ülkeler Etiket:

Brezilya

Komşuları - Güney Amerika’nın doğusunda yer alır. - Kıtanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesidir. - Atlas Okyanusu’nun kıyısında yer alır. - Ekvador ve Şili dışındaki tüm Güney Amerika ülkeleriyle komşudur. Yeryüzü Şekilleri - Ülkenin büyük bölümü Amazon havzasıyla kaplıdır. - Ülkenin orta ve doğu kesimleri dağlar ve platolarla kaplıdır. - En önemli ...Devamı

Fransa

Komşuları - Ülke dünyanın dördüncü büyük ekonomik gücüdür. - İtalya, İsviçre, Almanya, Lüksemburg, Belçika, ispanya ile komşudur. - Manş denizi, Atlas okyanusu ve Akdeniz’e kıyısı vardır. Yeryüzü Şekilleri - Yer şekilleri çeşitlilik gösterir. - Toprakların büyük kısmı ovalar, alçak tepeler ve platolardan oluşur. - Doğu ve güney sınırında sıradağlar yer alır. - ...Devamı

Finlandiya

Komşuları - Kuzey Avrupa ülkesidir. - 1/3’ü Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer alır. - Norveç, İsveç ve Rusya Federasyonu ile komşudur. - 60 K – 70 K enlemleri arasında yer alır. Yeryüzü Sekileri - Kutba yakın olduğu için buzul şekilleri yaygındır. - Kuzey toprakları yıl boyunca donmuş haldedir. - Buzulların erimesi sonucu ...Devamı

Danimarka

Komşuları - Ülke bir yarımada ve pek çok ada (Grönland ve Faröer adaları)’dan oluşur. - Almanya ile komşudur. - Kuzey Denizi ve Baltık Denizi arasında stratejik önemi vardır. - Batı Avrupa ile Orta Avrupa ülkeleri arasında köprü durumundadır. Yeryüzü Şekilleri - Toprakları tamamen düzlüklerden oluşur. - Fiyordlar, adalar ve boğazlar vardır. IV. ...Devamı

Norveç

Komşuları - İsveç, Finlandiya ve Rusya Federasyonu ile komşu olup 56-72 Kuzey paralelleri arasında yer alır. Yeryüzü Şekilleri - Norveç’in ana yer şekillerini İskandinav dağları ve bu dağlar üzerinde yer alan buzul şekilleri oluşturur. - Kuzey’den Kuzey Buz Denizi ile çevrilidir. - Su kaynakları bakımından zengin olan ülkede çok sayıda buzul gölü ...Devamı

İsveç

Komşuları - Yaklaşık olarak Türkiye’nin yarısı kadar yüzölçüme sahip olan ülke İskandinav yarımadası üzerinde yer alır. - Norveç, Finlandiya ve Danimarka ile komşu olan ülkenin Norveç ile doğal sınırını iskandinav dağları oluşturur. Yeryüzü Şekilleri - İsveç’in yeryüzü şekillen IV. Zamandaki buzullaşmayla oluşmuştur. Hörgüç kayalara, skayer kıyılarına, moren setlerine, buzul göllerine sıkça rastlanır. ...Devamı

Slovak Cumhuriyeti

- Ukrayna, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Macaristan ile komşudur. - Ülkenin büyük bölümü dağlıktır. - Karasal iklim hakimdir. - Ormanlar geniş yer kaplar. - Nüfusun çoğunluğu şehirlerde yaşar. Bratislava ve Kösice önemli şehirleridir. - Ekonomisi tarıma dayanır. Tahıl, şekerpancarı, tütün, önemli yer tutar. Hayvancılık gelişmiştir. - Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir. - ...Devamı

Çek Cumhuriyeti

Komşuları Slovakya, Polonya, Almanya ve Avusturya ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri - Bohemya ve Moravya olmak üzere iki bölgede incelenir. - Bohemya, etrafı yüksek dağlarla çevrili yüksek plato görünümündedir. - Doğuda Moravya alçak tepelik bir alandır. - Önemli akarsuları Elbe, Ohre, Morova’dır. İklim ve Bitki Örtüsü - Kışlar soğuk, yazlar serin geçer. - ...Devamı