Arjantin

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

arjantin

Komşuları
•    Güney Amerika Kıtası’nın güneyinde yer alır.
•    Şili, Bolivya, Paraguay, Brezilya ve Uruguay ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Ülkenin doğu kıyılarında ve batı kesiminde dünyanın en önemli tarım alanlarından biri olan “Pampalar” yer alır.
•    Pampalar batıda And Dağları.güneyde Kolarado Nehri ve güneydoğuda plato görünümündeki Patagonya ile çevrilidir.
•    Üzerinde taşımacılık da yapılabilen birçok akarsuya sahiptir.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Arjantin, Güney Yarımküre’nin ılıman kuşağında yer alır.
•    Kuzey-güney yönde uzanan bu ülkede yüzey şekillerinin de etkisiyle iklim çeşitliliği görülmektedir.
•    Doğu kesimlerinde yağışlı ve ılıman okyanus iklimi hakim iken daha batıda karasallığın etkisiyle yağışlar azalır.
•    Ülkenin en güney ucunda (Horn Burnu) ise kutup ikliminin etkisi hissedilmektedir.
•    Kuzeyde tropik ormanlar, Pampa’nın iç kesimlerinde tuzcul ve kurakçıl bitkiler, Patagonya platosunda çalılıklar ve bozkırlar yer almaktadır.

Nüfus ve Yerleşme
•    Ülke nüfusunun büyük bölümü Pampalar’ın doğusunda yaşar.
•    Başkent Buenos Aires ülke nüfusunun önemli bölümünü barındırır.
•    Ülke nüfusunun büyük kısmını İspanyol ve İtalyan göçmenler oluşturur.

Tarım ve Hayvancılık
•    Ekonomisinin temelini tarım oluşturur.
•    En çok buğday, mısır, şeker kamışı, soya fasulyesi üretilir.
•    Hayvancılık önemli bir yere sahiptir.
•    Arjantin dünyanın en çok et ve yün üreten ülkelerinden birisidir.
•    Balıkçılık da ülke için önemlidir.

Yer altı Kaynakları
•    Zengin yer altı kaynakları vardır.
•    Petrol, doğalgaz, demir, bakır, kurşun çinko, taşkömürü ve linyit önemlidir.
•    Ülkenin elektrik ihtiyacı büyük ölçüde petrol ve doğalgazla çalışan santrallerden sağlanır.

Endüstri
Arjantin’de demir-çelik, petro-kimya, dokuma, kağıt, çimento, otomotiv ve gıda sanayileri gelişmiştir.

Ulaşım ve Ticaret
•    Daha çok demiryolu ulaşımından yararlanılır.
•    En önemli ihraç ürünleri tarımdan elde edilir. İhraç ürünlerinin %90’ını tarımsal ürünler oluşturur. Dondurulmuş et ve balık da satar.
•    İthal ürünleri ise metal eşya, demir-çelik, kimyasal ürünler ve çeşitli makinelerden oluşur. Buenos Aires önemli ticaret limanıdır.

Türkiye ile İlişkileri
•    Türkiye ile olan ilişkileri gelişmemiştir.
•    Arjantin, Türkiye’den fındık, tütün ve konfeksiyon ürünleri alır, karşılığında Türkiye’ye bitkisel yağ ve hayvansal ürünler satar.