öğrenme

Dijital vatandaşlık; öğretmenlere, teknoloji liderlerine ve velilere, öğrencilerin/çocukların/teknolojiseverlerin teknolojiyi uygun bir şekilde kullanmaları için ne bilmeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olan bir faaliyeti anlatır. Dijital vatandaşlık sadece bir öğretme aracı değildir; öğrencileri/teknoloji kullanıcılarını teknoloji dolu bir Yazının Devamı

Şehir hayatı ve buna bağlı olarak insanların doğadan uzaklaşması beraberinde çok karmaşık psikolojik ve psikosomatik rahatsızlıkları da getirmektedir. Her geçen gün psikolojik rahatsızlıklar literatürüne yeni bir hastalık eklenmekte. İnsan sağlığı uzmanları yaygınlaşan psikolojik rahatsızlıkların yanı Yazının Devamı

Sınıf içerisinde gerçekleştirilen öğrenmede sadece öğrenci ve öğretmen değil bir çok unsur öğrenmeyi etkilemektedir.Örneğin öğrencinin yaşı, kültürel çevre, aile yapısı, eğitim materyallerinin yeterliliği, öğretmenin iletişim becerisi, derse hakimiyeti, konunun zorluk derecesi,... v.b birçok unsur sınıfta Yazının Devamı

Bireylerin beyin temelli öğrenme denince bilişsel öğrenme akla gelmektedir. Peki beyin nedir? Herkeste aynı düzeyde ve aynı ağırlıkta mıdır? öğrenmeye etkisi nedir? Bu gibi sorular sık sık karşımıza çıkmaktadır. Beyin Nasıl Bir Yapıya Sahiptir? 1300-1400 Yazının Devamı

Bilgisayar destekli öğretimde bilgisayar kullanımı aracılığıyla öğretmeni destekleyici ve onu tamamlayıcı bir araç gerecin varlığı söz konusudur. Bilgisayar kesinlikle öğretmenin yerine geçmez. Tamamen merkeze bilgisayarı almak doğru değildir. Öğretmen etkin anlatımını tamamladıktan sonra bilgisayar üzerinden Yazının Devamı

Öğrenmede kullanılan eğitim modelleri bireyin öğreniminde hangi yol ve yöntemin hangi yaş grubunda kullanıldığıyla da ilgilidir. Bireylerin öğreniminde bir çok yöntem ve teknik bulunmaktadır. Programlı Öğretim Modeli Skinner tarafından geliştirilmiş olan bu öğretim modelinin amacı Yazının Devamı

Zeka bireyin başta düşünme olmak üzere, yaratıcılığa ve akıl yürütmelere dayanan yetisidir. Her bireyin zeka düzeyi aynı olmamaktadır. Bu durum ise öğrenmeyi ve öğrenme hızını, algıyı çokça etkilemektedir. Zeka kişinin sorunlarla karşılaştığında problemlere çözüm üretmede, Yazının Devamı

Bellek organizmanın yaşamı boyunca elde ettiği bilgileri sakladığı, ihtiyaç duyduğunda ise kullandığı yani hatırladığı bir mekanizmadır. Belleği bir harddisk gibi düşünebiliriz. Bellekte iki temel süreç vardır. Bunlarda biri depolama diğeri ise hatırlamadır. Depolama: Belleğe yeni Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :