komşularımız Etiket:

Kuzey Kırbıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Konumu - Doğu Akdeniz’de stratejik öneme sahip güneyinde Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile komşu olan bir ada ülkesidir. Yeryüzü şekilleri - Ülkenin kuzetinde Beşparmak dağları uzanır. Güney kesiminde ise iç ova yer alır. - Kuzeydeki Başparmak dağlarından inen küçük derelerden başka akarsu bulunmadığından Ada’da su sıkıntısı çekilir. İklim ve Bitki örtüsü - ...Devamı

Yunanistan

Komşuları - Balkan yarımadasının güneyi Mora yarımadası ile Ege ve Akdeniz’e serpilmiş pekçok adadan oluşur. - Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ile komşudur. Batısında İyon Denizi, güneyinde Akdeniz, doğusunda Ege Denizi ile çevrilidir. Yeryüzü Şekilleri - Dağlık bir ülke olan Yunanistan’da kuzey-güney doğrultulu Pindus dağları yarımadayı ikiye ayrılır. Ülkenin kuzeyinde ise Rodop dağları ...Devamı

Bulgaristan

Komşuları - Karadeniz kıyısında, Romanya, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, Yunanistan, Makedonya ve Türkiye ile sınır komşusudur. Balkan ülkeleri arasında yeralır. Yeryüzü şekilleri - Ülkenin kuzeyinde Tuna nehri ve platolar geniş yer tutar. - Bunun güneyinde doğu-batı doğrultulu Balkan Dağları uzanır. - Balkan Dağları ile Rodop Dağları arasında Meriç havzası bulunur. İklimi ve Bitki ...Devamı

Suriye

Komşuları Türkiye, Ürdün, Lübnan, israil ile sınır komşusudur. Batısında Akdeniz’e kıyısı vardır. Yeryüzü Şekilleri Yüzey şekilleri sadedir. Akdeniz kıyıları boyunca Ensariye Dağları ve Suriye-Lübnan sınırında Antilübnan Dağları, bunların doğusunda Gab çukuru vardır. Asi ırmağı buradan Türkiye sınırlarına girer. Burası büyük bir çöküntü alanıdır. Daha doğusunda ise platolar ve çöller geniş yer tutar. ...Devamı

Irak

Komşuları - Türkiye, Ürdün, Kuveyt, Suriye, İran, Suudi Arabistan’la komşudur. - Basra Körfezi’ne kıyısı vardır. Yeryüzü Şekilleri - Yeryüzü şekilleri sadedir. Engebeli alan sadece Türkiye-Irak sınırında görülür. Burada Zağros Dağları ve Güneydoğu Toroslar’ın uzantıları vardır. - Güney ve batı kesiminde platolar, Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya ovaları yer alır. - Basra ...Devamı

İran

Komşuları - Türkiye, Irak, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan’la komşudur. - Türkiye’nin komşuları içerisinde yüzölçümü bakımından Türkiye’den büyük olan tek ülkedir. - Kuzeyinde Hazar Denizi, güneyinde Basra Körfezi ve Umman Denizi yer alır. Yeryüzü Şekilleri - İran, Alp-Himalaya dağ kuşağı içinde yer alır. - İç kesimlerde platolar ve çöller geniş alan ...Devamı

Ermenistan

Sınırlar Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan’la komşudur. Yeryüzü Şekilleri - Denize kıyısı olmayan bu ülkenin yerşekilleri dağlık ve engebelidir. - Aras nehri Türkiye-Ermenistan sınırını çizer ve ovalarını sular. - Alp-Himalaya deprem kuşağında yeralan ülkede sık sık deprem olayları görülmektedir. İklim ve Bitki örtüsü - Dağlık ve denizlerden uzaktır. Bu nedenle iklimi sert ...Devamı

Gürcistan

Komşuları - Karadeniz kıyısındadır. - Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri - Ülke yeryüzü şekilleri bakımından üç bölüm halinde incelenir. - Kuzeyde yüksek Büyük Kafkas dağları, en güneyde Küçük Kafkas dağları ve arada kalan çöküntü ovasından oluşur. - Yine ülkenin doğusunda birleşen dağların gerisinde Kura nehrinin suladığı ovalar bulunur. ...Devamı