Mısır

misir

Komşuları
Mısır Asya, Avrupa, Afrika kıtalarını bağlayan yollar üzerinde stratejik konumu ile Ortadoğu’nun en önemli ülkelerindendir.
Hem Asya hem de Afrika kıtasında toprakları vardır.
Kuzeyinde Akdeniz, kuzeydoğusunda israil, doğusunda Kızıldeniz, güneyinde Sudan, batısında Libya ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
Nil vadisi güneyden kuzeye doğru boydan boya geçer ve Mısır’ı birbirinden farklı iki bölgeye ayırır.
Sudan sınırında Akdeniz’e doğru genişleyen Nil vadisi ülkenin can damarını oluşturur. Nil’in Akdeniz’e ulaştığı yerde büyük bir delta ovası oluşmuştur. Ülkenin Nil nehrinden başka akarsuyu yoktur. Mısır’ın büyük bir bölümü çöldür.

İklim ve Bitki örtüsü
Ülkede yazlar sıcak ve kışlar ılıktır. Yıllık yağış miktarı 200 mm’yi geçmez.
Ülkenin büyük bir kısmı bitki örtüsünden yoksundur. Yeşil alanlara Nil vadisi ve vahalarda rastlanır.

Nüfus ve Yerleşme
Mısır nüfusunun tamamına yakını, Nil vadisi deltasında toplanmıştır. Nüfusun az kısmı deniz kıyıları ile vahalardadır.
Ülke nüfusunun çoğunluğu kırsal kesimde yaşar.
Nüfus yoğunluğu Nil vadisi ile deltasında km2’de 1000 kişiyi aşarken çöllerde 5 kişinin altına düşer.

Tarım ve Hayvancılık
Mısır, tarım alanları az olmasına rağmen bir tarım ülkesidir. Tarım alanlarının tamamına yakını sulanır. Elverişli toprak ve iklim şartları yılda 3-4 kez ürün alınmasına imkan sağlar.
Nil vadisi ve ovalarda çeltik, mısır, pamuk, buğday, şeker kamışı, hurma, turunçgil yetiştirilir.
Pamukta verim çok yüksektir, dünyada birim alanda alınan verimin en yüksek olduğu ülkelerden biridir.
Mısır’da kümes hayvancılığı ve besicilik gelişmiştir.
Nil nehri ve Kızıldeniz’de balıkçılık önemli gelir kaynağıdır.

Yer altı Kayakları
Mısır’ın en önemli yeraltı kaynağı petroldür.
Sina yarımadasında, Libya çölü ve doğusundaki çöllerde petrol çıkarılır.
Petrolden başka fosfat, doğal gaz, demir ve manganez de çıkarılır.

Turizm
Mısır’ın turizm gelirleri de yüksektir. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitleri önemli miktarlarda turizm geliri sağlar.
Ayrıca Süveyş kanalından sağlanan geçiş ücretleri de önemli gelir kaynaklarındandır.

Türkiye ile ilişkileri
Türkiye ile Mısır ilişkileri hızla gelişmektedir. Mısır, Türkiye’ye petrol ve pamuk satar, Türkiye’den motorlu taşıt, cam ürünleri, demir-çelik, elyaf ve kauçuk alır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar