Erikson, psiko-soyal gelişim dönemleri üzerine oluşturduğu teorisinde kişinin gelişim sürecini sekiz döneme ayırmıştır. Bu dönemlerin her birinde aşılması gereken önemli kriz dönemlerinin olduğunu ve bireylerin olumlu kişilik Yazının Devamı

Doğadaki tüm canlılar, bazı duygu ve dürtülere sahiptirler. İnsanlar ise, bu duygu ve dürtülerin yanı sıra, düşünme ve değerlendirme kabiliyetleri ile öne çıkarlar. (daha&helliip;)

Bilgi çağı ile paralel ilerleyen teknolojik gelişmeler sonucu, bilginin paylaşımının hızlanması gibi nedenlerden dolayı yeni platformlar ve sektörler ortaya çıkmıştır. (daha&helliip;)

This div height required for the sticky sidebar