Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Fisetinin Sağlık İçin Faydaları

0 422

Flavonoid grubu içerinde yer alan Fisetinin kanıtlanmış birçok faydaları bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda bilim adamlarının yoğun ilgisine maruz kalan bu bitki polifenolü üzerinde yapılan çalışma sayıları her geçen gün artmaktadır. Renklendirici özelliklere sahip olan Fisetin molekülünün sağlığa yararlarından bazıları şu şekildedir:

Yaşlanma ile Mücadele Edebilir ve Ömrü Uzatabilir

Fisetin’e olan ilginin büyük kısmı yaşlanmayı yavaşlatmaya ve sağlıklı bir yaşam süresini uzatmaya yardımcı olma potansiyeli etrafında odaklanmıştır. Yaşlanma kelimesi basitçe yaşlanma durumu anlamına gelir. Yaşlanma, yaşlanan hücrelerin birikmesiyle karakterize edilir bölünmeyi durduran, hasar gören ve enflamatuar molekülleri serbest bırakmaya başlayan hücrelerdir. Gençken bağışıklık sistemi yaşlanan hücreleri etkili bir şekilde temizler, ancak yaşlandıkça bağışıklık sistemi daha az verimli hale gelir. Apoptoz olarak bilinen sağlıklı bir sürece direnerek immün sistemin onları öldürmesine izin vermezler. Bu yaşlanan hücrelerin giderek daha fazla biriktiğinde, tüm vücudu etkilenmeye başlar ve bu hücreler sağlıklı dokulara zarar vermeye başlar. Osteoporoz ve kanserden kalp ve beyin hastalıklarına kadar yaşa bağlı pek çok hastalığa katkıda bulunurlar.
Yaşlanan hücrelerin çıkarılması iltihabı yatıştırır, fiziksel işlevi iyileştirir ve hayvanlarda yaşam süresini arttırır. Bazı bitki bileşikleri, yaşlanan hücreleri, sağlıklı hücrelere zarar vermeden imha edebilir. 2018 yılında bu tür 10 bileşiğin bulunduğu bir hücre çalışmasında, fisetin en etkili olan bileşen çıkmıştır. Yaşlı farelerde fisetin, yaşlanan hücreleri temizlemiş ve ömrünü %10’dan fazla uzatmıştır.

Diyabet ve Komplikasyonlarını Azaltmaya Yardımcı Olabilir

Fisetinin Sağlık İçin FaydalarıFisetin, diyabetik farelerde kan şekeri seviyelerinin düşürülmesinde yardımcı olur ve kan şekeri seviyelerini kontrol etme yeteneklerini arttırır. Ayrıca aşağıdaki sağlık koşullarına yardımcı olur:
• İnsülin seviyelerinin arttırılması
• Şekeri enerjiye dönüştüren enzimlerin arttırılması
• Karaciğerde glikojen depolamak için kandan şeker alınması
• Karaciğerin laktat ve amino asitlerden şeker yapma kabiliyetinin azaltılması
Vücuttaki fazla şeker, proteinlere ve yağlara yapışarak gelişmiş glikasyon son ürünleri (AGE’ler) adı verilen zararlı enflamatuar moleküller oluşturabilir. Bu AGE’ler katarakt, böbrek hastalığı ve sinir hasarı gibi birçok farklı diyabet komplikasyonunda anahtar rol oynamaktadır. Fisetin, kataraktın ilerlemesini yavaşlattı ve AGE oluşumunu bloke ederek ve oksidatif stresi azaltarak diyabetik farelerin böbreklerini korumuştur. Aynı zamanda, diyabetik farelerin karaciğerini, antioksidan seviyelerini artırarak yüksek kan şekeri seviyelerinden korumuştur. Diyabetin başka bir komplikasyonu, arterlerin ve kalp hastalığının sertleşmesidir. Bir hücre çalışmasında fisetin, yüksek şeker seviyelerinin kalp damarlarının gelişmesinde önemli bir adım olan kan damarlarında iltihaplanmaya neden olmasını önlemiştir.

Anti-Kanser Potansiyeli

Hücre çalışmalarında fisetin programlanmış hücre ölümüne neden olur ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kanserlerin büyümesini ve yayılmasını önler:
• Yumurtalık
• Prostat
• Kolon
• Meme
• Beyin
• Akciğer
• Bağışıklık hücresi
• Lösemi (kan kanseri ve kemik iliği)
Fisetin ayrıca ilaca dirençli akciğer kanseri hücrelerini kemoterapiye karşı daha savunmasız hale getirir. Hayvanlar da yapılan araştırmalar, hücre çalışmalarının sonuçlarını doğrulamaktadır. Ratlarda fisetin, oksidatif stresi ve fungal toksinlerin neden olduğu karaciğer kanseri büyümesini azaltmıştır. Farelerde, akciğer kanserinin büyümesini önledi ve tütün dumanında bir toksinin neden olduğu düşük antioksidan seviyelerini arttırmıştır. Bu %67 oranında akciğer tümör büyümesini düşük bir kemoterapötik ajan ile birleştirildiğinde, farelerde ve 92% arasındadır. Ayrıca kansere besin sağlayan yeni kan damarlarının büyümesini de engellemiştir.
Bir başka çalışma, fisetin’in, melanomlu farelerde tümör büyümesini%66 oranında azalttığını bulunmuştur. Bazı prostat kanseri türleri, testosteron ve dihidrotestosteron (DHT) gibi androjenler tarafından beslenir. Fisetin, prostat tümörlerinin büyümesini, kanser hücrelerinde testosteron ve DHT reseptörlerini bloke ederek yavaşlatmıştır. Enflamasyon kolon kanseri büyümesiyle bağlantılıdır, bunun yanı sıra yayılması ve kemoterapiye direnci ile de ilgilidir. Kemoterapi alan 37 kolon kanseri hastasının klinik çalışmasında, yedi hafta boyunca 100 mg/gün fisetin alınması inflamasyon belirteçlerini azaltmıştır.

Hafıza ve Öğrenme

Fisetinin Sağlık İçin FaydalarıFisetin’e verilen yaşlı fareler hafıza ve öğrenme gelişmeleri yaşamışlardır. Hücre çalışmaları, fisetin’in beyindeki hatıraların depolanmasına dahil olan yolları harekete geçirdiğini ortaya koymuştur. Fisetin farelerde kan-beyin bariyerini kolayca geçebilir. Fisetin gibi bileşiklerin beyindeki işlevini iyileştirmek için yeterince yüksek seviyelere ulaşıp ulaşamayacağına dair süregelen bir tartışma olduğu için bu önemlidir.

Depresyon ve Anksiyete

Fisetin, ruh halindeki önemli rol oynayan nörotransmiterler olan serotonin ve noradrenalin seviyelerini artırarak farelerde depresyonu azaltmıştır. Ayrıca sinir ağrısından kaynaklanan farelerde depresyon ve anksiyeteyi de azaltmışlardır. Serotonin ve noradrenalin (monoamin oksidaz veya MAO) parçalayan enzimi bloke ederek çalışır. Aynı zamanda beyin hücrelerini hasar ve oksidatif strese karşı koruyarak da çalışabilir.

Nörodejeneratif Hastalıklar

Beyindeki mikroglia denilen bağışıklık hücreleri, Alzheimer hastalığı ve Huntington hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarda aşırı miktarda bulunur. Bu iltihaplanma ve sağlıklı beyin hücrelerine zarar verir. Hücre çalışmalarında fisetin, beyin antioksidan seviyelerini yükseltir ve mikroglia’nın bakteriyel toksinlere (LPS) cevaben enflamatuar bileşikleri serbest bırakmasını önler. Alzheimer hastalığı, beyinde amiloid plaklarının ve tau proteinlerinin birikimini içerir. Fisetin, bu zararlı proteinleri (otofaji) kaldıran bir işlemi aktive ederek beyin hücrelerinde tau protein seviyelerini düşürmüştür. Amiloid plaklı farelerde fisetin belleği geliştirdi, inflamasyonu düşürdü ve beyin hücre fonksiyonunun kaybını önlemiştir. Alzheimer farelerde, amiloid plak birikimini ve beyin hücrelerinin kaybını azaltmıştır.
Huntington hastalığı, beyin hücrelerinin yok edildiği ölümcül bir genetik hastalıktır. Huntington’lı farelerde fisetin, azalan fiziksel fonksiyonu iyileştirmiş ve ömrünü artırmıştır. İçinde amiyotrofik lateral skleroz (ALS), kas kontrol beyin hücreleri ölür. Fisetin, ALS ile farelerde denge ve kas koordinasyonunu iyileştirdi ve sağkalımı arttırmıştır. Multipl skleroz, beyin hücrelerinin iletişimini sağlayan yalıtıcı bir kalkanolan miyelin yıkımını içerir. Bir hücre çalışmasında fisetin, immün hücrelerin miyelini tahrip etmesini önleyerek, bu hastalık için faydalı olabileceğini düşündürmüştür.

İnme ve Toksinlere Karşı Korur

Fisetin, beyin hücrelerini korur ve farelerde ve sıçanlarda inme nedeniyle iltihabı ve hasarı azaltır. Başka bir tavşan çalışmasında fisetin, denge kaybını, enerji eksikliğini ve inmenin neden olduğu kontrolsüz göz hareketlerini önlemiştir. Hücre çalışmaları, fisetin inme sonrası beyin iltihabı ve beyin hasarından sorumlu olan immün hücrelerin aktivitesini azalttığını göstermektedir. Alüminyum beyne toksiktir ve Alzheimer hastalığına bağlanmıştır. Farelerde fisetin alüminyuma bağlı beyindeki inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltmıştır. Başka bir çalışmada fisetin, toksinlere maruz kalan farelerde hafıza kaybını önlemiş ve hücrelerde hasar görmüş veya gereksiz proteinlerden kurtularak beyin hücrelerinin hayatta kalmasını sağlamıştır.

Nöbetler

Beyin yaralanmaları, en sık görülen nöbet nedenlerinden biridir, bu durumda nöbet önleyici ilaçlar genellikle yararsızdır. Beyin travmasının fare modelinde fisetin, oksidatif stresi azaltarak nöbetleri önlemiştir. Fisetin ayrıca kimyasallara ve elektrik çarpmasına maruz kalan farelerde nöbetleri ve ölümleri de azaltmıştır. Bunu, nörotransmitter GABA seviyelerini artırarak ve beyindeki oksidatif hasarı azaltarak yapmıştır.

Kolesterol

Fisetin, yüksek toplam diyeti besleyen sıçanlarda yüksek total ve LDL kolesterol ve trigliseritleri azaltmıştır. Diyabetik ratlarda HDL seviyelerini ikiye katladı ve LDL kolesterol seviyelerini yarıya indirmiştir. Hücre çalışmaları fisetin, makrofaj denilen bağışıklık hücrelerinin LDL kolesterolü oksitlemesini ve yutmasını önlediğini göstermektedir. Makrofajlar okside LDL yediğinde, atardamarları sertleştiren ve kalp hastalığına neden olan yağ plakları oluştururlar.

Dolaşım ve Kan Basıncı

Farelerde fisetin, yüksek yağ diyetinden kaynaklanan kan akışını düzeltmiştir. Hücre çalışmaları, fisetinin kan akışını iyileştirmeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olan kan damarlarını rahatlatmaya ve genişletmeye yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Bir hücre çalışmasında fisetin, kan hücrelerinin bir araya toplanmasını önlemiştir. Bu, kan akışını kısıtlayan kan pıhtılarını azaltma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Kalbi Koruyabilir

Fisetin, kalp hücrelerini oksidatif strese karşı korudu ve kalbin duvarlarının anormal kalınlaşması ile farelerde gelişmiş kalp fonksiyonunu korumuştur. Aynı zamanda, kalp dokusunu ve mitokondriyal işlevi, farelerde kalp krizi nedeniyle oluşan hasardan korur. Fisetin, yüksek kolesterol seviyelerini azaltarak, dolaşımı iyileştirerek ve kalbi oksidatif strese karşı koruyarak kalp sağlığını iyileştirir.

Karaciğeri Koruyabilir

Fisetinin Sağlık İçin FaydalarıFarelerde fisetin, hayvanların daha hızlı işlemesine yardımcı olarak karaciğeri alkolden korudu. Ayrıca hasarı önleyen oksidatif stresi de azaltır. Yüksek yağlı diyetlerle beslenen farelerde, fisetin, karaciğerde yağ birikimini azaltmıştır. Yağları parçalayan enzimleri artırarak ve yeni yağlar üreten enzimleri azaltarak çalışır.

Obeziteye Yardımcı Olabilir

Yağ oranı yüksek bir diyet yiyen farelere fisetin verildiğinde %75 daha az kilo alımı gerçekleşmiştir. Fisetin, mTOR’u bloke ederek kilo alımını önler ve yeni yağ hücrelerinin büyümesini azaltır. Aynı zamanda yağ yakmayı artıran bir hormon olan adiponektini artırarak da çalışabilir.

Ağrıları Azaltır

Diyabet sıklıkla sinir hasarına ve ağrıya neden olur. Fisetin, diyabetik farelerde ve sinir yaralanmalarına sahip farelerde ağrıya karşı artan duyarlılığı azaltmıştır. Omurilik sinirlerinde oksidatif stresi düşürmüş ve serotonin ve GABA aktivitesini arttırmıştır, bu da ağrı hissini hafifletmeye yardımcı olmuştur.

Kemik Kaybını Önleyebilir

Östrojenler kemikleri sağlıklı tutar ve menopozdan sonra, düşük östrojen düzeyleri kadınları osteoporoz riski altına sokar. Yaşlanmaya bağlı yükselme iltihabı da kemikleri zayıflatır. Fisetin, düşük östrojen düzeyleri ve iltihaplı farelerde kemik yoğunluğunu arttırmış ve kemik kaybını önlemiştir. Hücrelerde, kemik parçalayıcı hücrelerin (osteoklastlar) aktivitesini azaltarak çalışmıştır.

Ciltte Uv Pozlama

Kolajen cilde yapı ve elastikiyet verir. İnsan derisi hücrelerinde fisetin, cildin yaşlanmasında anahtar faktör olan kollajenin UV ışınlarına maruz kalmasını önlemiştir. Aynı zamanda UV ışınlarının neden olduğu inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltmıştır. Farelerin derisine uygulanan fisetin, cilt hücrelerinin anormal büyümesini, DNA hasarını ve UVB ışınlarının neden olduğu iltihaplanmayı önler. Aynı zamanda cilt kollajenini artırarak kırışıklık oluşumunu azaltır.

Egzama

Egzamada cilt iltihabı, genellikle sert yan etkileri olan steroid kremleriyle tedavi edilir. Daha fazla araştırma ile fisetin, güvenli bir anti-egzema ilacı olabilir. Bir çalışmada, egzamalı farelerde cilt iltihabı, şişme ve kızarıklığı azaltır.

Mikroplarla Savaşır

Birkaç çalışma, fisetin’in bakteri, maya ve hatta parazitlerle savaşmaya yardımcı olabileceğini keşfetmiştir. Reçeteli ilaçların aksine fisetin güvendedir ve antibiyotiklere ve antifungallere karşı dirençli superbugların yükselişinde ihtiyaç duyduğumuz bileşik olabilir. Bir çalışmada, bakterinin bağışıklık sisteminden saklanma kabiliyetine müdahale ederek Listeria enfeksiyonunun önlenmesine yardımcı olmuştur. Başka bir hücre çalışmasında fisetin, zayıf bağışıklık sistemi olan kişilerde (C. Gattii ve C. neoformans) enfeksiyonlara neden olan iki mantara karşı aktiftir. Ergosterol adı verilen hayatta kalmak için ihtiyaç duyulan bileşik mantarların üretimini bozar. Fisetin parazit L. amazonensis’in neden olduğu enfeksiyonlara da yardımcı olabilir. Parazitin kendisini korumak için ihtiyaç duyduğu bir enzim olan arginaz aktivitesini bloke eder.

Alerjileri Rahatlatabilir

IgE antikorları ve T immün hücreleri, alerjik bir tepkiye neden olan mast hücrelerini aktive eder. Bir hücre çalışmasında fisetin, T hücrelerinin mast hücrelerini aktive etmesini ve enflamasyona neden olmasını engellemiştir. Benzer şekilde fisetin, IgE antikorlarının, alerjenlere maruz bırakılan farelerde mast hücrelerini aktive etmesini önlemiştir. Buna karşılık histamin ve diğer enflamatuar bileşiklerin salınımını durdurmuştur. Bir başka immün hücre tipi olan bazofiller de alerjilere katkıda bulunur. Mast hücreleri gibi, IgE’nin bir alerjenle karşılaşmasına cevap olarak enflamatuar sitokinleri de salgılarlar. Bir hücre çalışmasında fisetin, bazofillerin, IgE’ye yanıt olarak enflamatuar sitokinler salgılamasını önlemiştir.

İnflamatuar Bağırsak Hastalığına Yardım Edebilir

Farenin enflamatuar barsak hastalığının (IBS) bir fare modelinde fisetin, NFB aktivitesini bloke ederek ve antioksidan seviyelerini geri yükleyerek kolondaki hasarı ve enflamasyonu azaltmıştır.

Kaynakça:
fightaging.org
newsweek.com
patientslikeme.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku