Şaka ve latife, yapmak anlamına gelen mizah; gülme unsurunu ve davranışını toplumsal problemleri, fertlerin kişiliklerinden kaynaklanan eksiklikleri eleştirirken kullanan manzum ya da mensur metinlerdir. Gülmeyi ve güldürmeyi Yazının Devamı

Bu anlayış 1930-1950 arasında etkinliğini sürdürmüştür. Kendisinden önceki tüm edebiyat eleştirilerine tepkidir. Temelleri İngilterede I. A. richards ve T. S. Eliot tarafından atılmıştır. Temsilcileri Eliot, Richards, Wellek, Yazının Devamı

1930’larda ortaya çıkan ve ana ilkelerinin 1934 yılında toplanan ‘Sovyet Yazarlar Birliği Birinci Kongresi’ inde saptandığı bilinen Toplumcu Gerçekçi anlayış, diğer yansıtmacı anlayışlardan toplumsal konularla ilgili gerçekleri Yazının Devamı

Yapısalcılık (Structuralism): Yapısalcı inceleme bir metni kuran yapının incelenmesi, bir bütün oluşturan alt elemanlar arası ilişkilerin tespit edilmesi, bir cümle sayılan yapının öğelerinin bulunması demektir. Rus biçimciliğinin Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar