felsefe

Psikolojide, holizm yani bütüncüllük her şeye bir bütün olarak bakmaya odaklanan insan aklını ve davranışını anlamak için bir yaklaşımdır. Genellikle indirgemecilikle çelişir, bunun yerine işleri en küçük parçalarına bölmeye çalışır. Holizm, insanların yalnızca parçalarının toplamından Yazının Devamı

Hilmi Ziya Ülken, 1901’de İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi’nde lise öğrenimini başarı ile tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversite’sinde Edebiyat Fakültesi’nde okumuştur. Çağdaş düşünce tarihi ve felsefe üzerine yapmış olduğu çalışmaları ile tanınan Hilmi Ziya Ülken 1974 Yazının Devamı

İmam Gazali’nin Yaşamı Gerçek ismi Muhammed olan Gazali, Horasan ‘da doğmuştur. İslam dinine olan inancı ve İslam’a katkılarından dolayı İmam Gazali olarak anılmaktadır. Babası’nın vefatına yakın kardeşi ve Gazali dini eğitim veren bir sofiye teslim Yazının Devamı

Cicero ve Yaşamı Cicero Arpinum’da doğan ve iyi bir ailenin çocuğudur. Sezar dönemine kadar politik bir yönü olan Cicero Sezar döneminde politikadan uzaklaşmıştır. Sezardan sonra yine politik işlerle uğraşmıştır. Octavianus’a övgüler yaparken, Antonius’u yermiştir. Daha Yazının Devamı

Yönetim anlayışının odağında devletin veya idareci odağın daha bilgili olduğu ilkesinden hareketle altındakileri yönetmesi yer alan paternalizm oldukça eski bir kavramdır. Kelime Latince, babacanlık, babacılık gibi manalara gelen paternalizm, ta Sokrat’tan beri üzerinde durulan ve Yazının Devamı

Zamanı geri sarma ihtimalimiz olsa, kesinlikle hepimizin yaşadıklarını birebir gözlemlemek isteyeceği önemli bilim insanları gelip geçmiştir dünyamızdan. Yaşadıkları dönem, hayat koşulları, coğrafyası, tarihi gerçekleri, sosyal şartlari, felsefi standartları açısından hayatlarını ve tercihlerini etkilemiş midir? Tüm Yazının Devamı

Felsefe teorik bir disiplin olmasıyla beraber göreli bilgilerin olması da son derece dikkat çekmektedir. Bir çok filozof kavramları kendilerine göre açıklamakla beraber genel bir tanıma ulaşamamıştır. Buna karşın her bir görüş kendi içinde tutarlı ve Yazının Devamı

1 2 6
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :