sosyal

Erikson, psiko-soyal gelişim dönemleri üzerine oluşturduğu teorisinde kişinin gelişim sürecini sekiz döneme ayırmıştır. Bu dönemlerin her birinde aşılması gereken önemli kriz dönemlerinin olduğunu ve bireylerin olumlu kişilik özellikleri kazanmasında bu krizlerin etkili olduğundan bahsetmiştir. Bu Yazının Devamı

Tarih boyunca insanların ve toplumların olduğu her yerde yoksulluk kavramı da var olmuştur. Bireylerin ve toplumların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için belli bir gelire sahip olmaları gerekmektedir. Bireyler kendilerini sefalete düşürebilecek ve yaşamlarını devam ettirmelerini engelleyecek Yazının Devamı

Doğadaki tüm canlılar, bazı duygu ve dürtülere sahiptirler. İnsanlar ise, bu duygu ve dürtülerin yanı sıra, düşünme ve değerlendirme kabiliyetleri ile öne çıkarlar. (daha&helliip;)

Bilgi çağı ile paralel ilerleyen teknolojik gelişmeler sonucu, bilginin paylaşımının hızlanması gibi nedenlerden dolayı yeni platformlar ve sektörler ortaya çıkmıştır. (daha&helliip;)

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :