Göz Çevresindeki Kırışıklıkların Azaltılması İçin Ev Reçeteleri

“Gözler ruhun aynasıdır”. Bu ünlü alıntı haklı olarak yüzün en çekici özelliği olan gözlerin güzelliğini tasvir etmektedir. Genellikle yaşlanmanın ilk belirtilerini göz çevresindeki kırışıklıklarda keşfetmek gerçekten cesaret kırıcıdır. Bu tür kırışıklıklar “kaz ayağı” veya “kahkaha çizgileri” olarak da adlandırılır. Basit ev ilaçları ve ürünleri ile göz çevresindeki yaşlanmanın ilk belirtileri ile mücadele ...Devamı

Altun Yaruk Nedir?

Dil ile ilgili çalışmalar ve milletlerin hayatında yer eden din, siyaset, ekonomi, savaş gibi olay, durumlara ve değerlere ait eserler milli kimliği şekillendiren en önemli vesikalar olarak görülürler, zira milli bilinci var eden, kültürü geleceğe aktararak özelde milletleri genelde insanlık medeniyetini böylelikle daha ileriye taşımak mümkün olur. Altun Yaruk, Türk tarihinin hakkında ...Devamı

Logaritmanın Tarihçesi Ve Günlük Hayattaki Kullanım Yerleri

Logaritma ilk defa 17. yüzyılın başlarında İskoçyalı John Napier tarafından bulunmuştur. Kendisi Merchiston (Edinburgh) Baronu ve amatör bir matematikçiydi. Sayısal hesaplamaları kolaylaştıracak bir yol bulmaya çalıştığı sırada aritmetik diziler ile geometrik diziler arasında bir ilişki tespit etti. Bugünkünden farklı olarak kullanılan bu diziler için aritmetik dizi geometrik dizinin logaritması oluyordu. Bu tespitiyle ...Devamı

Türki-i Basit (Basit- Sade Türkçe) Ekolü

Ulusların medeniyet dünyasında var olmasının bel kemiğini teşkil eden hayati bir varlıktır dil. Diller de tıpkı milletler gibi tarih içinde farklı evrelerden geçerek varlıklarını sürdürürler. Bu bağlamda milletlerin karşı karşıya kaldıkları sosyal siyasi ve dinsel değişimler doğrudan dile ve dilin gelişimine yansır. İşte Türk Dili’nin de İslam etkisindeki medeni dairenin içine girmesi ...Devamı

Sebk- i Hindi Akımı Nedir?

Dilin ve onunla bağlantılı olan, bir dil ve anlam sanatı olan şiirin tarihi aynı zamanda insanlığın varoluş tarihidir. Şiir sanatının üstadı olan şairler anlamda en yüce ve ince duyguları anlatmak için daima yeni akım ve anlayışlardan beslenmiş ve bu anlayışları geliştirmişlerdir. Bu çalışmamızda edebiyatımızın en köklü ve orijinal devirlerinden olan divan edebiyatında ...Devamı

Homeros Kimdir?

Homeros, MÖ 9. yüzyılda Antik Yunanistan’da yaşamış İyonyalı halk ozanıdır. Doğduğu yer ile ilgili kesin bir bilgi olmasa da Sakız Adası’nda doğmuş olduğu tahmin edilmektedir. Hayatının büyük bölümünü İzmir ve Ege adalarının olduğu bölgede gezip hikayeler anlatarak geçirmiştir. Kendisinin kör olduğu iddia edilmektedir.Odeyysia destanının içinde kör bir ozanın hikayeler anlatmasını da bu ...Devamı

Depremden Korkuyorsanız Yaşamamanız Gereken Yerler!

Depremler tahmin edilemez, korkutucudur, dehşet vericidir! Depremler onarılamaz zararlar verebilen yaşamları yok edebilen çok tehlikeli doğa olaylarıdır. Bu nedenle bu doğa felaketinden korkuyor olmanız oldukça doğal! Biliyor Muydunuz? Depremler nedeniyle dünya üzerinde her yıl yaklaşık olarak 8.000 ölüm kaydedilmektedir. Geçtiğimiz 4000 yıl içinde, yalnızca depremler nedeniyle 13 milyondan fazla ölüm meydana gelmiştir. ...Devamı

Ahmed Arif Kimdir?

Sevmenin ve hasretin şairi Ahmed Arif son dönem edebiyatımızın aykırı sesi nedeniyle hep görmezden gelinen altın hazinesidir. Şiirlerindeki insanı buram buram saran Anadolu sevdası ve sıcaklığını kimse onun kadar başarılı ve ustalıkla verememiştir. İnsanı kendinden alıp götüren insan hikayelerinin ve konuşma dilinin samimi doğallığını en özlü ve en sıcak metaforlarla şiir diline ...Devamı