Bireylerin beyin temelli öğrenme denince bilişsel öğrenme akla gelmektedir. Peki beyin nedir? Herkeste aynı düzeyde ve aynı ağırlıkta mıdır? öğrenmeye etkisi nedir? Bu gibi sorular sık sık Yazının Devamı

Çekingen çocuk, kendi akranları ile ilişki kuramayabilir, hatta arkadaşları ile birlikte olmaktansa yalnız kalmayı tercih eder. Kendi yaşıtları ile değilse de kendinden küçüklerle daha rahat iletişim kurar. Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar