Cönk Nedir?

indirSaz şairlerinin , kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri sırtı dar, eni geniş alttan yukarıya uzunlamasına açılan ve genelde deriyle kaplı defterlerdir. Halk arasında ‘sığır dili veya ‘dana dili de denir.

15.yüzyıldan beri kullanılan cönk kelimesinin Türkçede iki farklı anlamı vardır. Bunlardan birincisi Türkçe kökenli olan ve halk edebiyatına dair olan terim, diğeri ise Malezya dili kökenli olan ve büyük yelkenli anlamına gelen cönk kelimesidir.

Cönkler genellikle anonimdir. Bazen sadece saz şairlerinin eserleri olmaz içinde, divan şairlerinin eserleri olduğu gibi dini bilgiler, maniler, ilaçlar, hikayeler, vaazlarda bulunabilir.

Yazar:Sultan Yıldırım

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar