Fransa

fransa

Komşuları
•    Ülke dünyanın dördüncü büyük ekonomik gücüdür.
•    İtalya, İsviçre, Almanya, Lüksemburg, Belçika, ispanya ile komşudur.
•    Manş denizi, Atlas okyanusu ve Akdeniz’e kıyısı vardır.

Yeryüzü Şekilleri
•    Yer şekilleri çeşitlilik gösterir.
•    Toprakların büyük kısmı ovalar, alçak tepeler ve platolardan oluşur.
•    Doğu ve güney sınırında sıradağlar yer alır.
•    Alpler ve Preneler, Juralar ülkenin başlıca dağlarıdır. Aynı zamanda buradaki Mont Blanch tepesi (4807m) Avrupa’nın en yüksek noktasıdır.
•    Başlıca akarsuları Sen, Loire, Rhone’dur.
•    Bu nehirler üzerinde taşımacılık yapılır.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Fransa’da iklim çeşitliliği görülmektedir.
•    Manş denizi ve Atlas okyanusu kıyılarında okyanusal iklim, güneydoğu kıyılarında Akdeniz, doğusunda da karasal ikim görülür.
•    Bitki örtüsü, Akdeniz kıyılarında makiler, dağlık alanda ormanlar, yüksek kesimlerde alpin çayırlar yer alır.
•    Ormanlar ülkenin %30’unu kaplar.

Nüfus ve Yerleşme
•    Nüfus artış hızı düşüktür.
•    Nüfus dağılımı dengesizdir.
•    Nüfusun %75’i şehirlerde yaşar.
•    En büyük şehri Paris’tir. Lyone, Lüle, Marsilya, Bordeaux, Nice başlıca şehirleridir.

Tarım ve Hayvancılık
•    Avrupa’da tarımsal üretimi fazla olan ülkelerden biridir.
•    Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin tarım ürünleri ihtiyacının %25’ini sağlar.
•    Tarım alanları çok geniştir. Modern metotlar kullanılır.
•    Buğday, şeker pancarı, sebze, meyve üretimi ve bağcılık önemlidir.
•    Fransa hayvan varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir.Bunda geniş otlakların varlığı etkili olmuştur. Koyun, keçi ve domuz yetiştirilir. Kümes hayvancılığı yaygındır.

Yeraltı Kaynakları
•    Yeraltı kaynakları bakımından fazla zengin değildir.
•    Hidroelektrik ve nükleer enerji ile dışa bağımlılığını azaltmıştır.
•    Kömür, demir, boksit ve uranyum çıkarılır. Alüminyum, demir-çelik üretiminde de ön plandadır.

Endüstri
•    Sanayisi oldukça gelişmiştir. ABD, Japonya ve Almanya’dan sonra dördüncü sırada yer alır.
•    Başlıca sanayi kolları metalürji, elektrik, otomotiv, gemi, uçak yapımı, kağıt, gıda ve kozmetiktir.

Ulaşım ve Turizm
•    Turizm oldukça gelişmiştir.
•    Turizm gelirleri bakımından üçüncü sıradadır.
•    Turizm Akdeniz kıyıları ile Paris’te yoğunlaşmıştır.
•    Yer şekillerinin elverişliliği nedeniyle gelişmiş ve modern bir ulaşım sistemi vardır.
•    Karayolu uzunluğu açısından Avrupa’da birincidir.

Ticaret
•    Fransa’nın ticaretinde AB ülkeleri, ABD, Kanada, Avustralya başta gelir.
•    Makine, kimyasal ürünler, demir-çelik, tarım ürünleri satar; ham petrol, maden cevheri, makine alır.

Türkiye ile İlişkileri
•    Türkiye ile köklü bir geçmişi vardır.
•    En çok ticaret yaptığımız beşinci ülkedir.
•    Halen yaklaşık 200.000 Türk bu ülkede yaşamaktadır.
•    Fransa Türkiye’ye makine, kimyasal ürünler, ulaştırma araçları, optik alet, kağıt ve ham deri satar. Türkiye’den konfeksiyon ürünleri, fındık, kuru incir, deri eşya ve iplik alır.