Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Angola Nerededir?

0 283

Angola Nerededir?Angola,

dünyanın en eski kıtalarından olan Afrika’da yer alan bir ülkedir. Söz konusu bu ülke, tam olarak Güney Afrika olarak ifade edilen hattadır. Burada bahsedilen ”Güney Afrika”, ülke olan Güney Afrika olmayıp kıtasal olarak belirlenen hatta verilen isimdir. Afrika bilindiği gibi yeryüzünün halen en verimli topraklarına sahip de olsa bu durum üzerinde hayatta kalmaya çalışan devletlere pek de olumlu bir etki yaratmamış olup, sahip oldukları doğal zenginlikle başta Britanya ve Fransa gibi sömürgeci ülkelerce ele geçirilmiştir. Aslında Britanya ve Fransa’nın haricinde bölgede ayrıca Belçika, Portekiz ve de İtalya’nın çok uzun yıllar hüküm sürdüğünü vurgulamalıyız.

Angola Nerededir?Bu ülkelere gittiğinizde sömürge faaliyetlerinin insanların üzerinde nasıl bir etkiye sebebiyet verdiğini çok net bir şekilde fark edebilirsiniz. Sömürülen ülkelerde ilk olarak göze çarpan sömüren ülkenin dilinin, ülkede tam olarak anadil seviyesinde konuşuluyor olmasıdır. Bu aslında tarihte yaşanan zulümlerin büyük bir kanıtıdır.

Angola Nerededir?İşte Angola da, tıpkı birçok Afrika ülkesi gibi uzun yıllar Avrupalılar tarafından sömürülmüştür. Bunu ülkeye gittiğinizde çok açık ve belirgin şekilde fark etmeniz içten bile değildir. Angola, Afrika kıtasında yer alan en büyük 7’nci ülke olma özelliğini haizdir. Ülke, birçok komşuya da sahip olması sebebiyle oldukça stratejik bir noktadadır.Bakıldığında Angola; güneyde Namibya, kuzeyde Demokratik Kongo Cumhuriyeti, doğuda Zambiya ve batıda ise stratejik olarak Atlantik Okyanusu ile komşu durumundadır. Ülke, liman ülkeleri arasında olması sebebiyle gelişime açık ve de ihracata yatkın bir devlet olarak kabul edilir.

Angola, sınırları dahilinde çok sayıda yerleşim yeri bulunur. Bunlar arasında en önemli olanı, ülkeye başkentlik eden Luanda’dır. Luanda, bu anlamda Angola için siyasi, iktisadi ve de kültürel bir merkez görevi görür. Mottosu; Latince ”Virtus Unita Fortior” olan Angola, bu anlamda birleşik bir devlet yapısını benimsemiş Afrika ülkelerindendir. Dediğimiz gibi tıpkı bölge ülkeleri gibi Avrupalılarca sömürülmüş olan Angola, Avrupa’nın denizcilik alanında en gelişmiş ülkelerinden olan Portekiz tarafından ele geçirilmiştir.

Angola Nerededir?Bu anlamda ülke tam olarak bir Portekiz sömürgesi haline gelmiş ve Portekizliler, buranın yer altı ve de insan gücünden sonuna kadar istifade ederek Avrupa’da ana topraklarını refaha kavuşturmuşlardır. Angola’nın resmi dilinin Portekizce oluşu da işte bundan kaynaklıdır. Ülke Portekiz himayesi altında kalınca, Portekiz dili de zorunlu olarak empoze edilmiş ve de dolaylı olarak asimile çalışması yürütülmüştür. Angola, dünya üzerinde var olan en uzun sömürge dönemlerinden birini yaşamış bir ülkedir. Portekizliler, bu coğrafyaya 1575 yılında hakim olmuş ve de bunu yüzyıllar boyunca sürdürmüşlerdir. Nihayetinde 11 Kasım 1975 tarihinde Portekiz’den ayrılan ve de bağımsız olan Angola, halen kendisini toparlamaya çalışan önemli Afrika ülkelerinin başında gelir.

Angola Nerededir?Ülkenin sınırları dahilinde yaşayan insan sayısı yaklaşık olarak 26 milyon civarındadır. Ülke Afrika’nın yüzölçümü bakımından ilk 25’te yer alan ülkelerinden olsa da, sahip olunan refaha bunun henüz bir etkisi yansımamıştır. Kişi başına düşen milli gelirin 4 bin 400 dolar olduğu bu ülkede, halen ekonomik açıdan ciddi bir bunalım söz konusudur. Angola‘ya ulaşım konusu ele alınırsa, bu anlamda Türk Hava Yolları tercih edilebilir. Son olarak IATA’dan güncelleme yapılmış vize kısıtlamalarının takibi seyahat öncesinde büyük öneme sahiptir. Ortalama uçuş süresi 8 ila 10 saat arasında izlenecek rotaya göre değişiklik gösterebilir.

Yazar:Emir Karasu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.