Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Andrographis Paniculata Bitkisi: Bileşenleri ve Sağlık Açısından Faydaları

Organic Herbal drug an alternative medicine with hand capsule packing
0 543

Andrographis paniculata, acıların kralı olarak bilinen Ayurveda bitkisidir. Geleneksel olarak enfeksiyonlarla ve soğuk algınlığı ile savaşmak için kullanılmaktadır. Ancak bilim adamlarının bilişsel yetenekleri ve cilt kollajen oluşumunu geliştirip geliştirmediğini araştırmaktadırlar.

Andrographis Nedir?

Andrographis Paniculata olarak bilinen King Bitters, geleneksel Ayurveda ve Çin Tıbbı kullanılmaktadır. Tarihsel olarak soğuk algınlığı, sinüs enfeksiyonları, genel inflamasyon, ağrı ve detoksifikasyon için kullanılmıştır. Ayrıca Andrographis takviyeleri tıbbi kullanım için FDA tarafından onaylanmamıştır. Takviyeler genellikle sağlam klinik araştırmalardan yoksundur.

Bileşenler

Andrographis diterpenoidler, flavonoidler ve polifenoller olmak üzere üç ana aktif bileşik kategorisi içermektedir. Andrographolide (bir diterpenoid) en biyoaktif ve en çok incelenen bileşiktir. Yapraklar geleneksel olarak bitkinin geri kalanından daha fazla kullanılmaktadır ve % 0,5 ile % 6 arasında Andrographolide içeriği içermektedir. Hem bir bütün olarak bitki hem de kendine özgü özleri kısmen araştırılmıştır. Örneğin andrographolide, farelerde serbest radikal oluşumunu (süperoksit ve nitrik oksit) düşürerek antioksidan özelliklere sahip olduğunu düşündürmektedir.

Andrographis’in Sağlık Faydaları

1) Soğuk algınlığı
Andrographis Paniculata Bitkisi: Bileşenleri ve Sağlık Açısından FaydalarıKan Jang (İsveç Bitkisel Enstitüsü) adı verilen Sibirya ginsengi ile kombinasyon halinde spesifik bir andrographis özütü, hasta hissettikten sonraki 72 saat içinde alındığında muhtemelen soğuk algınlığı semptomlarını iyileştirmektedir. Araştırmaya göre, bazı semptomlar 2 içinde düzelmektedir, ancak çoğu semptomun düzelmesi genellikle 4-5 gün sürmektedir. Ayrıca, sınırlı araştırmalar spesifik bir andrographis özütünün (KalmCold) soğuk algınlığı semptomlarına yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Birkaç çalışma, Kan Jang bitkisel kombinasyonunun çocuklarda soğuk algınlığını ekinezyadan daha iyi geliştirdiğini göstermektedir. Diğer çalışmalara göre, aynı ürün yetişkinlerde soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olmuştur.
Araştırma detayları: Andrographis dozajı, % 31,3 Andrographolide’de 5 gün boyunca günde 100 mg Andrographis 2X olarak verilmiştir, baş ağrısı, öksürük, ateş ve yorgunluk dâhil olmak üzere soğuk algınlığı semptomlarını azaltmıştır. Kan Jang, soğuk algınlığı olan çocuklarda güvenli ve iyileştirilmiş semptomlardır. Ekinezya’dan daha iyi performans göstermiştir ve Kan Jang alan grupta daha az tıkanıklık ve burun salgısı olmuştur. Bilim adamları, andrographolid’in, hücrelerde sigara dumanına bağlı akciğer hasarına karşı bir koruyucu olarak etkilerini araştırmaktadır.
2) Tonsilitten ateş ve boğaz ağrısı
Günde 6 gram Andrographis, 3 ve 7 günlük takviyeden sonra farenotonsillit ile ilişkili ateş ve boğaz ağrısını azaltmak için asetaminofen (Tylenol) ile karşılaştırılabilmektedir. Her ne kadar minimal olsa da, grubun ~% 20’sinde bazı yan etkiler gözlenmiştir. Bir çalışmada 4 gün boyunca 1.200 mg Andrographis 2. güne kadar ölçülen faringotonsillit semptomlarını azaltmıştır. Ek olarak, 90 kişiden oluşan bir çalışmada Kan Jang (sabit Andrographis + Sibirya ginseng kombinasyonu) sinüs enfeksiyonu semptomlarını iyileştirmiştir.
3) IBD (Ülseratif kolit)
Andrographis muhtemelen inflamatuar barsak hastalığı (İBH) olan ülseratif kolit semptomlarını iyileştirmektedir. 8 hafta boyunca günlük 1.200 – 1.800 mg Andrographis almak, erişkinlerde hafif ila orta derecede kolit semptomlarını azaltmıştır. Aynı çalışmada, 1.800 mg doz alan grup, 1.200 mg ve plasebo gruplarına göre nispeten daha yüksek mukozal iyileşme oranına sahip olmuştur. Bununla birlikte, andrographis plasebo ile karşılaştırıldığında remisyon oranlarını etkilememiştir. Ayrıca bilim adamları andrographis’in farelerde kolit üzerindeki etkilerini araştırmaktadırlar. Ve ince bağırsak sindirimi ve karbonhidratların emilimini arttırmak için de bağırsak disakkaridasyonlarını (maltaz, sükraz, laktaz) aktive etmek için araştırılmaktadır, ancak bu potansiyel etkileri destekleyecek insan verileri bulunmamaktadır.
4) Artrit
Artrit için andrographis kullanımını destekleyen kanıtlar yetersizdir. Kanıt eksikliğine rağmen, andrographis geleneksel tıpta romatoid artrite karşı doğal bir tamamlayıcı olarak görülmektedir. Bir çalışmada andrographis, romatoid faktörlerin IgA ve C4’ün azalması ile ilişkilidir, ancak etkilerinin klinik önemi belirsiz kalmıştır. Bununla birlikte, diğer çalışmalar andrografisin ağrıyı önemli ölçüde azaltmadığını göstermektedir. Bir çalışmada romatoid artritli hastalarda şişmiş eklemlerin sayısını ve yoğunluğunu sadece hafifçe azaltmıştır. Bilim adamları, sıçanlarda anti-artritik bir ilaca (etoricoxib) ek olarak Andrographis’in etkilerini araştırmaktadırlar ve bu etkileşimle ilgili insan verileri eksiktir.
5) Yüksek trigliseritler (Hipertrigliseridemi)
Yüksek trigliseritler için andrographis kullanımını desteklemek için daha fazla kanıt gerekmektedir. Bununla birlikte, andrographis geleneksel olarak orta derecede yüksek kan trigliseritleri (hipertrigliseridemi) olan hastalarda kullanılmaktadır. Ön araştırma bazı umutlar vermektedir. Bir yaşam tarzı müdahalesi ile eşleştirildiğinde, 300 mg/gün Andrographis 8 hafta sonra trigliserit seviyelerini düşürmüş ve reçeteli bir ilaca (gemfibrozil) benzer etkiler göstermiştir. Ekstrakt, andrographolide 119-120 mg içerecek şekilde standartlaştırılmıştır. 72 mg andrographolide içerecek şekilde standardize edilmiş daha düşük bir andrographis dozu, lipit düzeylerini etkilememiştir. Bununla birlikte büyük ölçekli, daha iyi tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
6) Erken cilt yaşlanması
Farelerde, Andrographis’in topikal uygulaması UV ile indüklenen cilt kalınlığını, elastikiyetini, kırışıklıkları ve su içeriğini bastırmıştır. Fare modellerinde topikal uygulama cilt kollajen içeriğini % 53,17 artırmış, UV kaynaklı kollajen ve elastik lif bozulmasını azaltmıştır. Ayrıca Andrografinin insanlarda cilt yaşlanmasını nasıl etkilediği bilinmemektedir.
7) Antibakteriyel, antiviral, antiparaziter ve antifungal etkiler
Bilim adamları, andrographis’in yemeklerde bazı mikroplar üzerindeki etkilerini araştırmaktadırlar. Bu mikroplar aşağıdaki gibidir:
• S. Aureus ve ilaca dirençli S. Aureus (MRSA). MRSA hayatı tehdit eden kan dolaşımı enfeksiyonları, pnömoni ve cerrahi alan enfeksiyonları ile ilişkilidir
• P. aeruginosa, pnömoni ve sepsis ile ilişkili hastalıklardan sorumlu çok ilaca dirençli bir patojendir
• Tüberküloza neden olan mikobakteri
• Herpes simpleks virüsü (HSV-1)
• Dev yuvarlak kurt (Ascaris lumbricoides)
• Sıtma paraziti
Andrografisin insanlardaki bu mikroplar üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Hücre kültürü çalışmalarının çoğu zaman canlı varlıklara dönüşmediği unutulmamalıdır. Ayrıca, S. Aureus ve MRSA’ya karşı Andrographis’i test eden çeşitli çalışmalar çelişkili sonuçlar göstermektedir. Ek olarak, andrographis, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Shigella, A. streptococci ve S. aureus’a (in-vivo) karşı etkili değildir. Andrographis ile birlikte bir Salmonella aşısı verilen farelerde gelişmiş bir Salmonella’ya özgü antikor yanıtı bulunmuştur. Halk şifacıları Weil hastalığı (Lepra’nın bir akrabası) olan kişilerde andrographis kullanmışlardır. Sonuçların antibiyotik tedavisi (Nitrofurantoin) ile karşılaştırılabilir olduğunu, ancak iddialarını desteklemek için uygun insan denemelerinin eksik olduğunu söylenmektedir.
Andrographis Paniculata Bitkisi: Bileşenleri ve Sağlık Açısından Faydaları8) Biliş
Andrografisin insanlardaki biliş üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Farelerde andrografisin kronik beyin iltihaplanmasını azalttığı gösterilmiştir. Andrographis ayrıca sıçanlarda diyabetle ilişkili bilişsel eksiklikleri, muhtemelen hipokampusta ve prefrontal kortekste asetilkolinesteraz ve oksidatif stresi yazavça azaltmıştır ve bu etkiler doğrulanmamıştır.
9) Anti-inflamatuar mekanizmalar
Bilim adamları yakın zamanda bu bitkinin hücrelerdeki anti-enflamatuar etkilerini araştırmaya başlamışlardır özellikle IL-1b, NF-kB, TNF-a, IL-6, MIP-2 ve NO üzerinde. İndüklenmiş akut inflamasyonu olan farelerde Andrographis kullanan daha yüksek sağkalım oranları olmuştur, ancak insan ve diğer hayvan çalışmaları eksiktir.
10) Glikoz, insülin ve karaciğer sağlığı
Andrografisin insanlarda glikoz, insülin ve karaciğer sağlığı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Diyabetik sıçanlarda andrographolid, hiperglisemi ve insülin eksikliğini geliştirmiş, bazı kimyasallardan ve ilaçlardan (karbon tetraklorür ve asetaminofen) karaciğer hasarını azaltmıştır. Bilim adamları andrographis’in sıçanlarda karaciğer sirozunu önleyebileceğini ileri sürmektedirler. Andrografinin reaktif oksijen türlerini normalleştirebileceğini, hücre proliferasyonunu inhibe edebileceğini ve problemli hücrelerin hücre ölümünü indükleyebileceğini varsaymaktadırlar. Ancak bu etkiler kanıtlanmamıştır. Diğer araştırmacılar, Andrographis’in su ekstraktının karaciğer antioksidan savunma sistemleri (SOD, Katalaz , glutatyon) ve laktat dehidrojenaz üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Kanser Araştırmaları

Andrografisin kanseri önlediği veya tedavi ettiği gösterilmemiştir. Bazı bilim adamları hücrelerdeki etkilerini araştırmıştır. Bununla birlikte, birçok maddenin ağartıcı gibi düpedüz toksik kimyasallar dâhil olmak üzere hücrelerde anti-kanser etkileri bulunmaktadır. Ayrıca bu tıbbi değeri olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine, kanser hücrelerinde araştırılan çoğu madde (doğal veya sentetik), güvenlik veya etkinlik eksikliği nedeniyle başka hayvan çalışmalarını veya klinik deneyleri geçmemektedir. Bunu akılda tutarak yapılan araştırma, andrografisin bazı yolları ve kanser hücrelerini etkileyip etkilemediğini araştırmaktadır. Bu yollar ve kanser hücreler aşağıdaki gibidir:
• Kanser hücrelerini baskılayan genler
• Kanser hücresi büyümesini etkileyebilecek mitokondriyal yolaklar
• Beyaz kan hücrelerinin kanser hücrelerine karşı sitotoksik aktivitesi
• Kolon, rektal hücreler ve kolon dokusunda poliplerin büyümesi
• Meme kanseri hücreleri (artan p53)
• Akut miyeloid lösemi hücreleri
• Multipl miyelom hücreleri (beyaz kan hücresi kanseri)
• Melanom cilt kanseri hücreleri
• Glioblastom
• Akciğer kanseri hücreleri (MMP 2 bastırılması)
• Böbrek kanseri hücre dizileri
• Pankreas kanseri hücre dizileri

Diğer Faydaları

1995 yılında Tayland’da yapılan düşük kaliteli bir çalışmada, böbrek taşı tedavisini takiben 5 gün boyunca günde iki kez 1.000 mg Andrographis, idrarda irin, kan ve protein varlığının azaltılmasına yardımcı olmuştur. Ancak bu bulgular asla tekrarlanmamış ve ciddi bir dikkatle yorumlanması gerekmektedir. Suudi Arabistan‘daki bir doktorun hakemli olmayan bir makalesine göre, on viper ısırığı vakasının 3-5 gün içinde baş bileşen olarak Andrographis’e sahip bileşik bir formülle iyileştirildiği bildirilmiştir. Ancak, hiçbir katı veri iddialarını desteklememektedir.

Doz

Ek olarak, klinik çalışmalarda soğuk algınlığı için günde üç kez 4-5.6 mg andrographolide ve 400 mg Sibirya ginsengine standardize edilmiş spesifik bir kombinasyon ürünü (Kan Jang, İsveç Bitkisel Enstitüsü) alınmıştır. Başka bir deneyde, 5 gün boyunca günde 200 mg bir andrographis özütü (KalmCold) kullanılmıştır. Standart Andrographis temel kök ekstresi dozu 20 – 6.000 mg arasında değişmektedir, ancak 2.000 – 6.000 aralığı soğuk algınlığı ile savaşmak için tipiktir. Andrografinin büyük ölçüde plazma proteinlerine (% 55) bağlı olduğu görülmektedir, bu da hücrelere sadece sınırlı bir miktarın girmesi muhtemeldir.

Güvenlik ve Toksisite

Andrographis, tipik olarak az yan etki ile nispeten iyi tolere edilmektedir. Birkaç çalışma, andrografis alan kişilerin % 20’sine kadar, çoğunlukla minimal olan yan etkiler bildirmiştir. Bununla birlikte, HIV hastalarını içeren bir çalışmada, baş ağrısı, yorgunluk, döküntü, bulantı, ishal, kaşıntı ve alerjik reaksiyonlar (5-10 mg/kg dozlama) gibi doza bağlı toksisite bildirilmiştir. Ek olarak, Andrographis teorik olarak kan-beyin bariyerine zarar verebileceğini düşündüren serebral endotel hücrelerine zarar vermiştir. Ayrıca hayvan ve insan verileri eksiktir.

Kontrendikasyonlar

Düşük kan basıncı
Andrografisin hayvanlarda kan basıncını ve nabzını azalttığı gösterilmiştir. Aynı etkiler insanlarda araştırılmamış olmasına rağmen, teorik olarak, bu bitki zaten düşük tansiyonu olan kişilerde aşırı düşük tansiyona neden olabilmektedir. Bu yüzden dikkat edilmesi önerilmektedir.
Andrographis Paniculata Bitkisi: Bileşenleri ve Sağlık Açısından FaydalarıKanama koşulları
Andrographis hücreler ve hayvanlarda trombosit agregasyonunu bloke etmiştir. Andrografisin insanlardaki trombositler üzerindeki etkileri bilinmemekle birlikte, teorik olarak, bu bitki kanama bozukluğu olan hastalarda kanama riskini artırabilmektedir.
Otoimmün koşullar
Andrographis bir immünostimülan olabilmektedir. Bu nedenle, teorik olarak, bağışıklık aktivitesini uyararak otoimmün hastalıkları kötüleştirebilmektedir. Multipl skleroz, sistemik lupus eritematozus (SLE), sedef hastalığı, romatoid artrit (RA) veya diğerleri gibi otoimmün hastalıkları olan hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir.
Doğurganlık riskleri
Güneşte kurutulmuş Andrographis tozunun 6 hafta boyunca dişi farelere 2 g/kg/gün dozunda beslenmesi, daha sonra bunları kanıtlanmamış doğurganlıktaki erkeklerle eşleştirilmesi, test edilen hayvanların % 100’ünde hamileliği inhibe etmiştir. Ayrıca Andrographis uygulamasının hamile tavşanlarda kürtajla sonuçlandığı bildirilmiştir. Dahası, bitkinin insan plasental koryonik hücrelerinin (in vitro) büyümesini baskıladığı bildirilmektedir. Andrografisin insanlarda doğurganlık ve üreme üzerine etkileri bilinmemektedir. Teorik olarak, bu bitki gebe kalmaya çalışan kadınlarda infertilite riskini artırabilmektedir.
Hamilelik ve emzirme
Güvenlik verilerinin eksikliği ve hayvan çalışmaları ile ilgili olarak, hamile ve emziren kadınlar andrografiden kesinlikle kaçınmalıdır.
Erkek üremesi
Andrographis, Winstar sıçanlarında erkek üremesi azalttığını göstermiştir. 60 gün boyunca 20 mg/gün dozlanmış Andrographis’in kuru yaprak tozu, sperm üretiminin durmasına neden olmuş ve genellikle erkek üreme organlarının sağlığını değiştirmiştir. 8 haftaya kadar günde bir kez erkek farelere 50 mg/kg andrographolid verilmesinin sperm kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır. Dördüncü hafta boyunca, kan testosteron seviyeleri aslında kontrollere kıyasla artmıştır. Erkek sıçanlarda 60 gün boyunca 1.000 mg/kg Andrographis (% 6,1 Andrographolide) dozları testis toksisitesi gösterememiştir.
Çiftleşmeden 60 gün önce ve çiftleşme sırasında 21 gün boyunca 1.000 mg/güne kadar Andrographis (% 10,9 Andrographolide) verilen sıçanlarda toplam sperm sayısı ve sperm motilitesi etkilenmemiştir, ayrıca bu doğurganlık tedavi edilmeyen kontrol grubu ile karşılaştırılabilirdi. Çatışan veriler ve insan güvenliği araştırmalarının eksikliği nedeniyle, gebe kalmaya çalışan erkekler andrografiden kaçınmalıdır.

Kaynakça:
rxlist.com
drugs.com
versusarthritis.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.