Sedimanter (Tortullar), tortudan oluşan bir kayadır. Tortullar kayaçlar kum, kil, tebeşir ve fosillerden oluşabilir. Bazıları, tortul kayaların, buzlu kayalar gibi yüksek dağ eteklerinden gelen şiddetli ve heyecan Yazının Devamı

Paralel Nedir? Dünyayı doğu ve batı doğrultusunda çevrelediği varsayılan hayali çemberlere paralel denilmektedir. Başlangıç paraleli ekvatordur ve en büyük paralel dairesi olma özelliğine sahiptir. Dünya üzerindeki herhangi Yazının Devamı

Korint Kanalı, Korint Körfezi ile Saronik Körfezini birbirine bağlayan ve Mora Yarımadasını Yunanistan anakarasından ayıran Yunanistan'daki bir kanalın adıdır. Kanalın toplam uzunluğu 6,4 km'dir. Genişliği ise 21,4 Yazının Devamı

Coğrafya terimi, "dünyanın tanımlanması" anlamına gelen bir Yunanca sözcükten türemiştir. Bugün dünyanın topografyasını, atmosferini, nehirlerini, göllerini, okyanuslarını, dağlarını, kıtaların yerleşimini, insanları, arazilerin kullanımını ve endüstrileri de kapsayan Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar