Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Gece Boyunca Mavi Işığa Maruz Kalmanın Sağlık Açısından Olumsuz Etkileri

0 18

Genellikle gece boyunca mavi ışığa çok fazla maruz kalan kişilerde mavi ışık olumsuz etkiler yaratabilir. Bu yazıda gece mavi ışığa maruz kalmanın olası etkileri üzerine bilgiler bulunmaktadır. Fakat bununla birlikte, bu yazıda ele alınan çalışmaların çoğunun sadece iştirak edenleri ilgilendiği için bunun bir sebep-sonuç ilişkisinin kurulmadığını unutulmamalıdır. Çünkü diğer çevresel ve genetik faktörler daha önemli bir rol oynayabilir.

Sirkadiyen Ritmi Bozmak

Normalde, gece karanlığı, 2:00 ila 4:00 arasında normal bir melatonin çıkışı sağlar. Ardından, parlak gün ışığı saati sıfırlamayı ve 24 saatlik yeni bir günü başlatmayı izlemektedir. Kendinden ışığa duyarlı retinal ganglion hücreleri, görevi vücudun sirkadiyen saatini ışığa senkronize etmek olan melanopsin (bir ışık sensörü proteini) içermektedir.
Geceleri mavi ışığa maruz kalmak vücuda gündüz olduğuna işaret etmektedir, sonuç olarak birçok vücut süreci için çok önemli olan sirkadiyen ritmini bozmaktadır. Sirkadiyen ritmini korumak için, hem sabahları güneş ışığı almak hem de geceleri yapay ışıktan kaçınmak önemlidir.

Melatonin Üretimini Düşürebilir

Melatonin uyku-uyanıklık döngüsünü kontrol eden önemli bir hormondur. Geceleri ışık, özellikle mavi ışık, melatonin üretimini bastırır. Loş ışık bile bir kişinin sirkadiyen ritmine ve melatonin sekresyonuna müdahale edebilir. Sadece 8 lüks (bir gece ışığının parlaklığının 2 katı) melatonini engelleyebilir. Işık ne kadar parlak olursa ve pozlama süresi ne kadar uzun olursa, göz hücreleri o kadar az melatonin üretmektedir. Farklı ışık ve maruz kalma türlerinin teorik bir modeli, melatonin supresyonu için gereken süreyi göstermektedir. Süreler şu şekildedir:
• Makul bir oturma odası aydınlatma seviyesi olan 100 lüksde tek renkli kırmızı ışık, melatonini % 50 bastırmak için 403 saat pozlama alacaktır.
• Mum; 66 dakika melatonini % 50 bastırır
• 60 watt akkor ampul; 39 dakika melatonini% 50 baskılar
• 58 watt lüks gün ışığı floresan ışığı; 15 dakika melatonini % 50 baskılar
• Saf beyaz yüksek çıkışlı LED; 13 dakika melatonini % 50 baskılar
Ne ölçüde melatonin baskılanacağı, gece ışığına (mavi kötü olmak üzere) bağlıyken hem dalga boyuna bağlıdır hem de ışık yoğunluğuna bağlıdır. Örneğin, gece yarısı ışığına maruz kalındıktan 1 saat sonra, melatonin bastırılma % 71 kadar olurken, sırasıyla % 67,% 44,% 38, % 16 civarı olmaktadır.
Melatonin seviyeleri en fazla 90 dakika monokromatik mavi ışığa maruz kalan dilate öğrenciler ile 2: 00-15: 30 AM arasında 0.1 lux parlaklıkta, yani dolunay ışığına eşdeğerdir. Loş, ay ışığı seviyesinde bile (0.1 lux) mavi ışık, sıçanlarda yapılan bir çalışmada melatonin üretimini diğer tüm dalga boylarından daha fazla bastırmaktadır. Açık renkli gözleri olan insanlar (örneğin mavi veya yeşil), mavi ışıkla melatonin supresyonuna daha koyu gözlere sahip olanlardan daha duyarlıdırlar.

Kortizol Yükseltebilir

Kısa dalga mavi ışığa veya uzun dalga kırmızı ışığa maruz kalma, 12 kişi üzerinde yapılan küçük bir denemede, gece boyunca kortizol seviyelerini önemli ölçüde artırmıştır.

Alfa-MSH Sürümünü Bastırabilir

Yapılan bir hayvan çalışmasında, sürekli ışığa maruz kalma melanosit uyarıcı hormon alfa (düşük a-MSH ), tepe neden olabilir, ağırlık kazancı, artış iltihabı ve otoimmünite artışına sebep olabilir.

Uyku Kalitesini Azaltabilir

Klinik çalışmalarda, gece mavi ışığa maruz kalma şu uyku problemlerine neden oılabilir:
• Uykuya dalma süresi uzamaktadır
• Azaltılmış toplam ve derin uyku süresi yanında toplam uyku kalitesi düşüş yaşanmaktadır
• Yaşlı uykusuzluklarda artmış derin uyku ve azalmış REM’li kişilerde artmış REM uykusu gibi azaltılmış melatonin etkileri olmuşur.

Metabolik Sağlığın Kötüleşmesi

Kilo almaya neden olabilir
Yaklaşık 55.000 kadın hemşire üzerinde yapılan bir çalışmada, gece vardiyalarının sayısı artan obezite insidansı ile ilişkili bulunmuştur. İngiltere’de 100.000 kadın üzerinde yapılan anket tabanlı bir çalışmada, obezite parametreleri (VKİ, bel: kalça oranı, bel: boy oranı ve bel çevresi) geceleri ışığa daha fazla maruz kalma ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Geceleri loş (5 lux) ışığa maruz kalan fareler, hipotalamusta çekirdek sirkadiyen saat ritimlerini değiştirmiş, bu da aynı miktarda yiyecek yemiş olsalar bile ışığa maruz kalmayan farelere kıyasla vücut kütlesinde artışa neden olmuştur.
Diyabet riskini artırabilir
Yapay mavi ışık, 19 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan küçük bir çalışmada görüldüğü gibi kan şekeri metabolizmasını değiştirebilir. 27.000’den fazla çalışanı olan bir nüfus üzerinde yapılan bir araştırma, vardiyalı çalışanların vardiyasız çalışanlardan daha yüksek obezite ve trigliserit oranlarına ve daha düşük HDL – kolesterol oranına sahip olduklarını bulmuştur. Geceleri ışık pankreas adacık hücrelerinin sirkadiyen saatini ve hücre çalışmalarında hücre fonksiyonunu bozmuştur. Bu bozulmuş sirkadiyen saat, değişen adacık fonksiyonu ve sağ kalımından ve dolayısıyla tip 2 diyabet riskinde artıştan sorumlu olabilir. Farelerde, geceleri loş ışık, geceleri tam karanlığa dönerek geri döndürülebilen metabolik sendrom semptomlarını getirmiştir.
Kalp hastalığı riskini artırabilir
Mavi ışık, kalp kası hücrelerindeki sirkadiyen ritmi bozmuş, muhtemelen kalbi eşzamanlı hale getirmiş ve yüksek tansiyon, insülin direnci ve kardiyovasküler hastalık riskini arttırmıştır. Melatonin sentezinin inhibisyonu artmış iltihaplanma, artmış kan basıncı, yüksek LDL ve total kolesterol, azalmış antioksidan kapasite ve genel olarak yüksek kardiyovasküler hastalık riskine yol açabilir.
Gözlere zarar verebilir
Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna katkıda bulunabilir
Mavi ışığa maruz kalmak makula dejenerasyonuna yol açabilir. Birkaç hayvan çalışmasında bu ışık şu şikâyetlere sebep olmuştur:
• Retinada hücre asidi ölümü ve yağ asidi DHA’nın yok olmasına neden olmuştur.
• Retinada azaltılmış melanindir (melatonin ile karıştırılmaması gereken melanin, göz hasarını önleyebilecek antioksidan özelliklere sahip bir pigmenttir)
• Retina çevresindeki oksijen varlığında artmış serbest radikaller retina astarının bozulmasına yol açmaktadır.
Yaşa bağlı makula dejenerasyonu geçiren gözlerde, hasarlı hücreler VEGF’yi serbest bırakır ve bu da yeni kan damarı oluşumuna neden olabilir. Bu yeni kan damarları kırılgandır ve kolayca patlayabilir, bu da kanın dışarı sızmasına ve ışığın bir resme dönüştüğü gözün arkasına zarar vermesine neden olmaktadır.
Glokom seviyesini artırabilir
Fareler üzerinde yapılan çalışmalar, melatoninin mavi ışıkla bastırılmasının glokom oluşturabileceğini, bu dalga boyunun filtrelenmesinin önlenmesine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Glokom hastalarında fonksiyonel retinal ganglion hücreleri mavi ışığın zararlı etkilerine karşı daha duyarlıdır. Hastalık ilerledikçe bu hücrelerin işlevi kötüleşir.

Diğer Kronik Hastalıklara Katkıda Bulunabilir

Depresyona artırabilir
Hamsterlarda yapılan bir araştırma, geceleri kronik loş ışığın, artan TNF-alfa düzeylerine bağlı olarak beyin iltihabından kaynaklanabilecek depresyon benzeri davranışlara yol açtığını bulmuştur. Benzer şekilde, geceleri loş ışık, bir obstrüktif uyku apnesinin hayvan modelinde depresif davranışları artırmıştır. 500 yaşlı birey üzerinde yapılan bir çalışmada (ortalama yaş 72.8) gece ışığa maruz kalma depresyon ile ilişkilendirilmiştir.
Kanser riskini artırabilir
Melatonin, glutatyonu ve glutatyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz gibi antioksidan enzimleri artırarak oksidatif strese karşı koruma sağlamaktadır. Melatonin, hayvanlarda ve hücrelerde yapılan bazı ön araştırmalara ve insanlarda ilişki çalışmalarına dayanarak bazı kanser türlerine, özellikle meme ve kolon kanserine karşı koruma sağlayabilir.
Bununla birlikte, vardiyalı çalışmanın -buna bağlı gece ışığına maruz kalma ile birlikte- çeşitli kanserler (meme, prostat, kolorektal ve lenfoma) üzerindeki çalışmalar tutarsız sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 50.000’den fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, melatonin düzeylerini düşüren uzun süreli vardiyalı çalışma, artmış endometriyal kanser riski ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Çok sayıda çalışma, gece ışığına maruz kalmaya bağlı olarak azalan melatoninin meme kanseri için bir risk faktörü olduğunu ve kör kadınların bu tip kanseri kör olmayan kadınlar gibi geliştirme olasılığının yarısı kadar olduğunu göstermektedir. Hayvan çalışmalarında, gece ışığına maruz kalma meme kanseri hücrelerinin büyümesini arttırmış ve konvansiyonel tamoksifen (östrojen analogu) ve doksorubisin tedavisine karşı dirençlerini indüklemiştir. 158 ülkede geceleri yapay ışık ve kanser üzerine yapılan küresel bir araştırma, akciğer, meme, kolorektal ve prostat kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanser türleri ile anlamlı bir ilişki bulmuştur.

Kaynakça:
allaboutvision.com
luckybirdz.net
bluelightexposed.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.