Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Migren Aurası Nedir?

0 163

Migren auraları baş ağrısı öncesinde veya sırasında ortaya çıkabilecek, görsel ve fiziksel rahatsızlıklar veya duyumlar biçiminde olan duyusal semptomlardır. Auralı migren, bir tür migren baş ağrısıdır. Bununla birlikte, bazen auralar baş ağrısı fiziksel olarak ortaya çıkmadan yani ağrı olmadan da oluşmaktadır. Migren bölümünün aura evresi genellikle bir saatten az sürmektedir. Yaygın semptomlar arasında tüneldeymiş gibi görme, yıldızlar görme ve ellerde veya ayaklarda karıncalanma hisleri bulunmaktadır.
Migren ve migren auraları yaşam kalitesini düşürse de bu baş ağrıları fiziksel olarak zararlı değildir ve kişiler genellikle tıbbi ve ev tedavileri ile semptomlarını yönetmektedirler. Migren baş ağrıları, şiddetli zonklama, ışığa duyarlılık, ses, koku ve bulantı gibi semptomlarla karakterize edilmektedir. Migren baş ağrıları yaşayanların % 25- 30’unda ek aura semptomları görülmektedir. Bazı kişiler migren auran belirtilerini sıklıkla baş ağrısından önce yaşadığı için migren uyarı işareti olarak tanımlamaktadır. Belirtileri genellikle 5-20 dakikalık bir sürede ortaya çıkarken 60 dakikaya kadar devam etmektedir. Tedavi olmadan, migren baş ağrısı 4 saat ve 3 gün arasında sürmektedir. Migren bölümlerinin görülmesi çok nadiren ayda birkaç kez değişmektedir. Auralar görsel bozukluklar, fiziksel duyumlar ve konuşma veya dil zorlukları olarak üç ana formdan biri oluşmaktadır. Bu üç ana form açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Görsel Auralar

Migren Aurası Nedir?Kişiler migren aura ile ilişkili bazı görsel değişiklikler yaşamaktadır. Bu görsel değişikliklere örnekler aşağıdaki gibidir:
• Kör noktalar, buna skotom denmektedir
• Renkli noktalar
• Işık parlamaları
• Yıldızlar parlamaları
• Zikzak çizgiler
Tünel vizyonu
Bunlar genellikle dışarıya çıkmadan önce kişinin görüş alanının merkezinde başlamaktadır. Ayrıca kişi migren döneminde geçici görme kaybı veya körlük yaşayabilmektedir.

Fiziksel Duyum Arası

Bazı kişiler için auralar karıncalanma, uyuşma ve baş dönmesi gibi fiziksel duygular içermektedir. Bu duyumlar, diğer bölgelere yavaşça yayılmadan önce vücudun bir tarafında başlamaktadır. Kişiler fiziksel aura duyumları yaşamaktadır ve bu duyumlar aşağıdaki gibidir:
• Kol ve bacaklardaki iğnelenme
• Uyuşukluk veya karıncalanma hissi
• Baş dönmesi
• Sersemlik
• Bir tarafta kas güçsüzlüğü

Konuşma veya Dil Zorluğu Aurası

Migren döneminde, bazı kişiler konuşmayı ya da başkalarıyla iletişim kurmaya zorlanmaktadır. Kullanmak için doğru kelimeleri bulmakta veya konuşmalarda zorlanmayı içermektedir.

Diğer Belirtiler

Hislerin yanı sıra, migren aurasında diğer nedenlere sebep olmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
Hafıza değişiklikleri
• Korku duyguları
• Karışıklık
• Nadiren, parsiyel olarak felç veya bayılma

Auralı Migren Tipleri

Migren Aurası Nedir?Auralı migren oldukça yaygındır ve migreni olan herkes aura yaşamaktadır. Bununla birlikte, bazı migren alt türlerinin aura içermesi özellikle muhtemeldir. Uzmanlar daha önce auralı migreni klasik migren, fokal migren, afazik migren ve karmaşık migren olarak adlandırmışlardır. Auraya neden olan diğer, nadir migren türleri vardır. Bu migren türleri aşağıdaki gibidir:
Hemiplejik migren: Bu, vücudun bir tarafında geçici zayıflık veya felci içeren nadir bir migren türüdür. Diğer belirtiler arasında iğneler ve uyuşukluk bulunmaktadır. Zayıflık tipik olarak 24 saat içinde kaybolmaktadır, ancak birkaç gün sürebilmektedir. Ulusal Nadir Hastalıklar Örgütü’ne göre, araştırmacılar hemiplejik migrenin gerçek prevalansını tam olarak bilmemektedirler. Ancak, bazı araştırmalar bunun 10.000 kişiden 1’ini etkilediğini göstermektedir.
Beyin sapı auralı migren: Eskiden baziler tipi migren olarak bilinen beyin sapı auralı migren nadir olarak görülmektedir. Aslında, 2006 yılında yapılan çalışmada Danimarka‘dan, bunun auralı migren yaşayan kişilerin yaklaşık % 10’unda meydana geldiğini göstermektedir. Sık görülen semptomları vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Baş dönmesi
• Konuşma bozukluğu
Kulak çınlaması ve uğultu
• Çift görme
Araştırmacılar, beyin sapı auralı migrenin, bazen auralı migren yaşayan kişilere olabileceği sonucuna varmışlardır.
Retina migren: Retinal migren, migren auralarının nadir görülen başka bir alt tipidir ve sadece bir gözde görüşü etkilemektedir. Geçici körlüğe veya bu gözde yanıp sönen ışıkların görünmesine neden olmaktadır. Genelde 200’de 1 migren yaşayan kişi retina migreni yaşamaktadır ve bunu geliştiren çoğu kişi 40 yaşın altındadır. Her türlü migrenin kişisel bir geçmişi ve bir aile retina migren öyküsü, hem retina migreni yaşama riskini arttırmaktadır.

Nedenleri ve Risk Faktörleri

Tıp uzmanları, migrenin kesin nedenini tam olarak anlamamaktadır. Auralı migren, bir elektriksel aktivite dalgası, beynin görsel sinyallerini işleyen kısım olan görsel korteksinde hareket ettiğinde oluşmaktadır. Auralı migreni tetikleyiciler vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Alkol tüketimi, özellikle şarap
• Kafein tüketimi
• Parlak ışıklara veya güçlü güneşe maruz kalma
• Eskimiş peynirler, işlenmiş yiyecekler ve monosodyum glutamat gibi yiyecek ve yiyecek katkı maddeleri
• Kadınlarda hormonal dalgalanmalar (örneğin hamilelik, menstrüasyon veya oral kontraseptifler nedeniyle)
• Yoğun fiziksel aktivite veya aşırı zorlama
• Uyku eksikliği veya çok fazla uyku
• Oral kontraseptiflerin kullanımı veya yüksek tansiyon için vazodilatörler gibi ilaçlar
• Stres
• Duman, parfüm veya benzin gibi güçlü kokular
• Hava değişiklikleri veya barometrik basınç değişiklikleri
Auralı migren de dâhil olmak üzere migren gelişme riskini artıran faktörler vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
Cinsiyet: Kadınların migren yaşama olasılığı erkeklerden iki ila üç kat daha fazladır. 5 kadından 1’inde görülmektedir.
Yaş: Bu durum en sık 18–44 yaş arası kişilerde görülmektedir.
Aile öyküsü: Migren hastalarının yaklaşık % 90’ında durumun aile öyküsü bulunmaktadır.

Tedaviler ve Çözümler

Auralı migren için tedavi seçenekleri, diğer migren tiplerine benzemektedir. Tedavi, kişinin semptomlarının sıklığına ve ciddiyetine bağlı olarak değişmektedir. Bazı tedavi seçenekleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
İlaçlar: Anti-enflamatuar ağrı kesiciler, migreni aura ile tedavi etmeye yardımcı olmaktadır. Reçetesiz satılan ilaçlar ve reçeteli ilaçlar migreni aura ile tedavi etmeye yardımcı olmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Aspirin veya ibuprofen gibi anti-enflamatuar ağrı kesiciler (Advil, Motrin IB)
• Excedrin Migren gibi migren yardım ilaçları
• Bulantı ve kusmayı azaltmak için antinaus ilaçları
• Kodein ilaçları veya diğer opioidler
• Burun spreyi veya enjeksiyon şeklinde dihidroergotaminler
• Beynin ağrı sinyallerini engellemek için sumatriptan (Imitrex, Tosymra) veya rizatriptan (Maxalt) gibi triptanlar
Sık veya şiddetli migren baş ağrıları yaşayan kişiler önleyici ilaçlardan yararlanmaktadırlar. Bu önleyici ilaçlar aşağıdaki gibidir:
• Trisiklik antidepresan veya diğer antidepresanlar olan amitriptilin
• Antiseizure ilaçlar
• Beta blokerleri veya kalsiyum kanalı blokerleri gibi kan basıncı ilaçları
• Botox enjeksiyonları
Tıbbi cihazlar: Bazı tıbbi cihazlar beyni belirli şekillerde uyararak migren ağrısını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bu tıbbi cihazlar aşağıdaki gibidir:
Tek darbeli transkranial manyetik stimülasyon: Bu cihazlar manyetik enerji darbeleri kullanmaktadırlar. Kişiler sonuçları görebilmeleri için birkaç dakika boyunca bu cihazları kafaya yerleştirmelidir. Bazı araştırmalar, bu cihazların migren bölümlerinin şiddetini, sıklığını veya her ikisini de azaltabileceğini göstermektedir. Ancak herkes için uygun değildir ve sadece reçete ile alınmaktadır.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Ev İlaçları

Ev ilaçları, bazı migren semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilirken, yaşam tarzı değişiklikleri başlamayı önlemektedir. Ev ilaçları kullanarak migreni tedavi etmek için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:
• Belirtiler ilk ortaya çıktığında biraz uyumak.
• Sakin, serin ve karanlık bir odada uzanmak.
• Alnın üzerine veya boynun arkasına serin bir kompres veya buz torbası yerleştirmek.
Migren bölümlerini önlemeye yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişiklikleri vardır. Bu yaşam tarzı değişiklikleri aşağıdaki gibidir:
• Yoga, derin nefes egzersizleri ve ilerleyici kas gevşetme egzersizleri dâhil olmak üzere stresi azaltma tekniklerinin uygulanması
• Her gün aynı saatte yatma ve uyanma süresi ile tutarlı bir uyku rutini
• İşlenmiş gıdalarda ve gıda katkılarında az bulunan dengeli bir diyet yemek
• Bol su içmek, kafein ve alkolü sınırlandırmak veya önlemek
• Migren tetikleyicilerinden adet veya hava durumu değişiklikleri gibi durumlardan kaçınmak veya olayları tetiklemeden önce koruyucu ilaçlar kullanmaktan kaçınmak
Şiddetli veya tekrarlayan migren bölümleri için, genellikle evde bakım stratejileri ile birlikte tıbbi tedavilerin kullanılması en etkili yöntemlerdir.
Ne Zaman Doktora Görünmeli?
Auralı migren zamanla tamamen çözülmezse ve Auralı migren semptomları yaşayan kişiler, en kısa sürede uzman bir doktorla görüşmelidir. Auralı migreni olan kişilerin yaşadığı semptomların şiddetine göre derecelendirilebilir. Derecesine göre şu şekildedir:
• Hemen başlaması
• Bir saatten daha uzun süre devam etmesi
• Sadece bir gözde görülmesi
• Zamanla belirtilerin tamamen ortadan kaybolmaması
Bu durumlarda, doktor inme veya retina yırtılması gibi daha ciddi durumları dışlamak için testler yapmalıdır. Auralı migren rahatsız edici ve yaşam kalitesini zayıflatıcı olabilir ancak hayatı tehdit edici değildir. Evde bakım stratejilerini denemek ve OTC ilaçlarını kullanmak, çoğu kişinin baş ağrısı veya atak geçene kadar semptomlarını yönetmesine yardımcı olmaktadır. Tekrarlayan veya şiddetli migren baş ağrıları yaşayanlar, semptomlarını yönetmek ve gelecekteki ataklarını önlemek için reçeteli ilaçlar veya tıbbi cihazlar kullanmaları gerekmektedir.

Kaynakça:
americanmigrainefoundation.org
ncbi.nlm.nih.gov
rarediseases.org
migrainetrust.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku