Parkinson Hastalığı ve Bakteriyofajlar Arasında Bağlantı Var mıdır?

Yapılan güncel bir çalışma, bakteriyofajların (bakterilere saldıran virüsler) Parkinson hastalığının gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını iddia ediyor. Elde edilen bulgular, hastalığın gelişimine dair yeni bilgiler sunuyor.

Fajlar, yeryüzünde en fazla sayıda bulunan organizmalardır. Bakterilerin bulunduğu yerde, fajlar da fazla miktarlarda mevcuttur. Antibiyotiklerin icadından önce, bakteriyal enfeksiyonlarla savaşmak için fajlar kullanılırdı. Şimdiye kadar bilim insanları, bağırsaklardaki bakterilerin hastalıkta ve sağlıkta önemli rolü oynadığını keşfettiler. Sonrasında, fajların vücuttaki öneminin ortaya çıkması ise an meselesiydi.

Dr. Tetz ve ekibi, fajların hastalıklardaki rolünü keşfetmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Bilim insanları, fajların Parkinson hastalığının gelişimi üzerine etkisi olup olmadığını araştırdılar. Parkinson’un motor belirtilerinin yanı sıra, sindirim sistemi belirtileri dikkati çekiyordu. Bazı araştırmacılar, sindirim sistemi belirtilerinin hastalık için bir belirteç olarak değerlendirilebileceğini düşünüyor. Fakat Parkinson hastalığı ve bağırsak bağlantısı daha az araştırılan bir konudur.
Bazı bilim insanları ise özellikle Lactococcus bakterisi ve onları yok edebilen fajlar üzerine çalışmıştır. Lactococcus bakterilerinin bağırsak geçirgenliğini modifiye edebildiği düşünülüyor.

Geçirgenliğin artışı da, besinlerin ve patojenlerin bağırsaktan komşu hücrelere geçişini kolaylaştırır. Parkinson gelişiminde anahtar bir nörotransmitter (nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan kimyasallar) olan dopaminin üretiminde de rol oynuyor. Bakteriler, fajlar ve Parkinson arasındaki potansiyel iletişimi araştırmak için araştırmacılar, 32 Parkinson hastasının ve 28 sağlıklı kontrolün dışkılarını analiz etti.

Lactococcus Fajları

Lactococcus öldüren fajların Parkinson hastası kişilerde daha bol olduğu görüldü. Bu nedenle hastalarda, Lactococcus miktarında, sağlıklı kişilere kıyasla, 10 kat azalma ortaya çıktı. Dopamin üreten Lactococcus kaybı, Parkinson hastalarında görülen nörodejenerasyonda rol oynayabilir. Ayrıca Streptococcus ve Lactobacillus bakterileri de Parkinson hastalarında hızlı bir şekilde azalmıştır.

Lactococcus bakterilerinin azalmasından c2 ve 936 gruplarına dahil olan fajların sorumlu olduğu düşünülüyor. İlginç şekilde bu fajlar, süt ürünlerinde yaygın şekilde bulunur. Elde edilen bulgular; diyet, çevresel faktörler ve nörodejeneratif koşullar arasında yeni bir

bağlantının olduğunu açığa çıkarır. Henüz kesin sonuçlara varmak için erken ve bu bağlantının gelecek çalışmalarda ayrıntılı şekilde irdelenmesi gerekiyor. Geçmiş çalışmalarda bakteriyofajlara sadece hastalık yapıcı faktörler olarak bakıldı. Yapılan bu çalışma ise Parkinson hastalığının ortaya çıkışında, fajların da rolü olduğunu gösteriyor.

Kaynakça:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322114.php

Yazar: Ayça Olcay

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar