Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Özbekistan

1 2

ozbekistan

Komşuları
- Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile komşudur.
- Seyhun-Ceyhun ırmakları arasında yer alır.

Yeryüzü Şekilleri
- Ülke genelini geniş düzlükler oluşturur.
- Turan Ovası, Kızılkum Çölü, Üstyurt Platosu, Tanrı Dağları’nın uzantıları ülkenin başlıca yerşekillerini oluşturur.
- Ülkenin doğu kesimlerinde Fergana vadisi Orta Asya’nın en büyük çöküntü havzasıdır.
- En önemli akarsuları Seyhun, Ceyhun ve Zerefşan’dır.
- Dünya’nın 4. büyük gölü olan Aral Gölü’nün güney kıyıları ülke toprakları içinde yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Ülkede karasal iklim ve çöl iklimleri hakimdir.
- Bozkırlar ve çöl bitkileri geniş alan kaplar.
- Yüksek yerlerde yer yer orman ve otlaklara rastlanır.

Nüfus ve Yerleşme
– Nüfus artış oranı ve şehirleşme fazladır.
– Ülke nüfusunun önemli bir kısmı vadi tabanlarında ve Fergana vadisinde toplanmıştır.
– Önemli şehirleri başkent Taşkent, Semerkant ve Buhara’dır.

Tarım ve Hayvancılık
- Tarımda karşılaşılan en büyük problem sulamadır. Bu yüzden sulamaya çok önem verilmiştir.
- En fazla ekimi yapılan ürün pamuktur. Buğday, mısır, pirinç, tütün ve sebze diğer ürünlerdir.
- Yünü için yetiştirilen karakul koyunu dünyaca meşhurdur. Bunun dışında sığır, deve, at ve keçi yetiştirilir. İpekböcekçiliği yapılır.

Yer altı Kaynakları
- Yer altı kaynakları bakımından oldukça zengindir.
- Kömür, petrol, doğalgaz, altın çıkartılır.

Ekonomik Etkinlikleri
- Sanayi daha çok tarıma dayanır.
- Pamuk üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır.
- Buğday, mısır, pirinç, bağcılık önemlidir.
- Yünü için karakul koyunundan önemli gelir elde edilir.
- Zengin yer altı kaynakları vardır. Petrol ve altın bunların en önemlisidir.
- Orta Asya Cumhuriyetleri içinde ağır sanayisi en gelişmiş olandır.
- Sanayi için gerekli enerjiyi termik ve hidroelektrik santrallerinden sağlar.

Türkiye ile İlişkileri
- Türkiye ile Özbekistan’ın ilişkileri gelişme göstermektedir.
- Türkiye ile Özbekistan arasında gıda ve tekstil ürünleri alım satımı yapılır.

Bunları da beğenebilirsin
1 yorum
  1. özbekistan diyor

    Özbekistan Orta Asya Cumhuriyetleri içinde ağır sanayisi en gelişmiş olandır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.