Balkan Ülkeleri Etiket:

Slovenya

Komşuları - Adriya denizinin kuzeydoğusunda yer alan küçük bir ülkedir. - Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek ve İtalya ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri - Ülkenin büyük bölümü Slovenya Alpleri ile kaplıdır. - Doğusunda Macaristan ovalarının uzantıları yer alır. İklim ve Bitki Örtüsü - Adriya denizi kıyısında dar bir şeritte Akdeniz iklimi, iç kesimde karasal ...Devamı

Arnavutluk

Komşuları - Balkan yarımadasının batısında yer alır. - Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biridir. - Sırbistan, Yunanistan, Makedonya ile komşudur. - Batısında Adriya denizi ve İyon denizi bulunur. Yeryüzü Şekilleri - Dağlık bir ülkedir. Akarsu ve göl bakımından zengindir. - Kıyılardaki bataklıklar verimli tarım arazilerine dönüştürülmüştür. İklim ve Bitki Örtüsü - Kıyı ovalarında ...Devamı

Makedonya

Komşuları - Balkan yarımadasında yer alan ülke Sırbistan, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri - Makedonya yüksek Dinar Alpleri ile kaplıdır. - İç kısımlarda ise Vardar ırmağı ve kollarının parçaladığı plato yer alır. Buralarda verimli tarım alanları bulunur. - Vardar ırmağı ülkenin en önemli akarsuyudur. Ohri ve Presba gölleri Arnavutluk ...Devamı

Hırvatistan

Komşuları Batısında Adriya Denizi yer alır. Slovenya, Macaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ ile komşudur. Yeryüzü Şekilleri - Güneyde Dinar Alpleriyle kaplı olup Macaristan sınırında ovalar yer alır. - Sava ve Drava önemli nehirleridir. - Bölge kıyıları Dalmaçya tipi kıyılardan oluşur. İklim ve Bitki Örtüsü - Adriya Denizi kıyılarında Akdeniz iklimi, iç kesimlerde ise ...Devamı

Sırbistan-Karadağ (Yugoslavya)

Komşuları – Balkan yarımadasında yer alan Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan bu federal cumhuriyetin komşuları Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk’tur. Yeryüzü Sekileri - Ülke dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. Yer yer yüksek platolar bulunur. - Ülkenin kuzey kesiminde ise Tuna, Tisa ve Sava’nın suladığı ovalar yer alır. İklim ve ...Devamı

Bosna-Hersek

Komşuları - Balkan yarımadasının kuzeybatısında yer alan ülkenin komşuları Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ve Hırvatistan’dır. - Yalnız Adriyatik kıyısında Neretva ırmağı ağzında çok kısa (20 km’lik) bir kıyısı vardır. Yeryüzü Şekilleri - Dinar Alpleri geniş alan kaplar. Yükseltileri 2000 m’yi aşan bu dağlık alan genellikle karstik yapıdadır. - Posavina ovası önemli ovasıdır. Önemli ...Devamı