Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri

0 1.994

Turizm, sadece ekonomik etkilere sahip değildir. Turistin ziyarete gittiği ülke, hem gelen turisti etkilemektedir hem bölge halkı turistten etkilenmektedir. Bir bölgede turizmin gelişebilmesi için öncelikle o bölgenin sosyo-kültürel olarak gelişmiş, turiste karşı olumlu bir bakış açısının bulunması gerekmektedir. Turizm bilincine sahip olmayan bir bölge turizm acısında ne kadar uygun olursa olsun, asla gelişmez ve istenen sonuç elde edilmez.
Bireylerin boş zamanların da farklı yerler görerek dinlenmek istemeleri ve farklı kişiler ve kültürler tanımak istemeleri turizmi geliştirmiştir. Bu istek kültürel alıverişi de geliştirmiştir. İç turizm ile başlayan kültürel alışveriş zamanla turizm sektörünün gelişmesi ile birlikte dış turizme dönmüştür. Turizm sekötünün sosyal kültürel etkileri iki taraflıdır. Farklı bölgeleri ve coğrafyaları tanımak görmek isteyen bireyler farklı kültürlere kısa süreliğine göç etmektedir. Bu turistler gittikleri bölgenin kültürel özelliklerini öğretirken ve özelliklerden etkilenirken bölge halkı da turistin kültürel özelliklerinden etkilenmektedir. Sosyo-kültürel etkileşim çift taraflıdır. Turizm birbirinden farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşim içinde bulunmasına olanak sağlamaktadır. Bu yüzden turizme, sosyal ve toplumsal yapıda değişikliklere neden olan bir olay olarak bakılabilir. Çift taraflı yaşanan bu etkileşimin olumlu ve olumsuz yanları da bulunmaktadır. Etkileşim yoğunluğu kültürel yozlaşmaya neden olabilmektedir. Gelen turist ile birlikte yöre halkı farklı bir kültürle tanışmaktadır. Turistler sayesinde yabancı insanlarla olan iletişimleri artırarak iletişim becerilerini geliştirmektedir. Fakat Turizm etkili olduğu bölgede uzun vadede bölgenin inanışında, değerlerinde ve kültüründe değişikliklere yol açabilir. Turizm sektöründe yaşanan anı değişim ve turist sayısının artması o bölgenin sosyal yaşamını ve kültürünü olumsuz etkileyebilir. Bölgenin aile yapısında gevşemeye ve ahlak düzeyinde istenilmeyen değişimlere yol açabilir.
Turizm bölgeleri daha fazla turist çekmek ve var olan turistlere farklı alternatifler sunarak bölgeyi iyi bir şekilde tanıtmak için eşya yapımına ve el sanatlarına daha fazla önem vermeye başlamaktadır. Turizm sayesinde bölgeye ait olan sanatsal çeşitlilik önem kazanmaya başlamıştır. Turizmin Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerigeleneksel sanatlar üzerinde de oluşturduğu talep vasıtası ile değişimlere yol açtığı görülmektedir. Bölgede yaşan bireyler gelen talepleri karşılamak için kültürel faaliyetlere önem vermekte ve el sanatlarını geliştirmektedir.
Turizm o bölgenin sosyo-kültürel özelliklerini geliştirmenin yanı sıra bölgeyi olumsuz yönde etkileyecek yanları da bulunmaktadır. Mevsimsel de olsa artan nüfus miktarı suç oranını da artırmaktadır. Plansız ve ani artan nüfus miktarı bölge haklının kültürel ve toplumsal değerlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durumda devamında kültürel yozlaşmayı getirmektedir.
Genel olarak turizmin sosyo-kültürel özelliklere olumlu ve olumsuz etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

a) Olumlu Etkileri

1. Kişiler arası iletişimini geliştirerek farklı düşüncelere ve farklı hayat tarzlarına saygılı olmayı sağlamaktadır.
2. Bölge halkının bölgeye ait olan tarihi değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmektedir.
3. Çevreyi düzenli ve temiz tutma bilinci geliştirmektedir.
4. Farklı toplumsal kurumları ortaya çıkartmaktadır.
5. Aile bağlarını geliştirmektedir.
6. Kırsal bölgelerin gelişmesini sağlamaktadır.
7. Kültürel alışverişi geliştirmektedir.

b) Olumsuz Etkileri

1. Kültürel yozlaşma görülebilir.
2. Suç oranı artmaktadır.
3. Toplumsal değerleri değiştirebilir.
4. Kültürel sanatlar da ticari amaçlı kullanılmaya başlayabilir.

Yazar: Nagihan Albayrak

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.