finlandiya

Komşuları
- Kuzey Avrupa ülkesidir.
- 1/3’ü Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer alır.
- Norveç, İsveç ve Rusya Federasyonu ile komşudur.
- 60 K – 70 K enlemleri arasında yer alır.

Yeryüzü Sekileri
- Kutba yakın olduğu için buzul şekilleri yaygındır.
- Kuzey toprakları yıl boyunca donmuş haldedir.
- Buzulların erimesi sonucu ülke toprakları yavaş yavaş epirojenik hareketlerle yükselmektedir.
- Göller ve ovalar ülkesidir. Göller, akarsu ve kanallarla birbirine bağlıdır. Ülkede 60.000 göl bulunur. Bu göller yüzölçümünün %10’unu oluşturur.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Kuzey kutbuna yakınlığına rağmen Batı rüzgarları, Baltık Denizi ve sıcak su akıntısının etkisiyle kısmen ılıman iklim görülür.
- Yağışlar güneyden kuzeye azalır.
- Ülkenin büyük kesimi iğne yapraklı ormanlarla kaplıdır.
- Ormanlar ülke topraklarının %60’ını kaplar.

Nüfus ve Yerleşme
- Nüfusun az olduğu bir ülkedir.
- Nüfus artış hızı çok düşüktür.
- Büyük çoğunluğu güneydeki kıyı ovaları ve orta alanda yerleşmiştir.
- Önemli şehirleri Helsinki, Tampere, Turku, Lahti’dir. Tarım ve Hayvancılık
- Tarıma ayrılan topraklar ülkenin çok az bölümünü(%10) oluşturur.
- Modern metotlar kullanıldığı için verim fazladır.
- Hayvancılık gelişmiştir.

Yeraltı Kaynakları
- Finlandiya maden rezervleri bakımından fakirdir.
- Elektrik ve petrol ihtiyacını ithal yollarla karşılar.

Endüstri
- Orman, metalürji ve makine sanayi başta gelir.
- Kereste, kağıt hamuru ve kağıt üretimi çok gelişmiştir.

Ulaşım ve Turizm
- Ulaşım sistemi gelişmiştir.
- Karayolları önemlidir.
- Ticaretini daha çok deniz yoluyla yapar.
- Turistik değeri fazladır.
- Turizm gelirleri oldukça yüksektir.
- Türkiye ile ilişkileri gelişmemiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here