ülkeler Etiket:

Macaristan

Komşuları •    Orta Avrupa’da yer alır. •    Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Yugoslavya, Hırvatistan ve Slovenya ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Topraklarının büyük çoğunluğu ovalardan oluşmaktadır. •    Orta Avrupa’nın en büyük gölü Balaton bu ülkede yer alır. İklim ve Bitki Örtüsü •    Karasal iklim etkilidir. •    Kışlar çok sert geçmez. •    Orman örtüsü ...Devamı

Avusturya

Komşuları Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İsviçre, İtalya ve Slovenya ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Ülkenin bir bölümü doğu-batı doğrultusunda uzanan Alp dağlarıyla kaplıdır. •    Bu dağlar üzerinde karstik şekiller önemli yer tutar. •    Tuna, Morava, Inn, Ems, Mur, Möll önemli nehirlerdir. İklim ve Bitki Örtüsü •    Alp dağlarının etkisiyle karasal iklim ...Devamı

İsviçre

Komşuları İsviçre; Fransa, Almanya, italya ve Avusturya ile komşu dağlık bir ülkedir. Yeryüzü Şekilleri •    Yerşekilleri oldukça dağlıktır. •    Ülkenin doğusunda ve güneyinde ülke yüzölçümünün %60’ını kaplayan isviçre Alpleri vardır. •    Juralar diğer önemli dağlardır. •    Yükseltisi 4000 m’yi geçen dağlık alanlar akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmıştır. •    Ülkenin en önemli akarusları; ...Devamı

Almanya

Komşuları Danimarka, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre ve Avusturya ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Almanya yer şekilleri bakımından üç bölüme ayrılır. •    Kuzey Almanya ovaları, birçok buzul gölünün de bulunduğu, buzul hareketlerinden etkilenmiş ovalardan oluşur. Ova “Börde” adı verilen löslü topraklardan oluşmuştur. Burası verimli tarım alanlarıdır. •    Orta Dağ ...Devamı

İtalya

Komşuları •    Avrupa kıtasının güneyinde yer alır. •    Akdeniz’e doğru sokulmuş çizme şeklindeki bir yarımadayla Sicilya, Sardinya adaları ile 200 kadar küçük adadan oluşur. •    Fransa, İsviçre, Avusturya, Slovenya ile komşudur. Doğuda Adriya denizi, batıda Tiren denizi, güneyde Akdeniz ile çevrilidir. Yeryüzü Şekilleri •    İtalya Alpleri, ülkeyi kuzeyden kuşatır. Apeninler önemli dağlarıdır. ...Devamı

Portekiz

Komşuları İber yarımadasının batısında Atlas Okyanusu kıyısında yer alır. ispanya ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Ülkenin Atlas Okyanusu kıyılan alçak düzlüklerle kaplıdır. •    Falezli kıyılar ile hallçli kıyılar yaygındır. •    Lizbon’un güneyinde Tajo ve Sado nehirlerinin oluşturduğu geniş birikinti ovaları yer alır. •    Portekiz’in orta bölümünde platolar yer alır. Bu platoların ortalama ...Devamı

İspanya

Komşuları •    Avrupa’nın güneybatısında, iber yarımadasında bulunur. •    Fransa ve Portekiz ile komşudur. Kuzeyden ve güneybatıdan Atlas okyanusu, güney ve doğudan Akdeniz ile çevrilidir. Yeryüzü Şekilleri •    Ülke yüzey şekilleri bakımından çeşitlilik gösterir. •    Ülkenin büyük bir bölümünü Mesata Platosu kaplar. •    Bu platoyu Pireneler, İber dağları ve Betik dağları çevreler. İklim ...Devamı

Slovenya

Komşuları •    Adriya denizinin kuzeydoğusunda yer alan küçük bir ülkedir. •    Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek ve İtalya ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri •    Ülkenin büyük bölümü Slovenya Alpleri ile kaplıdır. •    Doğusunda Macaristan ovalarının uzantıları yer alır. İklim ve Bitki Örtüsü •    Adriya denizi kıyısında dar bir şeritte Akdeniz iklimi, iç kesimde karasal ...Devamı