ülkeler Etiket:

Brezilya

Komşuları •    Güney Amerika’nın doğusunda yer alır. •    Kıtanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesidir. •    Atlas Okyanusu’nun kıyısında yer alır. •    Ekvador ve Şili dışındaki tüm Güney Amerika ülkeleriyle komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Ülkenin büyük bölümü Amazon havzasıyla kaplıdır. •    Ülkenin orta ve doğu kesimleri dağlar ve platolarla kaplıdır. •    En önemli ...Devamı

Fransa

Komşuları •    Ülke dünyanın dördüncü büyük ekonomik gücüdür. •    İtalya, İsviçre, Almanya, Lüksemburg, Belçika, ispanya ile komşudur. •    Manş denizi, Atlas okyanusu ve Akdeniz’e kıyısı vardır. Yeryüzü Şekilleri •    Yer şekilleri çeşitlilik gösterir. •    Toprakların büyük kısmı ovalar, alçak tepeler ve platolardan oluşur. •    Doğu ve güney sınırında sıradağlar yer alır. •    ...Devamı

Finlandiya

Komşuları •    Kuzey Avrupa ülkesidir. •    1/3’ü Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer alır. •    Norveç, İsveç ve Rusya Federasyonu ile komşudur. •    60° K – 70° K enlemleri arasında yer alır. Yeryüzü Sekileri •    Kutba yakın olduğu için buzul şekilleri yaygındır. •    Kuzey toprakları yıl boyunca donmuş haldedir. •    Buzulların erimesi sonucu ...Devamı

Danimarka

Komşuları •    Ülke bir yarımada ve pek çok ada (Grönland ve Faröer adaları)’dan oluşur. •    Almanya ile komşudur. •    Kuzey Denizi ve Baltık Denizi arasında stratejik önemi vardır. •    Batı Avrupa ile Orta Avrupa ülkeleri arasında köprü durumundadır. Yeryüzü Şekilleri •    Toprakları tamamen düzlüklerden oluşur. •    Fiyordlar, adalar ve boğazlar vardır. IV. ...Devamı

Norveç

Komşuları •  İsveç, Finlandiya ve Rusya Federasyonu ile komşu olup 56°-72° Kuzey paralelleri arasında yer alır. Yeryüzü Şekilleri •    Norveç’in ana yer şekillerini İskandinav dağları ve bu dağlar üzerinde yer alan buzul şekilleri oluşturur. •    Kuzey’den Kuzey Buz Denizi ile çevrilidir. •    Su kaynakları bakımından zengin olan ülkede çok sayıda buzul gölü ...Devamı

İsveç

Komşuları •    Yaklaşık olarak Türkiye’nin yarısı kadar yüzölçüme sahip olan ülke İskandinav yarımadası üzerinde yer alır. •    Norveç, Finlandiya ve Danimarka ile komşu olan ülkenin Norveç ile doğal sınırını iskandinav dağları oluşturur. Yeryüzü Şekilleri •    İsveç’in yeryüzü şekillen IV. Zamandaki buzullaşmayla oluşmuştur. Hörgüç kayalara, skayer kıyılarına, moren setlerine, buzul göllerine sıkça rastlanır. ...Devamı

Slovak Cumhuriyeti

•    Ukrayna, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Macaristan ile komşudur. •    Ülkenin büyük bölümü dağlıktır. •    Karasal iklim hakimdir. •    Ormanlar geniş yer kaplar. •    Nüfusun çoğunluğu şehirlerde yaşar. Bratislava ve Kösice önemli şehirleridir. •    Ekonomisi tarıma dayanır. Tahıl, şekerpancarı, tütün, önemli yer tutar. Hayvancılık gelişmiştir. •    Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir. •    ...Devamı

Çek Cumhuriyeti

Komşuları Slovakya, Polonya, Almanya ve Avusturya ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Bohemya ve Moravya olmak üzere iki bölgede incelenir. •    Bohemya, etrafı yüksek dağlarla çevrili yüksek plato görünümündedir. •    Doğuda Moravya alçak tepelik bir alandır. •    Önemli akarsuları Elbe, Ohre, Morova’dır. İklim ve Bitki Örtüsü •    Kışlar soğuk, yazlar serin geçer. •    ...Devamı