Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Kalp Yetmezliğinin Nedenleri ve Risk Faktörleri

0 459

Kalbi zayıflatan birkaç kalp yetmezliği nedeni vardır. Kalp yetmezliği; kalp krizi, kalbin kan damarlarının iç kısmına zarar veren koroner arter hastalığı, hipertansiyon yani yüksek tansiyon, diyabet, obezite, diğer hastalıklar ve koşullar gibi kardiyovasküler sorunlardan kaynaklanabilir. Sigara içmek ve aktivite eksikliği gibi yaşam tarzı faktörleri, bu endişelerden bazılarına yol açan önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca genetik bir durum olan hipertrofik kardiyomiyopati de oldukça yaygın bir nedendir. Kalp kaslarındaki gerginlik, uzun bir süre boyunca, kalpte ve akciğerlerde sıvı birikmesi sonucunda ekstremiteler de aşırı sıvı oluşması noktasına kadar verimli kan akışını engeller. Nefes darlığı, yorgunluk ve ödem (ellerde ve ayaklarda şişlik) gibi semptomlar kalp yetmezliğinin karakteristik olarak zayıflamış kalp fonksiyonunun bir sonucudur.

Kardiyovasküler

Kalp yetmezliğinin nedenlerinden en önemlisi rahatsızlıktan önceki kalp koşullarıdır. Bazı kalp rahatsızlıkları ile birlikte ortaya çıkar ve birbirlerine neden olabilirler. Örneğin, hipertansiyon, kalp krizlerine yol açan koroner arter hastalığına sebep olur. Kalp yetmezliğine neden olan en yaygın kardiyovasküler endişeleri aşağıdaki gibidir:

Hipertansiyon: Hem erkeklerin hem de kadınlardaki kalp yetmezliğinin önde gelen nedenlerinden biri hipertansiyondur. Uzun süre devam eden hipertansiyon, kalp krizinin bir nedeni olan koroner arter hastalığına sebep olur yani ilgili hasar kalbi zayıflatır, bazen kalbi çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca tek başına hipertansiyon da aynı zamanda kalp yetmezliğine de neden olabilir, çünkü kalp yıllarca yüksek basınca karşı pompalandığında, kaslar daha az verimli hale gelebilmektedir.
KAH (Koroner arter hastalığı): Koroner arterler kalbe kan akışını sağlayan, besin ve oksijen içeren kan damarlarıdır. KAH, koroner arterlerin iç kısmının dar, sert ve düzensiz hale geldiği bir süreci tarif eder. Bu sağlıksız kan damarları kolesterol, tortu ve kan birikimine yatkın hale gelirken sonunda kan pıhtılaşması tarafından tıkanıp kalp krizine neden olabilirler.
MI (Miyokard enfarktüsü): Miyokardiyal enfarktüs, bir kan pıhtısı, koroner arterlerin birini veya daha fazlasını tamamen bloke ettiğinde ve kalbin bir bölümündeki kan akışını kestiğinde meydana gelir. Kalp kası bölgeleri kandan mahrum kaldığında, bir daha asla aynı şekilde çalışmayabilir ve kalp krizinden etkilenen bölümler de güçsüzleşebilir. Bu, kalp pompalama işlevinin daha az etkili olmasını sağlayarak kalp yetmezliğine yol açabilmektedir. Miyokard enfarktüsüne genellikle kalp krizi denir.

Zayıflamış kalp kasları gerilme eğilimindedir ve sonuç olarak kalbin pompalama odaları, en tipik haliyle sol ventrikül dilate olur yani genişler. Genişletilmiş bir ventrikül daha fazla miktarda kan tutar, bu nedenle kalbin nispeten zayıf pompalama hareketi ile daha fazla kan alınabilir. Ek olarak, kalp içindeki basınç artar, akciğerde sıvı birikmesine neden olarak akciğer tıkanıklığına neden olur. Hayatı tehdit edici olabilecek kardiyak aritmiler (düzensiz kalp atışları), genişlemiş kardiyomiyopatili kişilerde de yaygındır.
Aort kapak darlığı: Aort darlığı aort kapaklarının daralmasıdır, bu da kalbin sol ventrikülünde ki basıncı ve stresi büyük ölçüde artırırken buda zamanla kalp yetmezliğine yol açabilmektedir.
Kalp Yetmezliğinin Nedenleri ve Risk FaktörleriDiyastolik kalp yetmezliği: Diyastolik kalp yetmezliği, kalp kası, kalp yetmezliğinin diğer türleri olduğu gibi, sert değil daha kalın olur, çünkü kalp fonksiyonu bozulur. Diyastolik fonksiyon bozukluğu, yaşlılarda, özellikle de kadınlarda ortaya çıkma eğilimindedir. Sertlik, kalbin olması gerektiği gibi gevşemesini engelleyerek kalp atışları arasında kanla yeterince dolmasını zorlaştırır. Sonuç olarak, her kalp atışında pompalanan kan miktarı nispeten azalır, bu da yorgunluk ve zayıf egzersiz toleransı ile sonuçlar doğurabilir. Kalbi dolduramayan kan, akciğerlere yedeklenir ve akciğer tıkanıklığına neden olur.
Çocukluk çağı kalp rahatsızlıkları: Anatomik kalp veya pulmoner defektler gibi konjenital çocukluk çağı bozuklukları, kapak anomalileri ve aort yapısını etkileyen anormallikler kalp yetmezliğine neden olur. Tedavi olmadan, doğuştan kalp rahatsızlığı olan küçük çocuklar da birkaç yıl içinde kalp yetmezliği gelişebilir. Cerrahi tedavi veya kalp nakli genellikle primer defektin etkisine ek olarak, kalp kaslarındaki aşırı gerginliği azaltmak için terapötik bir seçenek olarak kabul edilmektedir.

Sistemik Nedenler

Özellikle kalp ile ilgili hastalık ve koşulların kalp yetmezliğine neden olduğunu net bir şekilde belli olsa da, daha az belirgin olabilecek başka nedenler de vardır. Bu nedenlerden bazıları aşağıdaki gibidir:
Diyabet: Diyabetin kendisi doğrudan kalp yetmezliği sebep olmaz, ancak KAH (Koroner arter hastalığı)ve MI(Miyokard infarktüsü) gibi durumlara katkıda bulunur. Diyabetli kişilerde ayrıca hipertansiyon insidansı yüksektir.
Kemoterapi: Kanser tedavisinde kullanılan bazı güçlü ilaçlar, özellikle Adriamisin (doksorubisin), kalp yetmezliğine yol açan kardiyak toksisiteye neden olabilir. Diğer birçok risk faktörünün aksine, kemoterapi hızlı bir şekilde kalp yetmezliğine neden olabilir.
Doğum: Doğum sonrası kardiyomiyopati, doğumla ilişkili bir tür kalp yetmezliğidir. Bu durum genellikle agresif tedavilerle düzelse de, özellikle de gelecekteki gebeliklerde, kalp yetmezliği gelişme riski yüksek, uzun vadeli bir risk oluşturur.
Şiddetli stres: Kırık kalp sendromu olarak da adlandırılan stres kardiyomiyopatisi, aşırı duygusal travma ile tetiklenen ani, ciddi bir kalp yetmezliği şeklidir. Her iki cinste de bu durum görülebilmesine rağmen, kadınlar da daha çok yaygındır ve kadınlarda da daha yaygın olan bir durum olan mikrovasküler anjina ile ilişkili olabilir.
Uyku apnesi: Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun kısa kesilmesiyle karakterize bir durumdur. Genellikle ölümcül olmamakla birlikte, uzun süreli tedavi edilmemiş uyku apnesi, kalp yetmezliği gibi bazı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve bu bağlantının kesin mekanizması tam olarak belli değildir.

Genetik Nedenler

Kalp Yetmezliğinin Nedenleri ve Risk FaktörleriKalp yetmezliğinin genetik temellerini anlamak için yapılan çalışmalarla hız kazanmakta ve artmaktadır. Kalp yetmezliği geliştirme eğilimi üzerindeki kalıtsal etki bir endişedir, ancak genetik olarakda bilinen hipertrofik ve kardiyomiyopati kalıtsal bir durumdur. Ve belirtildiği gibi, genetik nitelikteki çocukluk çağı koşulları da kalp yetmezliğine yol açabilir.
Genetik yatkınlık: Araştırmalara göre, kalp yetmezliğinin genellikle bir dereceye kadar kalıtsal bir durum olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, semptomların çeşitliliği, hastalık prognozu ve spesifik genler arasındaki bağlantı iyi kurulmamıştır. Kalp yetmezliği ile ilişkili olarak yaklaşık 100 gen tanımlanmıştır.
Hipertrofik kardiyomiyopati: Bu genetik durum kalp kası kalınlaşması ile karakterizedir. Çocukluk, ergenlik veya yetişkinlik döneminde semptomlar üretmeye başlayabilir. Sertlik özellikle egzersiz sırasında kalbin dolum bozar ve nefes darlığı aşırı ataklarına yol açabilir. Kalp kasının kalınlaşması ayrıca aort darlığında benzer şekilde sol ventrikülde tıkanmaya neden olabilir. Hipertrofik kardiyomiyopatili bazı kişilerde ani ölüm riskinde artış bulunmaktadır. Nefes darlığı, kalp hızı anormallikleri ve bayılma semptomlarını içerir. Bazı durumlarda, durumun ilk göstergesi ani, açıklanamayan ölümdür. Kalp pili ve kalp kapaklarının geçiş yollarını açma prosedürleri gibi cerrahi tedaviler, kalp üzerindeki baskı ve tıkanıklığın bir kısmını hafifleterek uzun süreli hayatta kalma şansını artırabilir.

Yaşam Tarzı

Yaşam tarzı faktörleri genel olarak, doğrudan kalp yetmezliğinin kendisinden kaynaklanmaz ve kalp yetmezliğinden önce gelen nedenler bazı kalp koşullarına katkıda bulunur. Bu yaşam tarzı faktörlerini şu şekildedir:
Obezite: Obez olan yetişkinler ve gençler, kalp yetmezliği geliştirme riski altındadır. Bu, kısmen fazla kilolu olduğunda vücuda yeterli kan sağlamak için kalbin daha fazla çalışması gerektiğinden kaynaklanmaktadır. Obezite, diyabet, hipertansiyon ve KAH hepsi kalp yetmezliğine yol açan bir risk faktörüdür.
Sigara ve uyuşturucu kullanımı: Genel olarak, sigaranın MI için risk faktörlerinden biri olduğu iyi bilinmektedir ve bu en azından kısmen alışkanlığın CAD’ye katkıda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Metamfetamin gibi ilaçlar da kalp yetmezliği ile bağlantılı olmuştur.
Kalp Yetmezliğinin Nedenleri ve Risk FaktörleriYerleşik yaşam tarzı: Genellikle düzenli olarak uzun süre oturmak olarak tanımlanan uzun süreli hareketsizlik, kalp yetmezliği şansını arttırdığı gösterilmiştir. Gün boyunca daha fazla hareket etmek ve düzenli egzersiz yapmak ( haftada dört ila beş seans olarak tanımlanmaktadır ) kalp yetmezliği insidansının düşük olması ile ilişkilendirilmiştir.
Kardiyak ve solunum uygunluğu: Bu durum kalp ve akciğerlerin verimli çalışabilme yeteneğini tanımlamaktadır. Kalp atış hızınızı yükselten, zamanla kalp kaslarını güçlendiren ve daha fazla güçle pompalamalarını sağlayan aktivitelere düzenli olarak katılarak kalp kondisyonunuzu geliştirilebilir. Solunum formunu, daha hızlı nefes almaya neden olan aktivitelere düzenli olarak katılarak, ciğerleri vücuda daha verimli bir şekilde oksijen almaları için eğiterek iyileştirilebilir.

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku