Irak

irak

Komşuları
- Türkiye, Ürdün, Kuveyt, Suriye, İran, Suudi Arabistan’la komşudur.
- Basra Körfezi’ne kıyısı vardır.

Yeryüzü Şekilleri
- Yeryüzü şekilleri sadedir. Engebeli alan sadece Türkiye-Irak sınırında görülür. Burada Zağros Dağları ve Güneydoğu Toroslar’ın uzantıları vardır.
- Güney ve batı kesiminde platolar, Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya ovaları yer alır.
- Basra Körfezi kıyısında bataklıklar görülür. Fırat-Dicle nehirleri birleşerek Şattül-Arap adı altında ülke sınırından Basra Körfezi’ne dökülür.

İklim ve Bitki örtüsü
- Ülkede genel olarak karasal iklim hakimdir. Kuzey kesimlerde kışlar kar yağışlıdır. Güney gidildikçe yağış miktarı azalır, hava sıcaklıkları yükselir.
- Dağlık alanlarda seyrek ormanlar ve bunların etrafında çalılıklar görülürken bataklıklarda papirüsler dikkat çeker.

Nüfusu
- Irak’ta nüfusun büyük bir bölümünü Araplar oluşturur. Ülkenin kuzeyinde Türkler yaşar.
- Irak, nüfus artış hızının yüksek olduğu bir ülkedir.
- Su kaynaklarının yetersizliğinden dolayı insanlar daha çok Mezopotamya’ya yerleşmiştir.

Tarım ve Hayvancılık
- Halkın geçim kaynağı tarıma dayanır. Mezopotamya ovasında pamuk, hurma, çeltik tarımı yapılır. Sulanmayan kesimlerde ise tahıl ve tütün tarımı yapılır. Irak Dünya’da en çok hurma üreten ve ihraç eden ülkedir.
- Küçükbaş hayvancılık önemli yer tutar.

Sanayi
- Petrol ve petrol ürünleri sanayisi gelişmiştir. Bunun yanısıra demir-çelik, gıda, tekstil, çimento sanayisi de vardır.
- Musul, Kerkük, Basra bölgesi önemli petrol sahalarıdır.

Ulaşım
- Savaşlarla tahrip olduğu için ulaşım yetersizdir. Başkent Bağdat’ı çevresine bağlayan gelişmiş karayolu ağı vardır.
- Dicle ve Fırat nehirlerinde taşımacılık yapılır.

Türkiye ile ilişkileri
- Dünya’nın en zengin petrol ülkelerinden biridir. Petrolünün bir kısmı Kerkük-Yumurtalık boru hattıyla Türkiye üzerinden satmakta olan Irak’ın ambargoyla birlikte ekonomik ilişkileri kesintiye uğramıştır.
- Türkiye-lrak arasındaki sınır ticareti Habur Gümrük Kapısı’ndan yapılmaktadır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar