Pakistan

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

pakistan

Komşuları
•    Pakistan, Asya kıtasının güneybatısında yer alır.
•    Güneyden Umman Denizi ile çevrilidir.
•    Hindistan, Çin, Afganistan ve İran ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Himalaya Dağları’nın batı ucunu oluşturan Hindikuş ve Karakum dağları en önemli yükseltileridir.
•    Bu dağların yükseltisi yer yer 8000 m yi bulur.
•    Batıda Belûcistan Platosu çöl özelliğindedir.
•    Ülkenin kuzeyinde Pencap, güneyinde ise Sind Ovası geniş tarım alanlarını oluşturur.
•    Pakistan’ın en önemli nehri olan indus nehri Umman Denizi’nin ağzında geniş bir delta oluşturur.
•    İndus nehrinden sulama, enerji üretimi amacıyla faydalanılır. Nehir üzerinde ulaşım da yapılabilmektedir.

İklim ve Bitki örtüsü
•    Kuzeydeki yüksek ve dağlık alanlarda karasal iklim, ova¬lık alanlarda muson iklimi, batıda ise çöl iklimi görülür.
•    Ülkede hakim olan bitki örtüsü bozkırdır.
•    Kuzeyde ve İndus nehri vadisinde ise ormanlık alanlar görülür.

Nüfus ve Yerleşme
•    Ülkenin nüfus artış hızı yüksektir. (%o 22)
•    Nüfus İndus nehri vadisinde ve kıyıda yoğunlaşmıştır.
•    Başkent İslamabad’dır. Diğer şehirler ise Karaçi, Peşaver, Lahor ve Haydarabad’dır.

Ekonomik Etkinlikler
•    Ekonomisi tarıma dayalıdır.
•    Halkın %70’i geçimini tarımdan sağlar.
•    Tarım alanları İndus nehri vadisi boyunca uzanır.
•    İndus nehrinden yapılan sulamaya rağmen ilkel tarım yöntemleri tarımda verim yetersizliğine neden olur.
•    Tarım ürünleri çeltik, pamuk, buğday, tütün, turunçgil, hurma ve şeker kamışı yetişir.
•    Pakistan zengin yeraltı kaynaklarına sahip değildir.
•    Petrol ve doğalgaz çıkarılır. Fakat üretim tüketimi karşılamaz.
•    Sanayisi gelişmemiştir.
•    Tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir. Tekstil ve gıda önemli sanayi kollarıdır.

Türkiye ile İlişkileri
•    Pakistan’ın Türkiye ile ilişkileri ticari alanda devam etmektedir. Türkiye’ye pamuk ve deri satar. Türkiye’den ise çeşitli gıda ürünleri, gübre ve çeşitli makineler alır.
•    Pakistan, bağımsızlık mücadelesinde Atatürk ve Türk Milletini örnek almıştır.