birliği Etiket:

Uluslararası Tır Sürücüsü Ehliyeti Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Türkiye, 1995 yılında resmi olarak Avrupa Birliği’nin Gümrük Birliği imtiyazına taraf olmuş ve bu sayede Malların Serbest Dolaşımı kurumundan da istifade etmeye başlamıştır. Çok uzun yıllar boyunca sürdürülen Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri henüz sonuca bağlanmamış iken, Gümrük Birliği kurumuna taraf olunması, ülkemiz açısından olumlu olmuştur. Türkiye ve Avrupa Birliği, bu anlamda Malların ...Devamı

Transatlantik Ticaret Anlaşması Nedir, Ne İşe Yarar?

Amerika Birleşik Devletleri, 1776 yılında kurulduğunda birkaç koloniden meydana gelmekte idi. Ancak kısa sürede gerek kuzeye gerekse de güney ve batı hattına yayılan Amerika, kıtanın ikinci büyük devleti haline geldi. Günümüze dek kendini geliştirmeyi başaran ülke, artık bir küresel güç kimliğini kazandı ve dünya siyasetinde önemli bir misyonu üstlenmektedir. Gerek ekonomisi gerekse ...Devamı

Avrupa Birliği’nden Çıkış Prosedürü Nasıldır, Ne Yapılması Gerekir?

Avrupa Birliği, dünya üzerinde klasik devlet anlayışıyla bağdaşmayan bir yapı sahip tek ülke olarak kabul edilir. Aslında hukuki statüsü anlamında nev’i şahsına münhasır bir kurum olan Avrupa Birliği, dünyada eşine az rastlanır bir başarının da temsilcisi olmuştur. Ulusüstü bir kurum olan Avrupa Birliği, 2009 yılında resmi olarak uluslararası sözleşme akdetme yetkisi kazanması ...Devamı

Avrupa Birliği Nasıl Bir Kurumdur, Ne İşe Yarar?

Avrupa Birliği, Avrupa Birliği adını 1992 yılında dönemin Avrupa Ekonomik Topluluğu adı ile anılan ve bugünün Avrupa Birliği olan kurumunca imzalanan Maastricht Antlaşması’yla almıştır. Söz konusu bu anlaşma Avrupa Birliği’nin kurucu anlaşmalarından biri olup, diğer anlaşmalara göre yenilikleri barındırmasıyla ön plana çıkar. Avrupa Birliği’nin kuruluşuna göz atarsak, aslında karşımıza Amerika Birleşik Devletleri ...Devamı

Avrupa Birliği’nde Euro Parasal Birliğine Dahil Olan Ülkeler

Avrupa Birliği temelleri, II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında atılmıştır. Bu yıkıcı savaş sonrasında Avrupa kıtasında bir daha savaş yaşanmaması ümit edilerek Amerika Birleşik Devletleri’nin bir benzerini kurma fikriyle yola çıkılmıştır. Aslında bu fikir sadece kurucu üye olan devletlerce bilinmekte idi. Ekonomi merkezli kurulan bu ortaklık, 6 devletten oluşmakta idi. Ancak ilerleyen yıllarda ...Devamı

Kuzey İrlanda Nasıl Bir Devlettir ?

Kuzey İrlanda, Batı Avrupa ülkelerinden Birleşik Krallık’ın sınırları dahilinde yer alan bir devlettir. Söz konusu bu devlet, hukuki açıdan uluslararası sözleşme akdetme yetkisini bizzat Birleşik Krallık tasarrufuna bırakarak adeta özerk bir devlet yapısına bürünmüştür. Aslında bu ülke gibi 3 farklı ülke daha Birleşik Krallık topraklarının bir parçası olarak kabul edilir. Her ne ...Devamı

Europol Nedir?

Europol ya da uzun adıyla ”European Union Agency for Law Enforcement Cooperation”, Avrupa Birliği’nin kendi bünyesi altında hayata geçirdiği bir uluslararası polis teşkilatıdır. Bu teşkilat aslında küresel bazda faaliyet gösteren Interpol’ün bir değişik versiyonudur. Europol, Avrupa Birliği’nin tam üyeleri arasında yer alan 28 ülkenin de Birlik üyeliği sebebiyle taraf olduğu bir polis ...Devamı

Çifte Vatandaşlık Alınabilecek Avrupa Ülkeleri

Vatandaşlık, bir gerçek kişinin hukuki bağ ile bir ülkeye sıkı sıkıya bağlı olacak şekilde o ülkenin yasaları uyarınca vatandaşı olması durumunda gerçekleşir. Bu durumun vuku bulma hadisesi aslında tamamen, ülkelerin kendi iç meseleleri arasında yer alır. Başka bir ifade ile bir kimsenin, bir ülke ile kuracağı vatandaşlık bağı sadece kuran ve de ...Devamı