kirgizistan

Komşuları
- Orta Asya ülkeleri içinde yüzölçümü açısından en küçük olan ülkedir.
- Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin’le komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
- Deniz ve okyanuslara uzak, yüksek ve dağlık bir ülkedir.
- En yüksek yerini Tanrı Dağları oluşturur.
- Fergana vadisi, Çu ve Talaş vadileri önemli düzlükleridir.
- Akarsu bakımından zengin olup akış hızları yüksek olmasından dolayı enerji potansiyelleri fazladır. Bu akarsuların çoğunda baraj bulunur ve elektrik üretilir.
- 3000 civarında irili ufaklı göl vardır. Dünya’nın 2. büyük kaldera gölü olan Issık gölü bu ülke sınırları içerisindedir.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Kurak ve soğuk karasal iklim hakimdir.
- Yağış miktarı Tanrı dağlarında artar.
- Toprakların büyük bir bölümü dağ çayırları ile kaplıdır.

Nüfus ve Yerleşme
- Nüfusun çoğunluğu Fergana Vadisi ve başkent Bişkek çevresinde toplanmıştır.
- Önemli şehirleri Oş, Karakol, Celalabad’dır.
- Türk Cumhuriyetleri içinde Kazakistan’dan sonra en çok Rus nüfusun bulunduğu ülkedir.

Ekonomik Etkinlikleri
- Tarım alanları dardır. Başlıca ürünleri tahıl, şekerpancarı, haşhaş, pamuk, tütündür.
- Tarım gelirlerinin ülke ekonomisine katkısı %40 civarındadır.
- En önemli yeraltı kaynağı kömür, demir, bakır, çinko ve civadır.
- Ağır sanayi kolları gelişme göstermiştir.
- Orta Asya’nın en büyük ipek koza işleme fabrikasına sahiptir.
- Turizm ekonomisinde önemlidir.
- Kış sporları, sağlık, kültür, dağcılık turizmi gelişmiştir. Issık Gölü’nün turizmde önemli bir yeri vardır.

Türkiye ile İlişkileri

- İki ülke arasında kültürel, siyasi, ekonomik alanlarda iş birliği yapılmaktadır.
- Çok sayıda Türk firması Kırgızistan’da faaliyet göstermektedir.
- Türkiye’ye pamuk, ham deri ve yün satar.
- Türkiye’den inşaat malzemeleri, zeytinyağı,makine ve tekstil ürünleri alır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here