Karmaşık travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ile yakından ilişkilidir. Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı ( DSM-5 ), genellikle psikiyatristler ve psikologlar tarafından Yazının Devamı

20. yüzyıl'ın büyük bir kısmında sinirbilimciler, memelilerde merkezi sinir sisteminin doğumdan kısa bir süre sonra yapısal olarak sabit hale geldiğini varsaydılar. Memeli beyninin karmaşık yapısı ve işlevi Yazının Devamı

Sinir hücreleri arasındaki bağlantılara "sinaps" adı verilir. Bu bağlantı bölgelerinde "nörotransmiter" ya da "sinirsel iletici" olarak bilinen kimyasallar, sinyalleri bir sinir hücresinden diğerine iletirler. Ancak, sinaptik bağlantıların Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar