Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Suriye

1 521

suriye

Komşuları
Türkiye, Ürdün, Lübnan, israil ile sınır komşusudur. Batısında Akdeniz’e kıyısı vardır.

Yeryüzü Şekilleri
Yüzey şekilleri sadedir. Akdeniz kıyıları boyunca Ensariye Dağları ve Suriye-Lübnan sınırında Antilübnan Dağları, bunların doğusunda Gab çukuru vardır. Asi ırmağı buradan Türkiye sınırlarına girer. Burası büyük bir çöküntü alanıdır. Daha doğusunda ise platolar ve çöller geniş yer tutar.

İklim ve Bitki örtüsü
– Ülkenin kuzeyinde karasal, güneyinde çöl, Akdeniz kıyılarında ise Akdeniz iklimi görülür.
– Yüksek alanlarda kar yağışı ve don olayı görülür.
– Bitki örtüsü bakımından fakir olup Akdeniz kıyılarında sedir, meşe, çam ağaçlarından oluşan ormanlar, kuzeyde bozkırlar, güney kesimde ise çöl bitkileri dikkati çeker.

Nüfus ve Yerleşme
– Ülke politikasından dolayı nüfus artış oranı çok yüksektir. Buna bağlı olarak genç nüfus oranı da çok fazladır.
– Halkın çoğu Akdeniz kıyısı, Fırat nehri havzası ve çöllerdeki vahalarda yaşar.

Tarım ve Hayvancılık
– Tarım alanları ülkenin % 50’sinden fazla yer kaplamasına rağmen kuraklık nedeniyle buraların çok küçük bir kısmı tarımda kullanılır. Buğday, arpa gibi tahıllar yetiştirilir. Fırat nehri vadisinde pamuk, şeker pancarı, pirinç üretilir. Akdeniz kıyılarında zeytin, turunçgil yetiştirilir.
– Halkın bir bölümü geçimini küçükbaş hayvancılıktan sağlar.

Endüstri ve Yeraltı Kaynakları
– En önemli yeraltı kaynağı petrol ve fosfattır.
– Petrol üretimin azlığına rağmen petrol arıtma tesisleri sayesinde petrol işlemeciliği önem kazanmıştır.
– Ülkedeki enerji, hammadde, kalifiye eleman yetersizliği sanayinin gelişmesine engel olmuştur.
– Bazı büyük şehirlerde dokuma, cam, yağ, gübre, çimento fabrikaları bulunur.

Ulaşım
Kara ve demiryolu ülke ihtiyacını karşılayacak ölçüdedir. Limanları vasıtasıyla deniz ulaşımı yapar. Hava ulaşımı başkent Şam’dan sağlanır.

Ticaret
Pamuk, fosfat, petrol satan ülke, demir-çelik, kereste, kimyasal maddeler ile tarım ürünleri satın alır.

Türkiye İle İlişkileri
Türkiye ile sınır ticareti vardır. En işlek gümrük kapısı “Cilvegözü”dür. Suriye Türkiye’ye petrol ve demir cevheri ihraç eder. Türkiye’den demir-çelik, makine, iplik, bitkisel yağ ithal eder.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.