Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Toprak Analizi Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilir?

0 270

Toprak analizi, toprak içerisindeki besin elementlerinin ne olduğunun belirlenerek yetiştirilecek bitki için gereksinim duyulan gübrelerin cins ve miktarlarını ortaya çıkarmak amacıyla tarladan alınan toprak numunelerinin laboratuvar koşullarında incelenmesidir. Bu şekilde daha verimli ve daha güvenilir tarımsal üretim yapılmış olur. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus arazinin farklı fiziksel özellik gösteren toprağı birbirine benzeyen toprakla karıştırmaktır. Toprak örneği toprak tavında olduğunda alınmalıdır. Çok kuru, çok sulu ve donlu topraklardan örnek alınmaz. Toprak analizi yapılmadan alışkanlıklara veya başkalarına göre gübreleme yapmak gübreden beklenilen faydalar sağlanamaz. Hatta ürün ve toprağa zarar vererek kaynak israfına neden olmaktadır. Bu nedenle tek yıllık tarla bitkilerinde her ekimden önce, çok yıllık Toprak Analizi Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilir?meyve bahçelerinde 4-5 yılda bir toprak analizi yapılması gerekmektedir.
Araziden toprak örneği alımı, sonda, burgu ve bel ile olmak üzere üç şekilde yapılabilir. En kullanışlıları sonda ve burgudur. Zig-zag bir çizgi üzerinde 10-15 adımda bir, arazinin 10-15 yerinden toprak örneği alınır. Tek yıllık tarla bitkileri veya sebze yetiştirilecek alanda zig-zag hattın köşelerindeki her bir noktadan toprak örneği almadan önce toprağın üst katmanı temizlenir ve V şeklinde 30 cm derinliğinde bir çukur açılır. Ardından bu çukurun bir yüzeyi düzeltilerek bu yüzeyden 3-4 cm kalınlığında bir toprak dilimi alınır. Alınan bu topraklar bir plastik kovada biriktirilir. Meyve bahçeleri gibi çok yıllık bitkilerin olduğu veya kurulacağı arazilerde 0-30 cm ve 30-60 cm’den olmak üzere iki kısımdan toprak örneği alınır. 0-30 cm den alınan toprak örnekleri bir kapta, 30-60 cm’den alınan toprak örnekleri ayrı bir kapta biriktirilir. Yukarıda belirtildiği gibi zig-zag çizilerek her bir noktadan alınan toprak örneği kova içerisinde iyice karıştırılır. Karışım içerisinden taş, çöp, bitki parçaları vb. yabancı maddeler ayıklanır. Ardından 1 kg toprak örneği alınarak bir poşet içerisine koyulur. Ardından poşet başka poşetin içine daha konulur. Toprak örneğinin alındığı tarlanın bulunduğu köyü, ada ve parsel numarasını, toprak örneğinin alındığı derinliği, arazi üzerinde bulunan veya bulunacak olan bitki isimleri, tarla sahibinin ismi gibi bilgileri içeren iki adet etiket hazırlanır. Etiketlerden biri poşetin içine atılır, diğeri üstteki poşetin içine atılır. Etiketteki yazının silinmesini engellemek için yazının kurşun kalemle yazılmasına özen gösterilmelidir. Ardından zaman kaybetmeden toprak analizi yapılacak laboratuvara götürülür. Belli bir zaman sonra Toprak Analizi Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilir?analizi yapılan toprak örneğine ait rapor laboratuvarda görevli personel tarafından düzenlenir. Bu raporun üst kısmında toprakta bulunan makro ve mikro elementlerin miktarları ve yeterlilik düzeyleri belirtilir. Alt kısımda ise laboratuvarda görevli personel tarafından rapor yorumlanır. Burada kullanılması gereken gübrelerden ve miktarlarından bahsedilir.
Yakın zamanda gübre veya kireç atılmış yerlerden, hayvan gübresi yığılan yerlerden, sap kök vb. yakılmış yerlerden, tarlanın çukur ve tümseklerinden, tarla sınırı yakınlarından, sıraya gübreli ekim yapılan yerlerde sıra üstlerinde, ağaç altlarından, harman yeri ve hayvanların yattığı yerden toprak örneği alınmaz. Alınırsa da yanlış yönlendirmelere neden olur.
Toprak analiziyle, toprak içerisindeki organik madde, pH, Potasyum, Fosfor, kireç, toplam tuz içeriği belirlenir ve elde edilen değerlere göre gübreleme önerileri yapılır. Bunun haricinde detaylı toprak analiziyle topraktaki mikro elementlere (bakır, çin de bakılmaktadır.

Yazar: Çiğdem Aydın

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.