Irak

irak

Komşuları
•    Türkiye, Ürdün, Kuveyt, Suriye, İran, Suudi Arabistan’la komşudur.
•    Basra Körfezi’ne kıyısı vardır.

Yeryüzü Şekilleri
•    Yeryüzü şekilleri sadedir. Engebeli alan sadece Türkiye-Irak sınırında görülür. Burada Zağros Dağları ve Güneydoğu Toroslar’ın uzantıları vardır.
•    Güney ve batı kesiminde platolar, Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya ovaları yer alır.
•    Basra Körfezi kıyısında bataklıklar görülür. Fırat-Dicle nehirleri birleşerek Şattül-Arap adı altında ülke sınırından Basra Körfezi’ne dökülür.

İklim ve Bitki örtüsü
•    Ülkede genel olarak karasal iklim hakimdir. Kuzey kesimlerde kışlar kar yağışlıdır. Güney gidildikçe yağış miktarı azalır, hava sıcaklıkları yükselir.
•    Dağlık alanlarda seyrek ormanlar ve bunların etrafında çalılıklar görülürken bataklıklarda papirüsler dikkat çeker.

Nüfusu
•    Irak’ta nüfusun büyük bir bölümünü Araplar oluşturur. Ülkenin kuzeyinde Türkler yaşar.
•    Irak, nüfus artış hızının yüksek olduğu bir ülkedir.
•    Su kaynaklarının yetersizliğinden dolayı insanlar daha çok Mezopotamya’ya yerleşmiştir.

Tarım ve Hayvancılık
•    Halkın geçim kaynağı tarıma dayanır. Mezopotamya ovasında pamuk, hurma, çeltik tarımı yapılır. Sulanmayan kesimlerde ise tahıl ve tütün tarımı yapılır. Irak Dünya’da en çok hurma üreten ve ihraç eden ülkedir.
•    Küçükbaş hayvancılık önemli yer tutar.

Sanayi
•    Petrol ve petrol ürünleri sanayisi gelişmiştir. Bunun yanısıra demir-çelik, gıda, tekstil, çimento sanayisi de vardır.
•    Musul, Kerkük, Basra bölgesi önemli petrol sahalarıdır.

Ulaşım
•    Savaşlarla tahrip olduğu için ulaşım yetersizdir. Başkent Bağdat’ı çevresine bağlayan gelişmiş karayolu ağı vardır.
•    Dicle ve Fırat nehirlerinde taşımacılık yapılır.

Türkiye ile ilişkileri
•    Dünya’nın en zengin petrol ülkelerinden biridir. Petrolünün bir kısmı Kerkük-Yumurtalık boru hattıyla Türkiye üzerinden satmakta olan Irak’ın ambargoyla birlikte ekonomik ilişkileri kesintiye uğramıştır.
•    Türkiye-lrak arasındaki sınır ticareti Habur Gümrük Kapısı’ndan yapılmaktadır.