın stratejik yerlerinden biri olan Almata, Ruslar için de her dönem son derece önemli kabul edilebilecek bir yerde olmuştur. 1990’lı yıllarla beraber ...Devamı