Eşeyli üreme

Vajinaya salınan milyonlarca sperm hücresinden sadece bir tanesi yumurta hücresine girip onu döller. Bu bir hücre, yumurtayı döller döllemez, yumurtanın en dış zarının yoğunluğu değişir ve diğer sperm hücrelerinin girmesine izin vermez ve onlar da Yazının Devamı

Dişi gonatları olan ovaryumlar, karın boşluğunun aşağısında yer alırlar ve burada geniş ligamentlerle tutunmuşlardır. Testislerin olduğu gibi ovaryumların da gamet üretmek (bu defa yumurta hücreleri) ve eşey hormonu salgılamak gibi iki esas işlevi vardır. Doğum Yazının Devamı

Erkeğin eşey bezleri ya da organları testislerdir. Bunlar, oval bezimsi yapılar olup karın boşluğunun sırt kısmındadır ve dişilerdeki ovaryumlarla aynı embriyonik dokulardan köken alırlar. İnsanda testisler, doğumla birlikte oluştukları yerden skrotal keseye (skrotum) inerler. Bu Yazının Devamı

Erkekte Eşeysel Gelişmenin Hormonal Kontrolü Testisler, embriyonik gelişme sırasında az miktarda erkek eşey hormonu testesteron salgılamaya başlar. Bu hormonun embriyoda bulunması, erkeğe özgü yapıların farklılaşması bakımından çok önemlidir. Üretim, ergenliğe kadar düşük düzeyde kalır ve Yazının Devamı

Evrimsel açıdan bakılacak olursa üreme, yaşamın esas amacıdır. Yaşamın bütün yönleri (besin eldesi, solunum, dolaşım, boşaltım, ozmotik düzenleme, büyüme, hormonlar, sinir sistemi ve davranış) üremeyi sürdürebilmek amacıyla organizmanın yerine getirdiği işlemler olarak özetlenebilir. Eğer yumurtanın Yazının Devamı

Canlılığın 7 eşsiz özelliği vardır. Bir canlının başka bir canlıdan ayırt edilebilmesini sağlayan bu özellikler yaşamın temelini oluşturur. Bazı özellikler türlere has olsa da bu 7 karakteristik özellik bütün canlılarda ortaktır. Bu yazıda yeryüzündeki bütün Yazının Devamı

Planarian Nedir? Planarian, yaygın olarak dağıtılmış, çoğunlukla serbest yaşayan bir grup olan Turbellaria sınıfının (phylum Platyhelminthes) herhangi bir cinsidir. Planaria bir cinsin adıdır, ancak Planariidae ailesinin ve ilgili ailelerin herhangi bir üyesini belirlemek için planarian Yazının Devamı

Bütün bitki ve çiçeklerde olduğu gibi üreme şeklide onların yaşam şeklini belirler. Türü bakımından,yapısı bakımında ve yaşı bakımından üreme sağlığı değişken olabilir. Bu nedenle üreme çeşitlerinde bitki ve çiçeklerin rolü ve yaşam şeklide farklı olabilir. Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :