Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Sınıfta Etkili Öğrenmeyi Sağlayan Faktörler

0 2

Sınıf içerisinde gerçekleştirilen öğrenmede sadece öğrenci ve öğretmen değil bir çok unsur öğrenmeyi etkilemektedir.Örneğin öğrencinin yaşı, kültürel çevre, aile yapısı, eğitim materyallerinin yeterliliği, öğretmenin iletişim becerisi, derse hakimiyeti, konunun zorluk derecesi,… v.b birçok unsur sınıfta etkili öğrenmeyi etkilemektedir.

Sınıf içerisinde öğrencinin yaş düzeyine ve algılama durumuna göre konulara açıklık getirmek son derece önemlidir. Konuyu sürekli basit düzeyde sorulan sorular bir süre sona başarılı öğrencilerin sıkılmasına yol açar. B nedenle konuyu önce basitten karmaşığa doğru giderek sıralamanız gerekmektedir. Öğrencilere hitap ederken çok sert bir dille değil, ismiyle ve ciddiyeti çok fazla bozmadan iletişim kurmak gerekmektedir.

Her ne kadar sınıf içerisinde herkes aynı yaşta ve eşittir desek de öğrencilerin aile yapıları ve sosyal çevreleri onların karakteristik özelliklerinde ve anlama düzeylerinde farklılıklar olabilir. Bu durum ailenin öğrenciye yüklediği değer ve daha önceki bilginin hazır bulunuşluk düzeyine göre de değişiklik göstermektedir.

Tüm bunların yanında bu farklılıkları sınavları beklemeden öğrencinin düzeyini görmek için sınıf içerisinde öğrenciyle göz teması kurmak, soru cevap yöntemiyle sorular sormak, sizlere soru sormasına izin vermek izlenecek yollardan biridir.

Ders anlatırken salt bir anlatım yerine konuya uygun ders materyallerinin olması ve öğrencinin de merkeze alınarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmesi sağlanabilir. Bu yolla öğrencilerde daha kalıcı bilgi oluşturmayı mümkün hale getirir.

Derste öğrenci ile öğretmenin arkadaş gibi olması bir süre sonra ders akışını fazla ciddiyetsiz hale getirir. Aynı zamanda başta bu durum keyifli gibi görünse de ilerleyen süreçlerde kişinin iyi niyetinin suistimal edilmesine yol açar. Buna karşın aşırı ciddi ve sert bir mizaç ise öğrencinin anlamadığı noktalarda soru sormaya çekinmesine, derste gereksiz bir gerginliğin oluşmasına ve sıkılmaya yol açar. Bu dengeyi sağlayacak en önemli etken ise, öğretmendir. Doğru iletişim yolunun kurulması ve bu iletişimin güçlendirilmesi her zaman daha avantajlı olacaktır. Derste minik sohbet aralıkları verilmeli fakat bu süre çok fazla uzatılmamalıdır.

Öğretmenin sınıfa olan hakimiyeti ve öğrencilere olan tavrı adil olmalıdır. Aynı zamanda öğrenciye ceza verme yöntemi çok fazla başvurulduğunda bir süre sonra öğrencinin öfkesine yol açabilir. Bu nedenle ceza yerine iletişimin kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda öğrenciye hataları söylenerek etkili öğrenme yöntemleri verilmelidir. her zaman aynı modeli kullanmak yerine öğrenciye daha etkili yollar verilebilir. Farklı öğrenme modelleri sayesinde etkili bir öğrenme gerçekleştirilebilir.
Günümüzde daha çok teknolojik cihazlardan yardım alınmaktadır. Öğrencilerin teknolojiye olan ilgisinden de yararlanarak bu imkanlar varsa, öğrencinin görselliğe yönelik ilgisini toplayarak daha kalıcı öğrenme sağlanabilir. Böyle olunca daha keyifli bir ders işlemek de mümkün olacaktır.

Fakat öğrencinin materyallere odaklanarak öğrenmeden çok cihazı incelemeye yönelmesi durumunda dikkati derse toplamaya yönelik çaba sarf etmek gerekebilir. Aynı zamanda eğer akıllı tahta gibi teknik cihazlar kullanılacaksa ders öncesinde hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Öğretmen ders esnasında bunların ayarlanması ile uğraşırken öğrenci hem zaman kaybeder hem de çok çabuk zihni dağılabilir.

Yazar: Soner İnce

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.