Yeni yıl sadece takvimdeki sayının değişmesi olarak görülmemeli. Yeni yıl yeni başlangıçlara gebe olmalı ve yeni umutlar olarak değerlendirilmeli. Yıllardır değiştirmek istediğin ama bir türlü değiştiremediğin şeyleri Yazının Devamı

Dışavurumculuk olarak da bilinen Ekspresyonizm, 20. yüzyılda Empresyonizm/ İzlenimcilik akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Resim sanatında kendisini gösteren Ekspresyonimz zamanla edebiyata da yansımıştır. (daha&helliip;)

Yahudi bir ailenin çocuğu olan Franz Kafka, 1883 yılında Prag'da gözlerini dünyaya açmıştır. Bir temmuz günü dünyaya gelen bu çocuk ileride dünya edebiyatının en bilindik isimlerinden biri Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar