Yaşadığımız toplumda, herkesin biyolojik cinsiyetinin yanı sıra bir de toplumsal cinsiyeti vardır. Bireyin doğuştan sahip olduğu, henüz anne karnındayken oluşan ve onun üreme fonksiyonlarını ve bazı fiziksel Yazının Devamı

Örgütlerde yaşanan çatışmaların birçok nedeni olabilmektedir. Örgüt kaynaklı çatışma nedenleri ve bireysel kaynaklı çatışma nedenleri olarak iki ana grup altında incelemek mümkündür. Örgüt Kaynaklı Nedenler Dokuz başlık Yazının Devamı

Toplum, ortak bir kaderi paylaşan ve aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğunu ifade eder. Toplumsal kurumlar ise, bireylerin belli ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmış ve aralarındaki ilişkilerin güçlendiği, Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar