Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Aşılar Otizme Yol Açar mı?

0 1

Aşılar ve otizm arasında var olduğundan şüphelenilen ilişki, son yıllarda gündeme oturdu. Bu nedenle bilim insanları, bu bağlantıyı incelemek için binlerce hasta üzerinde çalıştılar. Fakat bir neden–sonuç ilişkisi ortaya çıkmadı. Buna rağmen, konuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Bilimsel araştırmaların sonuçları açıkça gösteriyor ki, aşılar ile otizm arasında bir bağlantı yoktur. 1998 yılında İngiliz bir mide-bağırsak uzmanının yayınladığı bir makalede, kızamık-kabakulak-kızamıkçık (MMR) aşısının otizme neden olduğunun belirtilmesiyle tartışmalar başladı. Çalışmada sadece bağırsak belirtilerine göre seçilen 12 çocuğun incelenmesine rağmen, sonuçlar halk arasında hızla yayıldı. İncelenen 12 çocuktan 9’unda otizm belirtileri vardı. Dokuz çocuktan sekizinin ebeveynleri, çocukların MMR ile aşılanmasının ardından otizm belirtilerini geliştirdiğini iddia etti. Makale ile ilgili olarak otizm ve bağırsak belirtilerinin şans eseri ortaya çıkmış olabileceği yorumu yapıldı. Aynı zaman diliminde, otizm teşhisi koyulan çocuk sayısında hızlı bir artış vardı.

Araştırma sonuçları, diğer bilim insanlarını da MMR aşısı ve otizm arasındaki bağlantıyı araştırmaya itti. Yapılan ilk araştırmanın üzerine en az 12 çalışma daha yapıldı. Hiçbir çalışmada, aşının otizme neden olduğuna dair bir kanıt bulunamadı.

1998’de yapılan çalışma, deneylerin yürütülmesine ilişkin sorunları da kapsamıyordu. Bu nedenle yayınlandığı dergiden geri çekildi. Bunun anlamı, ilgili çalışmanın sonuçları geçerli değildir. Çalışmanın yazarı olan on iki uzmanın açıklamasına göre veriler yetersizdi. Çalışmanın esas eksiklerinden biri de kontrol grubunun kullanılmamasıydı. Ayrıca makale yayınlanmadan önce, çalışmayı yürüten kişinin de bir avukattan rüşvet aldığı ortaya çıktı. Bu çalışmadan bir yıl sonra, çocuklara yapılan aşılarda kullanılan bir kimyasalın otizme neden olabileceğine yönelik bir korku hakim oldu. Bu korkunun temelinde yine son yıllarda sayısı artan otizm vakaları yatıyordu. Zararlı olduğundan şüphelenilen kimyasal, timerosal adlı bir koruyucuydu ve cıva içeriyordu. Cıva ise bir ağır metal olarak yüksek seviyelerde beyne ve böbreklere zarar veriyordu. Doktorlar timerosalı, aşılarda bakteri ve mantar üremesini engellemek için kullanıyordu. Fakat timerosalın ilaçlarda düşük oranlarda kullanılmasının zararlı olduğuna yönelik bir kanıt yoktu. Buna rağmen, American Academy of Pediatrics ve U.S. Public Health Service kuruluşlarının uyarılarıyla 2001 yılına kadar tüm aşılardan kaldırıldı.

Timerosal’ın otizmle bağlantılı olup olmadığını görebilmek için araştırmacılar, timerosal içeren aşılarla aşılanmış çocukların üzerinde araştırma yaptı. Bu çocukları, timerosala maruz kalmayan çocuklarla kıyasladı. Toplamda, timerosal ve otizm arasındaki ilişkiyi inceleyen dokuz çalışma yapıldı. Herhangi bir bağlantıya rastlanmadı.

Çocukluk çağı aşılarından, timerosalın çıkarılmasının ardından otizm vakaları artmaya devam etti. Araştırmacılar, iki yaşından önce yapılması gerekli olan aşıların da otizmle ilgili olup olmadığını inceledi. 1979 yılından itibaren Londra civarındaki tüm otizm vakalarının belirlendiği bir çalışmada otistik çocuklar da diğer çocuklarla aynı miktarda aşılanıyordu. İsveç’te yapılan başka bir araştırmaya göre ise, NMR aşısının uygulandığı zaman dilimi ile otizm vakalarındaki arışın ortaya çıktığı zaman diliminin uyumlu olmadığı görüldü. Ebeveynlerin otizm ve aşı arasındaki bağlantıyı düşünmeleri, otizmin ortaya çıkışı ile çocukların aşılanmasının aynı döneme denk gelmesi olabilir. Aşılar, on iki ile on beşinci aylar arasında uygulanırken, otizm belirtileri de on iki ve yirmi dördüncü aylar arasında ortaya çıkar. Çocuklar, hayatlarının ilk on beş ayında yirmi beş kere aşılanıyorlardı. İnsanlar, hayatın erken evresinde bu kadar fazla aşı olmanın otizme neden olabileceğinden korktu. Bunun üzerine, iki yaşından önce aşı olanlarla, daha geç evrede aşı olanlar karşılaştırıldı. İki grup arasında otizm oranı açısından bir farklılığa rastlanmadı.

2004 yılında Immunization Safety Review Committee of the Institute of Medicine bu konu üzerine bir çalışma yayınladı. Grup, aşılar ve otizmle ilgili yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm çalışmaları inceledi. Yayınladıkları 200 sayfalık rapor, aşılar ve otizm arasında bir bağlatının olduğuna yönelik bir kanıt olmadığını belirtiyor. Daha önce yapılmış bazı çalışmalarda araştırmacıların yanlılığı ve yetersiz veriler ne yazık ki aşılar ile ilgili yanlış bir algıya yol açtı.

Kaynakça:

1) Sandra Aamodt, Sam Wang. Beyninize Hoþ Geldiniz
2) https://www.webmd.com/brain/autism/do-vaccines-cause-autism

Yazar: Ayça Olcay

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.