Max Lüscher (9 Eylül 1923 - 2 Şubat 2017), bireyin psikolojik durumunu renk tercihlerine göre ölçmek amacıyla kullanılan bir test olan "Lüscher Renk Testi"ni hazırlayan İsviçreli bir Yazının Devamı

Fenotip (dış yapı) bir canlının gözlemlenebilir özelliklerinin bütününü tanımlar. Enzim ve protein sentezini yöneten genlerine yani genotipine (kalıt yapı) ve yaşadığı çevre koşullarının etkilerine bağlıdır. Örneğin, tip Yazının Devamı

Nöropsikoloji, psikoloji biliminin beyin - davranış ilişkilerini inceleyen alanıdır. Nöropsikoloji, insan dışındaki canlıların beyin - davranış ilişkilerini inceleyen "deneysel nöropsikoloji"yi, insanlardaki bilişi inceleyen "bilişsel nöropsikoloji"yi, davranış kuramlarını Yazının Devamı

HIV bulaşıcı virüsü söz konusu olduğunda, erken belirtilerin neler olduğunu bilmek önemlidir. HIV'in erken tespiti, virüsü kontrol altına almak ve 3. aşama HIV'e ilerlemeyi önlemek için hızlı bir şekilde Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :