Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

En Kalabalık Popülasyona Sahip Memeliler

0 602

Dünyada farklı türde canlılar bulunmaktadır. Bu canlıların bazılarının sayıları diğerlerine göre çok kalabalıktır. Tahmin edileceği gibi popülasyonu fazla olan canlılar arasında insanlar ve onların evcilleştirdiği ya da çiftliklerinde besledikleri hayvanların sayısı daha fazladır. Mevcut tahminlere göre, dört memeli türünün şu anda 1 milyardan fazla üyesi vardır. Önümüzdeki yıllarda bu kadar yüksek sayıya sahip insan ve hayvan popülasyonunu beslemek ve barındırmak büyük olasılıkla verimli kaynak yönetimi ve toparlanması gereken tüm yetenekleri gerektirecek bir durumdur. İşte dünyada memeliler arasında en kalabalık sayıya sahip olan ilk 11 de olanların listesi aşağıda verilmiştir:

1. Sıçanlar, Fareler, Sincap, Yarasalar (sayısı bilinmiyor)

Fareler, sıçanlar, sincaplar ve yarasalar gibi memelilerin toplam popülasyonlarını tahmin etmek zordur, ancak bunların çoğunun insanlardan daha fazla olması muhtemeldir. Tek başına yarasalar için dünyada 1.200’e kadar tür olduğu tahmin edilmektedir. Sadece New York’ta iki milyon farenin olduğu tahmin ediliyor ve dünyadaki nüfuslarının kaç olabileceğini söylemek zordur.

2. İnsanlar (7.65 milyar)

Kendilerini evcilleştiren insanlar yeryüzündeki en kalabalık memelilerin ikinci sırasında gelir. Yani, İnsanlar tüm gezegene ve onun diğer türlerine hükmetmek için yaratılmış ve çoğalmışlardır. Sadece bir yüzyıl önce, tüm dünya insan nüfusu sadece 2 milyardı ve şimdi 7.65 milyara çıkmıştır ve hala gün geçtikçe sayıları artmaktadır. Çarpıcı rakamlar hem şok edici hem de heyecan vericidir. İnsanlar, ayrım gözetmeyen büyümeleri ve sömürücü faaliyetleri ile gezegene zarar vermiş olsalar bile, aynı zamanda Dünya üzerindeki neredeyse her nişi işgal edebilecek kadar yüksek adapte edilebilirliğe sahip tek türlerdir. Ve bunu yaparken, bu bölgelerin her birinin diğer tüm türlerine hâkimdirler. Nüfusu 1.38 milyar olan Çin ve nüfusu 1.33 milyar olan Hindistan, dünyanın en kalabalık iki ülkesidir. Birleşik Devletler, Endonezya, Brezilya ve Pakistan, dünyadaki en yoğun nüfuslu ülkeler arasındadır ve bu nominal olarak listelenmektedir. Bu yüzyılda, küresel insan nüfusunun, süreçte doğal dünyayı ve kaynaklarını giderek daha fazla zorlayan 10 milyar ı geçeceği tahmin edilmektedir.

3. İnekler (1,5 milyar)

En Kalabalık Popülasyona Sahip MemelilerHindistan’ın kutsal ineklere olan sevgisi, ülkenin inek nüfusu rakamlarına yansımaktadır. Bu sığır hayvanının dünya nüfusunun% 31,21’ini oluşturan kabaca 301.100.000 inek Hindistan’da bulunmaktadır. Hindistan’ın çoğu eyaletinde inek eti tüketimi ve ihracatı yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır. Ve bu nedenle inekler öncelikle sütleri için bu ülkede tutulmaktadır. Ancak inek, gelişen bir nüfusa sahip olduğu dünyanın diğer bölgelerinde o kadar şanslı değildir. Bunlar arasında Brezilya (213.035.000 inek) ve Çin’in (100.550.000 inek) et için üretildiği yerler bulunur; Brezilya dünyanın en büyük sığır ihracatçısıdır. Hindistan da dünyanın önde gelen sığır eti ihracatçısı olmasına rağmen, ülkeden inek eti değil bufalo eti ihraç edilmekte ve bu şekilde sınıflandırılmaktadır. Böylece, dünyadaki 1,5 milyar ineğin yaklaşık % 64’ü Çin, Hindistan ülkelerinde bulunur. Bu ülkelerin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Rusya ve Avrupa Birliğinde çok sayıda ülke de ineklerin kendi nüfusuna sahiptir.

4. Koyun (1,1 milyar)

Bir milyardan biraz fazla olan koyun, dünyadaki birçok ev ve tarım alanında hayvancılık olarak tutuluyor. 2008 den Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü istatistiklerine göre Çin, 136,4 milyon dünyadaki en büyük koyun nüfusuna sahip Avustralya ile 4 kıtanın insan nüfusunun çok daha fazlası sayıyla 79 milyon koyun, ikinci sırada yer almaktadır. Hindistan da yaklaşık 65 milyon olduğu tahmin edilen şaşırtıcı sayıda koyun barındırmaktadır. Afrika’daki Sudan ve Nijerya da her biri çok sayıda koyun beslemektedirler. Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık, en büyük koyun popülasyonuna sahip ülkeler arasında diğer iki ülkedir.

5. Domuz (1,0 milyar)

Dünyanın şu anda sayısının 1 milyar civarında olduğu tahmin edilen, büyük ölçüde ve sürekli büyüyen bir domuz nüfusuna sahiptir. Dünya domuz popülasyonunun kabaca% 50’si tek bir ülkede, yaklaşık 482.398.000 domuzu olan Çin’de yoğunlaşmıştır. ABD ayrıca 64.775.000 domuzdan oluşan büyük bir domuz popülasyonuna sahiptir. Bu ülkelerin her ikisinin de dünyanın önde gelen domuz eti tüketen ülkeleri arasında olduğuna dikkat etmek önemlidir. Brezilya, 36.743.593 ile dünyanın üçüncü büyük domuz nüfusuna sahiptir. En büyük domuz nüfusuna sahip olan Avrupa ülkeleri arasında Almanya, İspanya ve Fransa bulunmaktadır. Çin’in yanı sıra Vietnam, bugün o ülkede yaklaşık 26.261.400 olan Asya’nın en büyük ikinci domuz nüfusuna sahiptir.

6. Köpekler (900 milyon)

En Kalabalık Popülasyona Sahip MemelilerDünyada insanın en iyi arkadaşı toplam nüfusunun yaklaşık 900 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, gerçekte, dünyanın çoğu ulusunun sokaklarında özgürce dolaşan büyük vahşi ve başıboş köpek popülasyonlarını saymadaki zorluk göz önüne alındığında rakamlar daha da yüksek olabilir. Bununla birlikte, dünyadaki evcil hayvan popülasyonunu tahmin etmek, özellikle evcil hayvan gıda endüstrisi pazar araştırması verilerinin ürettiği raporlara dayanarak çok daha kolaydır. Sadece ABD’de, yaklaşık 42,5 milyon hane bir veya birden fazla köpeğe sahipken, o ülkedeki toplam köpek sayısı yalnızca 73 milyonu aşmaktadır. Yaklaşık 6 milyon köpek Kanada’nın evlerinde beslenmektedir. Avrupa’da, Fransa (8,8 milyon), İtalya (7,5 milyon), Polonya (7,5 milyon), Ukrayna (5,1 milyon) ve Birleşik Krallıkta (6,8 milyon) kendilerine ait büyük evcil köpek popülasyonları bulunmaktadır. İki kıtanın genişleyen kısımlarında, yalnızca Rusya’da yaklaşık 12 milyon evcil köpek bulunmaktadır. Brezilya (30 milyon), Arjantin (6,5 milyon) ve Columbia (5 milyon), en büyük evcil köpek popülasyonuna sahip Latin Amerika ülkeleridir.
Avustralya evlerinde ayrıca çok sayıda evcil köpek bulunmaktadır. Ancak Asya’dan gelen rakamlar şüphelidir. Çin ve Hindistan gibi büyük Asya ülkelerinin birçoğunun köpekler için katı bir kayıt zorunluluğu yoktur ve bu nedenle, her birinde milyonlarca çalışan büyük vahşi, başıboş ve evcil köpek popülasyonları olmasına rağmen, kesin rakamlara ulaşmak daha zordur. Bununla birlikte Japonya’da bu konuda daha ileri düzeyde olduğu kanıtlanmış ve yaklaşık 9,5 milyon kayıtlı evcil köpek bulunmaktadır. En şüpheli istatistikler, köpek nüfusu istatistiklerinin kıtanın az gelişmiş ekonomilerinin çoğundan neredeyse hiç olmadığı Afrika ülkelerinden elde edilmiştir.

7. Keçiler (860 milyon)

Dünyada yaklaşık 860 milyon keçi vardır ve bu memelilerin % 94’ü dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde meydana gelmektedir. Dünya keçi popülasyonunun % 81’ini oluşturan Asya ve Afrika ülkelerinde şaşırtıcı bir çeşit keçi ırkları bulunmaktadır. Etiyopya, Sudan, Nijerya, Hindistan, Pakistan ve Çin, Asya kıtasındaki en büyük keçi nüfusuna sahiptir. Somali, Afrika’yı kendi halklarının sahip olduğu keçi sayısında yönlendirmektedir. Keçiler, farklı iklimlerde ve topografyada yaşayan farklı ırkların yaşadığı, uyarlanabilir türlerdir. Örneğin, Hindistan’ın keçi nüfusunun % 16’sı ülkenin çöl devleti olan Rajasthan’da yaşamaktadır. Dünyada yaklaşık 351 keçi ırkı vardır; Asya’da aralarında 146 yerli ırk bulunmaktadır. Bu Asya ırklarının % 66’sı Çin, Hindistan ve Pakistan ülkelerinde yoğunlaşmıştır.

8. Kediler (625 milyon)

Yerli kediler uzun zamandır, sadece köpeklerden sonra insan türünün ikinci en sevilen evcil hayvanı olarak kabul edilmiştir. Bugün, bu kediler dünya çapında 625 milyon büyüyen ve çoğalan bir nüfusa sahiptir. Kedi popülasyonu, hem evcil hem de başıboş olan kediler tarafından temsil edilmekle birlikte, gerçek popülasyon rakamlarına ulaşılması çok zordur; ABD’nin kedi popülasyonunun dünyada en yüksek olduğu tahmin edilmektedir, bu Kuzey Amerika ülkesinde yaşayan 76.430.000 kedi tahmin edilmektedir. Çin 53.100.000 ve Rusya 12.700.000 kedi bulunmaktadır ve dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük yerli kedi popülasyonuna sahiptir. Brezilya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Ukrayna, Japonya ve Almanya, özellikle büyük kedi popülasyonuna sahip diğer ülkelerdir.

9. Su Buffalo (175 milyon)

Evsel su bufalosu Güney ve Güneydoğu Asya’da olmasına rağmen, şimdi tüm dünya da bulunur. Bugün, bu türün toplam nüfusu dünya çapında 175 milyon civarındadır. Yerli En Kalabalık Popülasyona Sahip Memelilerbufalolar habitatlarına göre iki tipe ayrılır: nehir tipi ve bataklık tipi. Her iki manda türü de dâhil olmak üzere, bu popülasyonun % 95,8’den fazlası Asya’da yaşamaktadır. Hindistan, dünyadaki toplam hayvan nüfusunun % 56,5’ini temsil eden 97,9 milyon yerli su bufalosu ile dünya lideridir. 10 iyi tanımlanmış ırk, esas olarak nehir tipine ait olan Hint su bufalo popülasyonunu içerir. Kuzeydoğu Hindistan’ın küçük kısımları da bataklık tipi su bufalolarına ev sahipliği yapmaktadır. Pakistan, Çin, Tayland, Filipinler, Vietnam, Bangladeş ve Sri Lanka’da ayrıca büyük ölçüde yerli su bufalo popülasyonları vardır. Bununla birlikte, dünyanın diğer bölgelerinde, bu faydalı yerli türden çok daha az sayıda bulunur.

10. At (60 milyon)

Bugün, dünyadaki toplam at nüfusunun 60 milyon olduğu tahmin edilmektedir. FAOSTAT’ın raporlarına göre, dünyadaki 10 ülkede, kendi ulusal sınırları içinde 1 milyondan fazla at ikamet etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin yaklaşık 9.500.000 atı ile dünyanın en büyük at nüfusuna sahip olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa’da, Rusya Federasyonu 1.319.358’de en fazla at sayısına sahiptir. Latin Amerika’da Çin, Kazakistan ve Moğolistan, Latin Amerika’da Meksika, Brezilya, Arjantin ve Columbia ve Afrika’da Etiyopya’da ayrıca bir milyondan fazla ulusal at nüfusu vardır. Ruanda ve Saint Helena, dünyada sıfır at nüfusu bildirilen iki ülkedir.

11. Eşek (40 milyon)

Günümüzün eşekleri, başlangıçta insanlar tarafından et ve cilt için avlanan vahşi eşeklerdi. Bu eşeklerin bazıları muhtemelen evcilleştirildi ve evcil eşeklerin modern ırkına yol açtı. Eşeklerin ilk kanıtları MÖ 4000 civarında Mısır’da bulunmuştur. Kısa süre sonra hayvanlar, katır üretmek için atlarla beslendikleri Orta Doğu’ya yayılmışlardır. Yavaş yavaş, eşekler dünyaya yayıldı ve şu anda bu ağırlık taşıyan memelilerin nüfusu yaklaşık 40 milyondur. Sadece Çin’in yaklaşık 11 milyon eşeği vardır, bunu yakından Etiyopya ve Meksika takip etmektedir. İnsan nüfusunun artması, benzin fiyatlarının artması ve ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi gibi çeşitli faktörlerin tümü, dünyadaki durmadan büyüyen eşek nüfusu için sorumludur.

Kaynakça:
worldatlas.com
britannica.com
sciencealert.com
mic.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.