Eleştiri

Şaka ve latife, yapmak anlamına gelen mizah; gülme unsurunu ve davranışını toplumsal problemleri, fertlerin kişiliklerinden kaynaklanan eksiklikleri eleştirirken kullanan manzum ya da mensur metinlerdir. Gülmeyi ve güldürmeyi hedefleyen mizahi metni kaleme alan yazar ya da Yazının Devamı

Bu anlayış 1930-1950 arasında etkinliğini sürdürmüştür. Kendisinden önceki tüm edebiyat eleştirilerine tepkidir. Temelleri İngilterede I. A. richards ve T. S. Eliot tarafından atılmıştır. Temsilcileri Eliot, Richards, Wellek, Warren, Beardsley, Wimstatt’tır. Metnin toplumsal, ideolojik ve tarihsel Yazının Devamı

1930’larda ortaya çıkan ve ana ilkelerinin 1934 yılında toplanan ‘Sovyet Yazarlar Birliği Birinci Kongresi’ inde saptandığı bilinen Toplumcu Gerçekçi anlayış, diğer yansıtmacı anlayışlardan toplumsal konularla ilgili gerçekleri yansıtması bakımından ayrılır. Toplumcu gerçekçilik terimi, ilk defa Yazının Devamı

Yapısalcılık (Structuralism): Yapısalcı inceleme bir metni kuran yapının incelenmesi, bir bütün oluşturan alt elemanlar arası ilişkilerin tespit edilmesi, bir cümle sayılan yapının öğelerinin bulunması demektir. Rus biçimciliğinin geliştirilmesiyle elde edilen bu eleştiri yöntemi de Ferdinand Yazının Devamı

Yazı türleri arasında eleştiri önemli bir yere sahiptir. Okurlar sanat ve edebiyat eserlerini her zaman gereği gibi değerlendiremeyebilir. Yazar ve şairlerin neyi anlatmak istediklerini, hangi düşünce ve duyguyu aktarmaya çalıştıklarını tam olarak kavrayamayabilir. Bir şiirin, Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :