Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Ergenlikte Beden İmajı ve Benlik Saygısı

0 374

Araştırmalar, vücut saygısının yani bedenini sevmenin kişisel kimliği oluşturmada ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Kişinin vücuduna olan güvenini kaybetmek, kendine olan güvenini kaybetmek olduğu Simone de Beauvoir sözü ile de bir kez daha hatırlatılan bir durumdur. Çocuklar, ergenlikten genç yetişkinliğe geçiş yaptıkça, geliştirdikleri kimlik duygusu genellikle kendilerini çevrelerindekilere kıyasla nasıl gördüklerine bağlıdır. Psikososyal gelişim Erik Erikson’un teorisine göre on iki yaşından on sekizine kadar olan süre kişisel kimliğin gelişiminde kritik olabilir. Ergenler sadece ebeveyn kontrolünden daha bağımsız olmayı öğrenmekle kalmayıp, aynı zaman da diğer kişilerin yaşlarında nasıl etkileşime geçeceklerini de öğrenmektedirler. Hayattaki bu aşamanın başarıyla geçilmesi, genç erişkinlikte sağlıklı bir gelişim ve uzun vadeli bağlanmaların oluşmasını sağlamaktadır.
Ancak bu kritik yıllarda dikkat edilmesi gereken psikolojik gelişimden daha fazlası vardır. Ergenler ergenlikten geçerken. Vücutlarının nasıl değiştiği ile anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Bu cinsel olgunluğun yanı sıra gelişen beyinleri de bilişsel yeteneklerin artmasına ve algılanan yetişkin rollerini en kısa sürede üstlenmeye ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Ve bu da yeni baskılar ve sosyal standartlarla başa çıkmak anlamına gelmektedir. Kişisel bakım ve mümkün olduğunca çekici görünme ihtiyacı, başkaları tarafından kabul edilmelerini sağlamanın bir yolu olarak çok daha önemli hale gelmektedir. Sonuç olarak, ergenler kendi yaşları ile cinsel yaşantılarının yanı sıra vücut ağırlığı, fiziksel boy veya kas gelişiminde ki değişiklikler ile kendi yaşlarına göre durumlarını bulabilirler. Aynı zamanda, aynı ergenlik döneminde bazı ergenler, cinsel çıkarlarının başkalarının bildirdikleriyle tam olarak uyuşmadığını fark etmeye başlayabilirler. Örneğin, aynı cinsiyetteki cazibe merkezleri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Tavsiye için ebeveynlere ya da güvenilir yetişkinlere baksalar da, ergenler de nasıl düşünecekleri ve davranacakları gibi, kendi yaşlarında diğer insanlarla nasıl etkileşime girecekleri konusunda kendi kararlarını vermeleri için baskı altındalardır. Tüm bunlar, cinsellik de dâhil olmak üzere, fiziksel görünüm ve bir ergenin hayatının hemen hemen her yönüyle ilgili daha fazla inceleme yapılmasına neden olmaktadır. Bu da gençlerin kendi bedenlerini sağlıklı bir özgüven geliştirmenin hayati bir parçası olarak görmelerini sağlayan bir durumdur.
Gelişim Psikolojisi dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma çalışması ergenlik ve genç erişkinlik döneminde beden imajının kişisel kimliğin gelişimindeki rolünü araştırmıştır. Minnesota İkiz Kentler Üniversitesi’nden Sara C. Nelson ve bir araştırmacılar ekibi, beden imajının algılarının 10 ila 24 yaşları arasında nasıl geliştiğini belirlemek için büyük bir İsveç uzunlamasına çalışmasından elde edilen verileri kullanmışlardır. 2000 yılında yapılan çalışma da 967 İsveçli çocuk on yaşındayken, her üç yılda bir 24 yaşına gelene kadar gözlemlenmeye devam edilmiştir ve kadınlar bu araştırmanın yüzde 53 ila 57’sini oluşturmuştur.
Ergenlikte Beden İmajı ve Benlik SaygısıDemografik bilgilerle birlikte katılımcılar, psikososyal işleyişi yaşamın farklı aşamalarında ölçen özel araştırmalar yapmışlardır. Ayrıca her bir zaman noktasında vücut kütle indeksinin (VKİ) hesaplandığı boy ve kilo hakkında bilgi vermişlerdir. Çalışma aynı zamanda katılımcı ruh sağlığı durumunu ve beden saygısı da dâhil olmak üzere benlik saygısı seviyesini ölçmeye yönelik anketleri içermektedir ve bu bedenlerini nasıl gördüklerini içeren bir ankettir. Araştırmanın amacı için, araştırmacılar vücut saygısının üç özel yönüne odaklanmışlardır. Bu yönler şunlardır:
• Görünüm saygısı veya katılımcıların kişisel görünümleriyle ilgili memnuniyet derecesine bakılmıştır. Bu ölçüm çalışmada, aynaya bakarken gördüğümden hoşlanıyorum gibi öğelerden oluşan on maddelik bir alt ölçek kullanılarak ölçülmüştür.
• Kilo saygısı veya katılımcıların vücut ağırlıkları ile ilgili memnuniyet derecesine bakılmıştır. Bu, tarttığım şeyi gerçekten seviyorum gibi öğeler içeren sekiz maddelik bir alt ölçek kullanılarak ölçülmüştür.
• Atıf saygısı veya katılımcıların başkalarının görünüşleri hakkında neler hissettiğine inandıklarına atıf saygısına bakılmıştır. Erkekler ve kızlar benim göründüğü gibi beş noktadan oluşan bir alt ölçek kullanılarak ölçülmüştür.
Toplanan verilere dayanarak, Nelson ve ortak yazarları çalışmanın on dört yılı boyunca vücut saygısında değişiklikler gösteren yörüngeleri hesaplamışlardır. Genel olarak, vücut saygısının hem kız hem de erkek çocuklar için on ile on üç yaşları arasında gözle görülür bir düşüş gösterdiğini tespit edilmiştir. Bu düşüş, on altı ve yirmi yaşları arasında yirmi dört yaşına kadar bir platoya ulaşan seviyeyle aynı seviyede görünmektedir. Ergenlik döneminde vücut saygısındaki en önemli düşüş, on-on altı yaşları arasında daha yüksek BMI’leri olan kadınlarda olmuştur. Yirmi dört yaşına kadar bir plato ile tekrar tekrar ağırlık ve atıf saygısı için benzer eğilimler elde edilmiştir. Bununla birlikte, cinsiyet farkına bakıldığında, erkeklerde vücut saygısı, kadınlarda görülen yüksek ve düşüklerin birçoğu olmadan zamanla daha istikrarlı olma eğiliminde olmuştur.
Ergenlikte Beden İmajı ve Benlik SaygısıBu sonuçlar, kadınların, özellikle ergenlik döneminden geçtiklerinde ortaya çıktıkları için şiddet veya mağdur olma ihtimalinin erkeklerden daha muhtemel olduğunu gösteren önceki araştırmaları yansıtmaktadır. Bu, ağırlık büyüdükçe kendini tersine çevirse de, on ve on altı yaşlar arasındaki ağırlık ve görünüm saygısındaki keskin düşüşe işaret etmektedir. 24 yaşına geldiklerinde vücut saygısı, kadınların kişisel görünümlerinden daha memnun olmaları için bir noktaya varır. Ayrıca, ortalama BKİ değerlerinden daha yüksek olan kadınlar, ergenlik döneminde ağırlık ve görünüm saygısında en hızlı düşüşü göstermiştir, ancak bu eğilim yetişkinliğe girerken kendini tersine çevirme eğiliminde olmuştur.
Öznitelik saygısına veya bireylerin başkalarının kendilerini nasıl algıladığını düşündüğüne bakarken, sonuçlar oldukça farklı görünmektedir. Katılımcıların çoğunluğu için (yüzde 90’ın üzerinde), atıf saygısı zaman içinde gerçekte artmış ya da on ve yirmi yaşları arasında sabit kalmıştır. Bu, ergenlerde fiziksel olarak olgunlaştıkça ve yeni sosyal ağlar yarattıkça artan kimlik duygusunu yansıtabilir.
Ancak, nitelik saygısı gerçekte büyüdükçe gerçekte azalmış olan katılımcıların yüzde onu için görünüm ve ağırlık saygısında belirtilen aynı modeli izlemeye meyilli olmuştur. On yıllık yaştaki emsalleriyle aynı nitelik seviyesine sahip olmakla birlikte, bu durum on ila on üç yaşları arasında keskin bir şekilde yetişkin oldukları zamanki seviyelerde düşmüştür. Bu modeli açıklarken, Sara Nelson ve meslektaşları bu değişikliklerin şiddetin etkileri de dâhil olmak üzere akranlarla sorun ilişkilerini yansıtabileceğini öne sürmektedir.
Genel olarak, bu sonuçlar kültürel güzellik standartlarına bağlı olarak kızların ve kadınların kırılganlığını, özellikle de BMI’leri yüksek olan kadınları yansıtmaktadır. Araştırmalar beden saygısı ile ilgili olası sorunların yanı sıra, kızların vücut sorunlarını yaşlarında diğer kızlarla tartışma olasılığının daha yüksek olduğunu ve kendilerini daha çekici olduğunu düşündükleri başka kişilerle karşılaştırmanın daha muhtemel olduğunu ortaya koymuştur.
Bu, filmlerde ve televizyonda görülen kadınların çoğu zaman gerçekçi olmayan güzellik standartlarını içerebilir. Kadınları görünüşleri hakkında bilinçlendiren kilo ve diğer şiddet biçimleri sayesinde, genç yaştaki kız çocuklarının öz saygılarını ve düşük bir kimlik duygusunu özellikle savunmasız bırakmaları şaşırtıcı değildir. Depresyon ve yeme bozuklukları da dâhil olmak üzere zihinsel sağlık sorunlarına daha fazla açıklık getirebilir. Hem erkekler hem de kızlar, vücutları geliştikçe düşük özgüvenli sorunlar geliştirebilirken, sosyal ve kültürel baskılar, vücut ağırlığı ve fiziksel çekicilik gibi konular açısından özellikle kızlar için sıkıntı olabilir. Bu özel çalışma belirli bir ülkeden (İsveç) ergenler ve genç yetişkinler üzerinde odaklanmış olsa da, önceki araştırmalar diğer ülkelerden ve kültürlerden de benzer sonuçlar elde etmiştir.
Ergenlikte Beden İmajı ve Benlik SaygısıBu tür çalışmalar, hem erkek hem de kız çocuklarının, benlik saygısı ve gerçekçi olmayan beklentilerden kaynaklanan zihinsel sağlık sorunlarından kaçınmasına yardımcı olmanın daha iyi yollarını önerebilir. Bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre ergenlik birçok genç insan için yetişkin olma şartlarına gelince acımasız bir zaman dilimi olabilir. Bu geçişi olabildiğince az travma ile gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, onlar için sağlıklı bir gelecek sağlamanın hayati bir parçasıdır.

Kaynakça:
dx.doi.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku