Bosna-Hersek

bosna

Komşuları
•    Balkan yarımadasının kuzeybatısında yer alan ülkenin komşuları Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ve Hırvatistan’dır.
•    Yalnız Adriyatik kıyısında Neretva ırmağı ağzında çok kısa (20 km’lik) bir kıyısı vardır.

Yeryüzü Şekilleri
•    Dinar Alpleri geniş alan kaplar. Yükseltileri 2000 m’yi aşan bu dağlık alan genellikle karstik yapıdadır.
•    Posavina ovası önemli ovasıdır. Önemli akarsuları ise Sava, Drina ve Neretva’dır.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Ülkenin Adriya denizi kıyılarında Akdeniz iklimi görülür. İç kesimler karasal iklimin etkisi altındadır.
•    Ülke topraklarının yaklaşık yarısı ormanlarla kaplıdır. Bal kan ülkeleri içinde orman yönünden en zengin ülkedir.

Tarım ve Hayvancılık
•    Ülke ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Tarım alanları ülkenin kuzeyinde yer alır. Balıca tarım ürünleri tahıl, şeker pancarı, sebze, meyve, patates ve ketendir.
•    Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önemlidir.

Yer altı Kaynakları ve Endüstri
•    Bosna-Hersek zengin demir, kömür yataklarına sahiptir.
•    Ayrıca hidroelektrik enerji üretimi de çok önemlidir.
•    Ülkede silah, demir-çelik, kimya, inşaat malzemeleri, orman ürünleri, şeker fabrikaları bulunur.

Türkiye ile İlişkileri
Ekonomik ve sosyal ilişkiler 1992’den sonra gelişmiştir. Bu gün de iki ülke arasında her alanda iş birliği yapılmaktadır.