ekoloji Etiket:

Doğal ve Yapay Radyasyonun Ekolojiye Etkileri

Doğal Radyasyondan Faydalanma: Canlılarla etkileşiminden başka doğal radyoaktif elementler bilgi üretmemizde faydalıdır. Tabiattaki karbon atomunun çok az bir kısmı radyoaktiftir (karbon-14 izotopu). Bu radyoaktif karbon da kimyasal olarak, kararlı olan ikizinden farksızdır ve canlılardaki karbon döngüsüne girmektedir. Arkeolojik kazılarda bulunan kemik, fosil gibi organik numunelerin içerdikleri radyoaktif karbon kullanılarak yaş tayini yapılmaktadır. ...Devamı

Radyoekoloji Nedir? Doğal Radyoaktivite ve Ekoloji

Radyoaktivite evrenin yaratılışından beri var olan bir fenomendir. Gezegenimizin tüm jeolojik devirlerinde radyoaktivite ve nükleer radyasyon ekosistem içerisinde hep var olmuştur ve kaçınılmaz olarak var olmaya devam edecektir. Konumuz olan nükleer radyasyon radyoaktif elementlerin ya da atom altı partiküllerin yaydıkları, yüksek enerji taşıyan kütleli ya da kütlesiz parçacıklardır. Nükleer radyasyonun, yüksek enerji ...Devamı

Ekoturizm Nedir?

Ekoturizm, çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen, doğal ortamın sürdürülebilirliğini sağlayan ve yerel halkın sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan turizm türü olarak tanımlanabilir. Günümüzde ulaşım olanaklarının ve dünya genelinde refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte turizm sektörü ciddi bir büyüme göstermiştir. Bu noktada turizmin bir alt alanı olan doğa turizmi de en hızlı büyüyen turizm türlerinden birisi ...Devamı

Ekoloji Nedir?

Üzerinde yaşadığımız dünya, canlı cansız birçok varlığa ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle bu canlı varlıklar, birbirleriyle ya da yaşanılan çevre ile sürekli olarak etkileşim halindedir. Doğada yer alan canlıların bu ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji bilimi adı verilmektedir. ...Devamı

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

1929 Büyük Buhranı sonrası ve II. Dünya Savaşı’nı (1939-1945) takip eden yıllarda dünyanın bir çok yerinde yaşanan olaylar ekonomik sorunları ön plana çıkmasına neden olmuş ve kalkınma kavramının oluşturulmaya başlamasını sağlamıştır. ...Devamı

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanır. Küresel anlamda kamuoyunun sürdürülebilirlik kavramıyla tanışması Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli rapor sayesinde oluşmuştur. ...Devamı